ผลสอบคณิตBasic อังกฤษBegin(ก.ย.56)

posted 5 Sept 2013, 05:34 by Proton Eva homeschool CiC
คณิต BASIC  
มาตรฐานคะแนน
สำหรับเด็กป.4 ควรได้อย่างน้อย4-5คะแนน
สำหรับเด็กป.5 ควรได้อย่างน้อย6-7คะแนน
สำหรับเด็กป.6 ควรได้อย่างน้อย8-9คะแนน
-------------------------------
ป.4-5ที่ได้ 7 คะแนนขึ้นไป สามารถเรียนพิชิตโจทย์1-2ได้
ป.6 ที่ได้ 8 คะแนนขึ้นไป สามารถเรียนพิชิตโจทย์1-2ได้
ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น คะแนน
(เต็ม15)
ซ่อม
1 อธิชา บอส 2 5
2 ปรินทร เอิร์ธ 1 0
3 ศุภณัฐ ฟลุค 8  
4 พงศภัค พี    
5 ชรินรัตน์ นัท 5 9
6 ธันยธรณ์ อินเดีย 8  
7 อรัญ ป๋อ 9  
8 พิสิษฐ์ เจ 5  
9 สุปรียา พลอย 4  
10 ศุภิสรา แพร 2  
11 ชนิดาภา อุ๋งอิ๋ง 10  
12 รชานนท์ อิง 6  
13 วชิรา โจ 3  
14 รินรดา องุ่น 12  
15 พลศรุต ปาร์ค    
16 ณัฏฐ์ ตอง 8  
17 วรปรัชญ์ โอม 6  
18 อลงกรณ์ เกล 7 7
19 นครินทร์ ริน 8  
20 พชรพล อั่งเปา 2  
21 วธูสิริ อิง    
22 ทินภัทร โอม 5 10
23 ศิริลักษณ์ เนย 7  
24 พิชญา ฟ้า    

อังกฤษBEGIN  
เต็ม80 ตัดผ่านที่65คะแนน 

ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น คะแนน
(เต็ม80)
ซ่อม  
1 เจษฎากร โอ๊ค 78   ผ่าน
2 ชาคริต คำม่วง 42 67 ผ่าน
3 ธนภรณ์ ปังปอนด์ 48   ไม่ผ่าน
4 ศุภณัฐ ฟลุค 66   ผ่าน
5 พงศภัค พี     ขาดสอบ
6 อธิชา บอส 45   ไม่ผ่าน
7 ปรินทร เอิร์ธ 68   ผ่าน
8 ณัฐปพน ปุ๊น   ขาดสอบ ขาดสอบ
9 ยศนนท์ มิกซ์ 78   ผ่าน
10 ชรินรัตน์ นัท 69   ผ่าน
11 พิสิษฐ์ เจ 35 64 ไม่ผ่าน
12 สุปรียา พลอย 61   ไม่ผ่าน
13 ชนิดาภา อุ๋งอิ๋ง 79   ผ่าน
14 รชานนท์ อิง 52 42 ไม่ผ่าน
15 วชิระ โจ 45 49 ไม่ผ่าน
16 กันตินันท์ โอเว่น 71   ผ่าน
17 ฐานิดา กิ่งหงส์ 63   ไม่ผ่าน
18 วรปรัชญ์ โอม 70   ผ่าน
19 อลงกรณ์ เกล 57 71 ผ่าน
20 นครินทร์ ริน 67   ผ่าน
21 พชรพล อั่งเปา 41   ไม่ผ่าน
22 ณัฐณิชา โน้ต 50 74 ผ่าน
23 ปทิตตา บีม 73 ผ่าน ผ่าน
24 พิชญา ฟ้า 73 ผ่าน ผ่าน


Comments