ผลทดสอบคอร์ส อังกฤษBegin /คณิตBasic /คณิตพิชิตโจทย์ ธ.ค.60

posted 12 Sept 2017, 04:32 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:41 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

>เทสผ่านที่ 70 คะแนน 
>>50-64 คะแนนแนะนำเรียนซ้ำ
>>>ต่ำกว่า 50 คะแนน ติดต่อประชาสัมพันธ์ค่ะ

----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
>เทสผ่านที่ 8 คะแนนสามารถลงเรียน คอร์สพิชิตโจทย์(Pre-gifted) 
เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนคอร์สGiftedในลำดับถัดไป
>>เทสผ่านที่ 12 คะแนนสามารถทดสอบเพื่อเข้าเรียนคอร์ส Gifted
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์ เต็ม20คะแนน
> สำหรับน้องป.6แนะนำให้ทดสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตGiftedค่ะ
>> กรณีไม่ผ่านเทส Gifted ให้ขอรับคำปรึกษาได้ที่ประชาสัมพันธ์เป็นรายบุคคลค่ะ

อังกฤษ  Begin  ( อังคาร  17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronouns รวม
1 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 18 5 10 9 9 5 10 66
2 อนันตญา ตั้งบัณฑิต โฟกัส 17 9 10 10 7 9 9 71
3 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 17 8 9 3 9 5 5 56
4 สุทธิพจน์ บุญลา ต้นว่าน 16 8 10 10 0 1 6 51
5 กาญจน์ปาณัสม์ แสนเสนาะ เมเน่ห์ 18 9 6 0 7 9 8 57
6 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 19 10 10 8 10 10 10 77
7 พิชนันท์ หงษ์ศรี ยูนิค 11 2 10 7 6 4 7 47
8 อัครพงษ์ หินอ่อน อิษฐ์ 12 1 5 5 4 3 0 30
9 ภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ ไอซ์ 20 10 10 9 10 7 7 73
10 กรณิศ สามา น้ำ 20 9 1 4 8 10 9 61
11 ชวิศา คำสวัสดิ์ เฟิร์น 19 10 9 10 10 10 10 78
12 อุมาพร เทืองผล อุ๊ 1 3 10 3 6 6 1 30
13 ธันยธรณ์ สุธานันท์ ธัน 19 5 7 6 8 9 2 56
14 กมลชนก ศรีสุวรรณ ลิตเติ้ล               0
15 ชัยวัฒน์ ช้างขำ ไมค์               0
16 ธาม มั่นคง ธาม 18 7 10 3 6 6 5 55
17 สรวิชญ์ บุญลา ต้นน้ำ 19 8 10 10 1 9 8 65
18 วรรณภัทร นิลยาภรณ์ แพทตี้               0
19 ณัฐณิชา วังวิเศษ เฟ               0
20 ณวิภา เสาธง พรีม 20 9 8 6 5 7 8 63
21 วรพจน์ ชังสัจจา บอล 20 9 7 4 6 5 5 56
22 ธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์ เจน 19 10 10 9 10 10 10 78
23 อรรถพล ชาตรีจันทร์สกุล บุ๊ก               0


คณิตศาสตร์  Basic  ( พุธ  17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  คะแนนเต็ม15
1 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 7
2 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 0
3 สุทธิพจน์ บุญลา ต้นว่าน 5
4 กาญจน์ปาณัสม์ แสนเสนาะ เมเน่ห์ 6
5 ปิยาอร เวทยานนท์ นาน่า 4
6 อัครพงษ์ หินอ่อน อิษฐ์ 1
7 ภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ ไอซ์ 4
8 ฐปนัท นามดอกไม้ โฟกัส 8
9 กรณิศ สามา น้ำ 6
10 ชวิศา คำสวัสดิ์ เฟิร์น 4
11 สิริกร เอี่ยมเชน จิวเวอรี 7
12 ปรานต์ จันทวี นะโม 11
13 อุมาพร เทืองผล อุ๊ 1
14 ธันยธรณ์ สุธานันท์ ธัน 3
15 กมลชนก ศรีสุวรรณ ลิตเติ้ล  
16 ชัยวัฒน์ ช้างขำ ไมค์  
17 ธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์ เจน 8
18 ธาม มั่นคง ธาม 7
19 กมลลักษณ์ คงขาว มะปราง 10
20 สรวิชญ์ บุญลา ต้นน้ำ 10
21 วรรณภัทร นิลยาภรณ์ แพทตี้  
22 ณัฐณิชา วังวิเศษ เฟ  
23 เอกภพ จันทโรจนีย์ โอ๊ค 7
24 ธีระชา ศรีทอง ปัน 6
25 ศศิธร พระยูรวงษ์ โอกิม 6
26 ณิชชา โสภาคภักค์ มิ้นท์ 8
27 ศุภณัฐ เอกอัครรุ่งโรจน์ เฟม  

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2  ( พฤหัส  17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  คะแนน
เต็ม20
1 กัญชพร พรมดี เฟรช 4
2 อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 12
3 วิริยะ จินดาสกุลยนต์ แท๊ป  
4 ปุณยาพร แพท่าไม้ ปุณ 10
5 เบญจวรรณ ภายภิภพ เฟิร์น 0.5
6 ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 6
7 ชวัลญา มณีพันธ์ แนน 7.5
8 บัณพร พรหมเดชะ แองจี้ 4
9 บัณฑิตา เคร่งวิรัตน์ ใบเตย 6
10 ชนาธิษฐ์ เลิศวัฒนาชัย พีม 4

Comments