ผลสอบ PRE-CIC ครั้งที่8 ปี 2559

posted 5 Feb 2016, 07:36 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:26 ]
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่ง
ที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด 
อัันดับที่ 1  พิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร 
อัันดับที่ 2 ชนิกานต์ พลกำพนธ์ 
อัันดับที่ 3 เจษฎากร ผลลาภ
Ċ
Proton Eva homeschool CiC,
5 Feb 2016, 07:36
Comments