ผลสอบก.พ.61อังกฤษBegin/ คณิตBasic / คณิตพิชิตโจทย์

posted 22 Feb 2018, 07:05 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:41 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน 
a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

>เทสผ่านที่ 70 คะแนน 
>>50-64 คะแนนแนะนำเรียนซ้ำ
>>>ต่ำกว่า 50 คะแนน ติดต่อประชาสัมพันธ์ค่ะ

----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
>เทสผ่านที่ 8 คะแนนสามารถลงเรียน คอร์สพิชิตโจทย์(Pre-gifted) 
เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนคอร์สGiftedในลำดับถัดไป
>>เทสผ่านที่ 12 คะแนนสามารถขอทดสอบเพื่อเข้าเรียนคอร์ส Gifted
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์ เต็ม20คะแนน
> สำหรับน้องป.6แนะนำให้ทดสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตGiftedค่ะ
>> กรณีไม่ผ่านเทส Gifted ให้ขอรับคำปรึกษาได้ที่ประชาสัมพันธ์เป็นรายบุคคลค่ะ

----------------------------------------------------------------------

อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronouns รวม80
1 ปัณณธร ดาโลปการ ภู 16 9 3 10 9 10 2 59
2 ปชัญญา กลิ่นกลบ เมย์ 9 4 5 2 4 9 2 35
3 พิมมาดา สุมารินทร์ นิ้ง 15 9 7 10 8 9 5 63
4 ทัศนวรรณ ถิ่นประชา แพนเค้ก 14 9 9 10 5 7 6 60
5 เกียรติกุล ฮะยู้ โฟล์ค 17 3 9 4 9 3 6 51
6 วริศรา นายารักษ์ อาร์มี่ 16 7 8 10 8 6 6 61
7 ประภาสิริ ตันหลงขจร วิว 10 10 9 10 8 6 2 55
8 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 19 10 10 10 8 9 7 73
9 เกณิกา เดชยศชัยโชติ เกี้ยมอี๋ 19 9 8 10 9 10 8 73
10 พิมพ์ลภัส ศรีจรงค์ พรีม 10 3 9 2 7 8 4 43
11 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 20 10 10 10 10 10 8 78
12 สิรภพ กองแดง เพชร 20 7 9 4 0 10 8 58
13 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 20 9 10 10 10 1 8 68
14 ปริยากร กองแก้ว หมิม 20 10 10 10 10 10 8 78
15 เมธัส ทับวงศ์ โตส 8 7 9 3 9 6 1 43
16 กัญญาพร ทัพประเสริฐ เชียร์ 15 8 10 9 10 9 9 70
17 ธนัชพร เกตุมณี เบลล์ 20 10 10 10 9 10 8 77
18 ศิวภากร นุตรักษ์ ณล 20 8 10 5 10 10 7 70
19 วรรณธรรม น้อยคล้าย นคร 4 5 5 2 4 7 2 29
20 ฐานิดา แสงทอง พิม 20 10 10 10 10 10 8 78
21 ญาตาวี ศรีม่วง โอปอ 16 8 7 2 8 5 2 48
22 พีรภัทร ลี้สธนกุล พี 17 9 6 9 8 8 4 61
23 ชุษฏ์สิทธา ประพฤติ ต้นน้ำ 20 9 5 10 10 7 10 71
24 วาสิตา แย้มขยาย เซ้นท์ 20 10 10 10 10 10 10 80
25 ชิติพัทธ์ พรจารุกิตติ์ ภูมิ 17 6 9 3 4 7 4 50
26 หนึ่งฤทัย ไพรพฤกษ์ นุ๊ก 10 8 7 3 4 6 4 42
27 อนวัฒน์ เมืองสุข เปรม 3 7 9 5 6 7 4 41
28 ธนกฤต สังข์กลมเกลี้ยง ดิว 17 8 9 3 9 9 8 63
29 ธัญจิรา สุริยะธนพงศ์ เอิร์น 16 10 10 9 10 10 9 74
30 ณัฐพล ลือชัยวัฒนโสภณ เกรซ 19 7 10 9 8 10 9 72
31 ณัฐพนธ์ จันทวี ออย 10 9 10 6 9 8 6 58
32 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 20 9 10 10 10 6 7 72
33 คมสันต์ ไพรวัลย์
ต้นน้ำ 15 9 9 3 9 8 4 57
 
คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม15 
1 สุทธิพจน์ บุญลา ต้นว่าน 8
2 ปราย จันทวี ปราย 11
3 ปชัญญา กลิ่นกลบ เมย์ 1
4 พิมมาดา สุมารินทร์ นิ้ง 0
5 ทัศนวรรณ ถิ่นประชา แพนเค้ก 3
6 เกียรติกุล ฮะยู้ โฟล์ค 4
7 วริศรา นายารักษ์ อาร์มี่ 5
8 ชญานิศ โอฬาริกสกุล เนย 7.5
9 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 6
10 สิริปภาพัศ บุตรโพธิ์ ปิ๊งปิ๊ง 3
11 เกณิกา เดชยศชัยโชติ เกี้ยมอี๋ 7
12 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 8
13 รชตะ สำริดเปี่ยม เจ็ด 9
14 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 8
15   ปรักแก้ว   4
16 ปริยากร กองแก้ว หมิม 7
17 เมธัส ทับวงศ์ โตส 4
18 ธนัชพร เกตุมณี เบลล์ 8
19 มธุรดา ชลศฤงคาร พีท 9
20 ภุชงค์ ศิลปนาวา อามีน 3
21 ศิวภากร นุตรักษ์ ณล 8
22 วรรณธรรม น้อยคล้าย นคร 6
23 พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 14
24 วรพจน์ ชังสัจจา บอล 5
25 ชุษฏ์สิทธา ประพฤติ ต้นน้ำ 6
26 ศุภกร ปานเพชร บูม 6
27 กฤติภูมิ ปุริสาร ภูมิ 1
28 ชิติพัทธ์ พรจารุกิตติ์ ภูมิ 1
29 หนึ่งฤทัย ไพรพฤกษ์ นุ๊ก 5
30 ธนกฤต สังข์กลมเกลี้ยง ดิว 9
31 ธัญจิรา สุริยะธนพงศ์ เอิร์น 10


คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม20 
1 วชิรวิทย์ อารมย์ปลื้ม บาส 8
2 สิรภพ กองแดง เพชร 0
3 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 15
4 สรวิชญ์ บุญลา ต้นน้ำ 4
5 บุญเนติ สมบูรณ์ หนุน 2
6 กัญญาพร ทัพประเสริฐ เชียร์ 4
7 ญดาณัฐ มาศวิริยะ จ๊ะจ๋า 7
8 ภพสรรค์ กลิ่นระรวย เซฟ 6
9 ฐปนัท นามดอกไม้ โฟกัส 2
10 สิริกร เอี่ยมเชน จิวเวอรี 8.5
11 ปรานต์ จันทวี นะโม 14
12 ศศิธร พระยูรวงษ์ โอกิม 1
13 สุวิจักขณ์ เพ็ชรแสง อาร์ท 14
14 พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 14
15 ฐานิดา แสงทอง พิม 2.5
16 เขมจิรา วิเศษศักดาชัย นานา 8
17 กชกร วงศ์จรัสเกษม ฝ้าย 4
18 พิชญ์ญภรณ์ ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 4.5
19 จิดาภา ศรีบัว ขิม 0.5
20 เฌอกานต์ คล้ายเครือ กานต์ 2.5
21 ณัฐธยาน์ ปฐมชัยเกียรติ โดนัท 6
22 ณัฐพล ลือชัยวัฒนโสภณ เกรซ 2
23 กนกวรรณ แพฟืน เอมมี่ 2

Comments