ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อย( 63/02/23)ผลสอบ ป.4-ป.5 เทอม2 ก.พ.63

posted 22 Feb 2020, 20:42 by Proton Eva homeschool CiC


ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
คณิต 

(30)
วิทย์

(30)
อังกฤษ

(30)
ไทย

(30)
สังคม

(30)
รวม

(150)
1 วิฐิรีย์ สุทธิพงษ์เกษม วิ 24 21 23 27 23 118
2 ชญาณินท์ สอนอ้น ปุญญ์ 13 22 25 26 22 108
3 กัณฑ์อเนก จั่นบุญมี นีโอ 16 24 23 23 18 104
4 อรกานต์ สัตตะพิบูล ออกัส 17 26 25 18 15 101
5 ศศิพิมพ์ เกื้อเสนาะ จันทร์เจ้า 15 26 20 19 17 97
6 ธนะพงษ์พัรธ์ กลั่นสกุล โซ้ย 12 18 25 15 22 92
7 ณฐกฤต ซ่อนกลิ่น ติว 16 23 15 23 14 91
8 เกสรา อินคำแหง อิน 10 21 22 21 16 90
9 ชัญญา เริ่มเสริมสุข ฟิน 12 19 17 23 13 84
10 ณฐกร อุ่นเจริญ ดีโด้ 11 24 18 17 14 84
11 ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์ ชัช 18 17 14 20 14 83
12 ปัณณวัฒน์ รวมธรรม ปัณ 18 19 12 16 17 82
13 อาชวิน มณีฉาย เขต 5 21 21 21 14 82
14 อาภาภัทร คงทองเจริญ นก 13 17 12 21 18 81
15 กันติชา เรืองจุ้ย อาร์มี่ 13 18 13 20 14 78
16 นพภัสสร ใจดี หมอนอิง 10 20 19 20 9 78
17 กษิดิศ อุ่นพิกุล ออโต้ 5 20 19 14 19 77
18 กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์ มะปราง 4 14 16 17 22 73
19 ณัฐปภัสร์ ปานะจรัสพงศ์ ไอซ์ 6 18 14 19 14 71
20 ภัทรพล นพศิริกุล คัทซึ 6 16 21 15 8 66
21 ชนนกานต์ เทพอาจ นอร์ธ 10 18 12 14 10 64
22 กัณฑกฤษณ์ แก่นไร่ นะโม 6 17 3 20 10 56
23 พัชรพร สันหมุด มุก 8 14 8 12 10 52
24 วรินทร มีคง มรรค ขาดสอบ
ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
คณิต

(30)
วิทย์ 

(30)
อังกฤษ

(30)
ไทย

(30)
สังคม

(30)
รวม

(150)
1 นิชาภัทร คุ้มนาน พั้นซ์ 23 26 26 26 27 128
2 สุรอร ไชยบุตร ลูกเกด 25 26 27 22 28 128
3 ปฐพี แย้มเย็น ปัน 22 28 22 24 22 118
4 เขมิกา ปทุมรัตนไพศาล เอย 23 29 22 24 19 117
5 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 22 27 22 21 24 116
6 กนกพิชญ์ ไทยภักดี เหนือ 19 30 19 25 20 113
7 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 20 27 22 21 23 113
8 กรรวี ภู่เจริญ จ๋า 21 25 23 24 20 113
9 นวพล อรุณชาติ นาย 22 26 23 23 18 112
10 พุฒิพงศ์ พุทธวิถี ตั้ม 19 27 22 19 24 111
11 จักริน เนตรธานนท์ บอล 24 25 19 23 18 109
12 พชรจารินทร์ ภวพงศ์สุภัทร ปิงปิง 16 23 23 28 18 108
13 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 20 27 21 20 19 107
14 ณัฐดนัย ดุจชาตบุษย์ เวฟ 15 27 18 23 24 107
15 วริศรา ส่องสว่าง ไอซ์ 14 27 22 25 18 106
16 ญาณเดช แจ่มแจ้ง ภูมิ 13 26 23 24 19 105
17 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 20 23 20 25 17 105
18 พาคินทร์ ชยาภิวัฒน์ โอม 19 25 19 18 22 103
19 รุจิภาส วิศิษฏ์ศักดาเดช ลมเหนือ 16 21 28 17 21 103
20 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 15 23 21 20 22 101
21 สิรวิชญ์ ลภัสโภคา ซองเจ 16 25 23 21 16 101
22 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 17 25 24 21 13 100
23 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 14 29 23 14 19 99
24 จิรายุ วิริยา พีพี 12 24 24 19 20 99
25 ปวีรดา โสดยวง พลอย 15 23 21 19 20 98
26 ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ ปั้น 20 23 22 18 15 98
27 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 13 26 18 21 20 98
28 พัสกร มนต์เทวา เนม 17 27 13 23 18 98
29 สุพัชญา มั่นคง แป้ง 16 27 17 21 16 97
30 พีรดนย์ ไผ่ล้อม โชกุล 14 22 22 20 18 96
31 รณกร มั่นคง นาย 16 24 16 20 19 95
32 ภาสพงษ์ กลั่นดี ต้นกล้า 13 20 20 25 15 93
33 พงศภัค กาญจนสินธุ์ เวียร์ 21 22 15 21 13 92
34 ณัฏฐณิชา อยู่ทอง ณิชา 11 24 18 23 16 92
35 อโนมา เอี๊ยสกุล เบล 20 18 12 22 20 92
36 วัฒนะ แหยมโม้ มิว 15 24 15 17 18 89
37 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 14 23 16 17 19 89
38 ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม 12 22 16 18 20 88
39 ธนวัฒน์ ญาติคำ อาร์ตี้ 11 22 19 18 17 87
40 ศราวิน ปานเนียม ภีน 19 20 19 15 13 86
41 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 9 24 13 19 21 86
42 จิดาภา สงฤทธิ์ มุก 18 16 15 25 12 86
43 ฐิติพร คงอุตสาหะ ริสา 11 24 21 21 9 86
44 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 15 18 15 18 18 84
45 อนันตโชค ชนะสุข โอ๊ต 13 24 15 12 15 79
46 อภิวัฒน์ กังสุวรรณรักษ์ ซีซี 16 19 11 15 18 79
47 ปวริศา พูลทั่วญาติ แมงปอ 2 22 22 19 14 79
48 ธนาวิทย์ สุขีทรัพย์ ปลื้ม 11 19 9 18 21 78
49 ณัฐวัชร์ ชะนะชัย ตังค์ 9 18 16 20 13 76
50 ภัทรภร ศรีผุย เกด 12 21 10 15 17 75
51 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 7 20 19 18 10 74
52 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 6 16 14 18 19 73
53 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 5 22 11 18 15 71
54 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 9 25 13 9 14 70
55 ณัฐธิดา กอเจริญ เฟรช 7 23 12 14 11 67
56 ศุภวิชญ์ วงจันทร์วัฒนา นิว 7 12 17 19 11 66
57 กฤติน ทรัพย์อุไรรัตน์ ซันเดย์ ขาดสอบ
58 กณวรรธ อุบลศักดิ์ ต้อล ขาดสอบ
59 กานต์ยุพิน ซื่อสัตย์ ใบเฟิร์น ขาดสอบ
60 จิรสิตา สัจจสวัสดิ์ วีต้า ขาดสอบ

( 63/02/01) ผลสอบ PRE-CIC ปี63

posted 31 Jan 2020, 06:46 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Feb 2020, 20:24 ]

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 3 ที่ทำคะแนนรวมราย 5 วิชาได้สูงสุด
อันดับที่ 1 นวภัทร คล้ายคลึง คะแนนรวม 198.5 คะแนน
 อันดับที่ 2 ธฤษวรรณ ศรีเพชร คะแนนรวม 197.0 คะแนน
 อันดับที่ 3 ณัฐวรรธน์ อุทัยเสรี คะแนนรวม 189.0 คะแนน
 
*เนื่องจากมีผู้ปกครองให้ความสนใจร่วมงานแนะแนวเข้าม.1 เป็นจำนวนมาก
ทาง cic จึงได้เปิดรอบแนะแนวเพิ่มอีก 1 รอบในเวลา 16:00 น. (เสาร์ที่ 1 ก.พ.)

**ผู้ปกครองสามารถรับใบประเมินผลรายบุคคลของน้องๆได้ที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ**

(62/09/23) ผลสอบคอร์สประถมเทอม1ปี62

posted 23 Sep 2019, 04:06 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Feb 2020, 20:25 ]

ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ธนกมล ช่ออังชัญ เกี๊ยว 18 29 23 29 25 124
2 ชัญญา เริ่มเสริมสุข ฟิน 16 25 18 22 18 99
3 อรกานต์ สัตตะพิบูล ออกัส 20 22 18 19 19 98
4 ณฐกร อุ่นเจริญ ดีโด้ 17 22 13 19 18 89
5 อาชวิน มณีฉาย เขต 17 23 17 20 11 88
6 รัตนกร รัตนทรัพย์ กาโน่ 19 15 15 22 16 87
7 กัณฑ์อเนก จั่นบุญมี นีโอ 13 20 21 17 16 87
8 วิฐิรีย์ สุทธิพงษ์เกษตร วิ 11 12 17 20 25 85
9 ชญาณินท์ สอนอ้น ปุญญ์ 15 11 20 26 13 85
10 ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์ ชัช 18 14 14 21 15 82
11 กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์ มะปราง 14 16 9 23 19 81
12 กันติชา เรืองจุ้ย อาร์มี่ 12 12 19 20 18 81
13 ศศิพิมพ์ เกื้อเสนาะ จันทร์เจ้า 15 21 14 15 14 79
14 ณฐกฤต ซ่อนกลิ่น ติว 12 8 15 25 19 79
15 วรินทร มีคง มรรค 16 14 20 13 13 76
16 มุกดารัศมิ์ เรืองชูสวัสดิ์ วินนี่ย์ 18 20 7 16 14 75
17 ณัฐปภัสร์ ปานะจรัสพงศ์ ไอซ์ 10 13 13 23 16 75
18 บัณฑิตา สุฉันทบุตร มัดหมี่ 15 11 13 19 14 72
19 พัชรพร สันหมุด มุก 9 16 10 14 14 63
20 ณัติกร แก้วเจริญสุข ชินา 8 3 13 23 14 61
21 ภัทรพล นพศิริกุล คัทซึ 7 12 13 14 8 54
22 กษิดิศ อุ่นพิกุล ออโต้ 6 12 4 13 10 45
23 กัณฑกฤษณ์ แก่นไร่ นะโม 10 2 5 14 10 41
24 นพภัสสร ใจดี หมอนอิง ขาดสอบ
25 ธารธรรม โพธิ์ทอง ธรรม ขาดสอบ

ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 พัทธ์ธีรา นวลละออง ผิงผิง 27 23 28 27 21 126
2 พุฒิพงศ์ พุทธวิถี ตั้ม 25 27 20 26 25 123
3 สุรอร ไชยบุตร ลูกเกด 23 27 17 29 25 121
4 ภัสร์สิรีย์ นนทเบญจวรรณ ว่าน 23 28 18 27 19 115
5 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 27 18 20 27 23 115
6 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 23 23 20 24 24 114
7 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 21 14 23 24 28 110
8 ปวีรดา โสดยวง พลอย 22 20 17 24 23 106
9 จักริน เนตรธานนท์ บอล 27 17 16 24 22 106
10 พชรจารินทร์ ภวพงศ์สุภัทร ปิงปิง 25 20 16 17 27 105
11 ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ ปั้น 20 24 14 23 22 103
12 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 21 13 23 23 23 103
13 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 18 18 19 24 24 103
14 เขมิกา ปทุมรัตนไพศาล เอย 23 18 14 23 24 102
15 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 20 25 11 25 20 101
16 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 16 18 22 25 20 101
17 พีรดนย์ ไผ่ล้อม โชกุล 18 20 17 23 22 100
18 ปฐพี แย้มเย็น ปัน 22 22 19 24 13 100
19 นวพล อรุณชาติ นาย 19 17 21 20 23 100
20 ณัฏฐา บวรธรรมรัตน์ พราว 26 16 17 21 20 100
21 จิรายุ วิริยา พีพี 17 26 14 19 18 94
22 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 24 18 15 16 20 93
23 ศราวิน ปานเนียม ภีน 20 17 19 17 20 93
24 กณวรรษ อุบลศักดิ์ ต้อล 19 15 11 28 19 92
25 สุพัชญา มั่นคง แป้ง 22 7 17 25 19 90
26 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 20 8.5 15 20 26 90
27 บัณฑิตา บุญอาจ น้ำอิง 13 11 17 27 21 89
28 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 15 16 17 22 19 89
29 จุฑาธิบดิ์ ติณเวส ปอน 20 18 15 21 15 89
30 พาคินทร์ ชยาภิวัฒน์ โอม 17 17 17 17 19 87
31 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 13 16 14 22 21 86
32 อคิราภ์ สุธรรมวุฒิไกร ซีซี 17 15 22 13 18 85
33 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 15 9 14 27 20 85
34 ธีรพงศ์ ด้วงทอง เป็ก 17 13 19 21 15 85
35 อนันตโชค ชนะสุข โอ๊ต 18 11 19 24 11 83
36 ธนกร คงสิน กร 13 16 21 15 18 83
37 บรรพต ทิตภิญโญ เล็ก 18 12 12 22 18 82
38 ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม 19 11 11 18 21 80
39 ธนกฤต ทองยา ปิ่นโต 14 14 18 13 21 80
40 ภาสพงษ์ กลั่นดี ต้นกล้า 11 15 19 17 17 79
41 บวรลักษณ์ วิไลลักษณ์ เบคอน 23 10 8 15 23 79
42 จิดาภา สงฤทธิ์ มุก 18 8 14 18 21 79
43 พงศภัค กาญจนสินธุ์ เวียร์ 18 11 21 16 12 78
44 เบญญาภา คุรุการวัฒนา หยก 14 21 10 16 16 77
45 ธนพร ฐิตธรรมโม มายด์ 18 20 9 16 13 76
46 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 10 14 13 20 19 76
47 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 15 17 16 7 15 70
48 กฤตยากร บุญญาภิบาลวงศ์ เจแปน 15 11 12 17 15 70
49 พิสิฎฐ์พล ดอนไพรนุช น้ำซุป 10 11 15 20 13 69
50 อโนมา เอี๊ยสกุล เบล 15 14 11 16 13 69
51 ภัทรภร ศรีผุย เกด 13 8 19 14 13 67
52 มนัสนันท์ ไพเราะ พริกป่น 14 8 13 15 16 66
53 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 11 6 11 23 15 66
54 ญาณณิน สุทธางคกุล โอม่า 14 14 10 10 14 62
55 ศศิประภา สลีวงศ์ เอิร์น 14 5 13 15 13 60
56 กานต์ยุพิน ซื่อสัตย์ ใบเฟิร์น 17 7 6 13 15 58
57 ธีรภูมิ ชมศิริ ภูมิ 14 8 14 6 15 57
58 ชนัญชิดา ไพเราะ ข้าวฟ่าง 14 7 7 14 13 55
59 กวินภพ รู้งาน มาวิน ขาดสอบ
60 กนกพิชญ์ ไทยภักดี เหนือ ขาดสอบ
61 สิรวิชญ์ ลภัสโภคา ซองเจ ขาดสอบ
62 ภูริภัทร ช่างทอง บุญปลื้ม ขาดสอบ
63 ปภาวรินทร์ โกสุข ฟ้าใส ขาดสอบ
64 จิณัฐตาษ์ ลิ้มติ้ว ชะเอม ขาดสอบ

ป.6
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ณัฐเสาวภา ประทีปะเสน ใบเฟิร์น 24 23 26 25 25 123
2 นภาดา วังมะนาว เพลง 20 22 24 24 29 119
3 ศุภิสรา ภูวพานิช น้ำหวาน 23 28 15 25 26 117
4 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน 24 24 23 19 24 114
5 ศรันยา ตั้งพรโชติช่วง ญี่ปุ่น 26 23 21 21 21 112
6 จิตตพัฒน์ สายโกสุม กัปตัน 24 24 21 19 21 109
7 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 22 22 17 22 24 107
8 ธณคุณ ปานสด พีท 19 20 21 24 22 106
9 ณัฐกาญจน์ ปั้นตระกูล อุ้ม 21 16 20 27 22 106
10 ชัญญานุช หอมทิพย์ กรีน 19 24 18 24 21 106
11 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 14 20 21 24 26 105
12 ณัชชา ยอดเยี่ยม สไปร์ 16 27 19 20 22 104
13 จินต์จุฑา ทองคำดี จินต์ 17 22 19 23 23 104
14 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน 15 25 20 21 23 104
15 ศิรภัสสร บุญเดชา ต้นข้าว 14 21 25 20 23 103
16 ภูริณัฐ กอวิเศษชัย ฟิล์ม 18 18 21 23 23 103
17 จิณณพัค สืบมี อร 17 26 16 18 25 102
18 อารีรัตน์ ปฐมกนกพงษ์ อิน 18 18 21 20 25 102
19 ณัฐชา คุ้มนาน พลอย 19 19 23 16 24 101
20 ณรัณ ลิขิตเสรีกุล แปะก๊วย 20 20 21 17 23 101
21 ปฐมภัทร ทับทอง เท็น 19 19 22 22 18 100
22 กัญญาภัทร พุทธานนท์ ไหม 11 20 18 26 24 99
23รชต ระหว่างบ้าน โต้ 1317 2324  2198 
24 สิริกร ฤดีสังข์สกุล เก็ต 15 18 22 24 19 98
25 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 14 23 22 20 19 98
26 ทรงธนธร ภูช่างทอง ทัด 19 18 19 22 20 98
27 สุรเกียรติ สิงห์โต เจมส์ 15 19 19 20 24 97
28 ณัชชา พิณเกษมจิค ลูกอินทร์ 15 23 19 17 23 97
29 ภูรีภัทร ทวีวงษ์ มิกซ์ 16 21 19 18 22 96
30 พีรวีร์ อร่ามพงศานุวัต ออกัส 17 16 23 20 20 96
31 ศรัณรัชต์ สาลีสวัสดิ์ แป้งหอม 21 14 18 22 20 95
32 จิระพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์ กิ๋มไช้ 17 20 21 16 21 95
33 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 15 19 25 20 15 94
34 ปรีชาศักดิ์ กั่วพานิช กัสจัง 11 26 16 21 20 94
35 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 15 16 22 17 23 93
36 สรัลนุช นาคเอี่ยม เนเน่ 18 16 20 23 16 93
37 ศุภรดา แย้มกลีบ น้ำอิง 14 21 14 21 23 93
38 พัชร์พิชา บุญแก้ว มีฟ้า 17 16 18 21 21 93
39 ธนวิน สายสุวรรณ์ คูเปอร์ 13 19 20 21 20 93
40 เขมจิรา บัวงาม มะหมี่ยว 18 17 16 18 23 92
41 ปรัชญาน์ ครุฑบุตร ย้งยี้ 18 11 18 23 21 91
42 ปุณยวีร์ ครธงขวา ปุณ 18 16 26 17 13 90
43 ศิวกร ทองยอด นิว 14 18 16 18 23 89
44 ศักดิ์กรินทร์ วิริยะกิจเกษตร หยก 19 17 18 16 19 89
45 พรชนิตว์ ชุมสุข ชมพู่ 9 19 16 19 26 89
46 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 14 20 16 18 21 89
47 ชัยวัฒน์ สดับสาร หลิว 13 15 19 22 20 89
48 จิตภินันท์ เศรษฐบรมศักดิ์ ทอฝัน 14 20 15 20 20 89
49 อนาวิล นิลรัตน์ วิน 17 20 13 17 21 88
50 ปุญญากรณ์ อินทคง ออย 21 13 11 20 23 88
51 อาชวิน มาตำนาน เจมส์ 14 12 20 19 22 87
52 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 17 9 21 20 20 87
53 อาชวิน รักสนอง กัน 12 17 21 14 22 86
54 ปณิตา ซิมฮั้ว แก้ม 18 20 13 13 21 85
55 ธนิสร ดวงเทพ เติ้ล 10 15 21 18 21 85
56 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 11 18 19 17 20 85
57 อมรพงษ์ ลออฤทธิ์ เพชร 18 18 17 16 15 84
58 นัททพงศ์ พุกรอด ปาล์ม 21 11 15 17 20 84
59 ณัฐณิชา สุวรรณโรจน์ ปิ๊ง 10 19 13 21 21 84
60 ศุภากร สุขสาคร ซีน 9 25 15 16 18 83
61 ภัทรวดี ขำประเสริฐ หลิน 12 16 16 19 20 83
62 ภกร พุทธิเจริญ อู๋ 18 13 17 20 15 83
63 ผู้ว่า คชเสนีย์ เซฟ 13 22 12 15 21 83
64 ปวริศา ปฏิสา วุ้นเส้น 7 19 17 19 21 83
65 ปิยพัชร์ อร่ามยิ่ง เนเน่ 12 19 13 21 17 82
66 ธัญชนก คำแสง นาปี 15 17 13 17 20 82
67 ฑิฆัมพร โล่เกียรติกุล เฟิร์น 12 17 15 21 17 82
68 ฐิติชญาน์ งิ้วไชยราช ชะเอม 12 21 10 14 25 82
69 ศุภรากร จันทร์ประทีป เนย 11 15 13 20 22 81
70 วีรกานต์ วุฒินันติวงศ์ โมจิ 15 18 14 17 17 81
71 ธนทัต ภู่ระหงษ์ ต้นกล้า 13 17 20 13 18 81
72 ตะวัน สิริวัฒนวิบูล มุกดา 13 11 17 20 20 81
73 กัญณิชาวีย์ ฟ้ารุ่งสุวรรณ เกรซ 13 16 21 12 19 81
74 สุธาสินี ตันซิน เกน 16 13 18 17 16 80
75 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 12 14 14 18 22 80
76 นรวิชญ์ น้อยสะอาด บีม 19 10 18 17 16 80
77 เกียรติศิริ ตันพันตรี หมิง 12 16 17 13 22 80
78 กุลปรียา บูรณะนันทสิริ ใบตอง 13 17 14 17 19 80
79 วิทิต แย้มขยาย ทัต 12 14 16 18 19 79
80 พศธร ยังกองแก้ว อาร์ม 17 15 14 16 17 79
81 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 13 19 16 13 18 79
82 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 17 14 16 15 17 79
83 ปุณณวัฒน์ ละมั่งทอง โฟกัส 12 12 19 13 22 78
84 ณฐภัทรพล จิตเจือจุน บอส 10 12 15 20 21 78
85 กันตพัฒน์ ม่วงศิริ กันต์ 12 20 10 15 21 78
86 ธนกฤต ซ่อนกลิ่น แสตมป์ 11 12 15 20 19 77
87 ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ อาร์ม 20 15 11 13 18 77
88 กิตติพัศ หัสเดชา โชกุน 15 13 14 20 15 77
89 กันตา วิสุทธิ์เชื้อ เจนนี่ 13 14 14 14 22 77
90 กัณญ์ณณัฏฐ์ ผลเกลี้ยง ไอเดีย 14 14 9 18 22 77
91 จิรายุ โลกเลื่อง กุน 6 12 19 19 20 76
92 พิชานันท์ เพชรกระทุ่ม ออม 13 19 9 15 19 75
93 พรรณกร ยังกองแก้ว ออม 12 13 19 15 16 75
94 ปัทมาภรณ์ วันเพ็ญ อีฟ 15 11 17 16 16 75
95 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 13 10 16 15 20 74
96 เบญจรงค์ สมพรหมทิพย์ เบสท์ 12 16 16 11 19 74
97 อดิศักดิ์ ทับตุ้ม แสตมป์ 17 10 10 17 19 73
98 พิรพัฒน์ กานต์สมเกียรติ พีช 11 10 19 11 22 73
99 ปาณิสรา นิยมจีน เนม 12 17 10 18 16 73
100 ปัณณวัฒน์ แสงจันทร์ ปาล์ม 10 16 15 18 14 73
101 ธนพนธ์ แจ้งชัดใจ ออมสิน 18 7 14 16 18 73
102 จิราภา จะเริกรัมย์ ต้นข้าว 11 14 13 13 22 73
103 สิริวรรณ บุณยะบูรณ พลอย 12 15 14 14 17 72
104 สุพิชชา เอมครุธ แพง 9 16 16 11 19 71
105 อติเทพ ประพันธ์เจริญสิน ไอซ์ 8 15 14 12 21 70
106 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั้นซ์ 11 13 13 14 19 70
107 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 12 12 12 15 18 69
108 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 9 13 17 9 21 69
109 ชญานิษฐ์ ชินะปุตตกุล ไข่มุก 11 18 11 11 18 69
110 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 14 9 11 13 19 66
111 วรปรัชญ์ จำปาทอง ปังปอน 10 12 14 13 17 66
112 มนต์ธัช สูริประเริฐ หมิง 7 16 16 12 15 66
113 วิเชียร โสมิ ต๋อง 15 9 12 9 20 65
114 พิมมาดา สุมารินทร์ แม่คะนิ้ง 7 12 17 11 17 64
115 จิรยศ พึ่งผัน บูม 6 9 15 15 18 63
116 ศุภวิชญ์ สุนันท์ภาณุจรัญ อัพ 10 13 10 15 12 60
117 นวรัตน์ เกิดแก้ว เนย 6 9 13 13 19 60
118 พงษกร เรืองนาม ปลื้ม 13 7 15 11 11 57
119 ปาลิดา รอดนิตย์ มะปราง 5 8 13 14 15 55
120 กนกนภา จงรุ่งเรือง อุ๋ม 10 8 10 11 16 55
121 ธนภูมิ ตันเจริญ ภูมิ 9 10 15 6 12 52
122 ธนดล เทพวัง เฟรม 8 10 10 10 14 52
123 ธนชาติ ไชยภักดี นิว 13 7 7 10 10 47
124 วริศรา ถ้วยทอง มิ้ง ขาดสอบ
125 พัชญ์นันท์ เชิดชู มิ้นท์ ขาดสอบ
126 ปัญญวิทย์ สุวรรณโชติ การ์ตูน ขาดสอบ
127 ปรียดา ดาวเรือง ใบบัว ขาดสอบ
128 ปกรณ์เกียรติ อุทัยลาภทอง ทิกเกอร์ ขาดสอบ
129 นาราวินท์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ เคน ขาดสอบ
130 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ ขาดสอบ
          

( 62/09/22) ผลสอบคอร์สเสริม คณิตPre-gifted/Basic

posted 22 Sep 2019, 11:59 by Proton Eva homeschool CiC


                                        คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น พื้นฐาน (10) โจทย์
 (10)
รวม (20) แนะนำคอร์สต่อ
1 ณัฐณิชา พงษ์สวัสดิ์ แอ๊ฟ 6 4 10 Pre-gifted
2 ศศิภัสสร หงษ์ทอง ยาไทย 3 2 5 ฺโจทย์3+basic
3 คริษฐา ปาลวัฒน์ ออมสิน 2 1 3 โจทย์2/3,basic
4 ชญาภา ประภาษวรคุณ เนย 3 4 7 basic
5 ธนวันต์ กู้วัฒนะ เตอร์ 3 5 8 basic
6 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 4 3 7 basic
7 ภรภัทร ศรีอนันต์ ซี 5 5 10 Pre-gifted
8 ภัทรภร ศรีผุย เกด 1 1 2 โจทย์2/3,basic
9 จักริน เนตรธานนท์ บอล 3 5 8 basic
10 ระพีพัชร ลำพูน พร้อม 4 4 8 basic
11 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 3 2 5 โจทย์3+basic
12 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 5 5 10 Pre-gifted
13 จิรายุ วิริยา พีพี 6 3 9 Pre-gifted
14 ณัฐดนัย ดุจชาตบุษย์ เวฟ 7 4 11 Pre-gifted
15 ชลิตา รุ่งสว่าง โบนัส 10 5 15 Junior Gifted
16 ธารทิพย์ อภิรมย์พฤกษา นาเดียร์ 3 5 8 basic
17 ษมาพร ภูริชโชค อิม 3 2 5 basic
18 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 5 1 6 Pre-gifted
19 ปณิฏฐา สุขเกษม จีจ้า 5 5 10 Pre-gifted
20 ธนพร รุ่งวัฒนา ญี่ปุ่น 5 3 8 Pre-gifted
21 อารีรัตน์ ปฐมกนกพงษ์ อิน 5 6 11 Junior Gifted+Basic
22 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 5 8 13Gifted+basic
23 ชัยวัฒน์ สดับสาร หลิว 4 6 10 Junior Gifted+basic
24 ปรัชญาน์ ครุฑบุตร ย้งยี้ 6 2 8 Pre-gifted
25 ศรัณรัชต์ สาลีสวัสดิ์ แป้งหอม 7 5 12 Junior Gifted
26 ปณิตา ซิมฮั้ว แก้ม 7 6 13 Junior Gifted
27 จิราภา จะเริกรัมย์ ต้นข้าว 3 5 8 basic
28 ณัฐชา คุ้มนาน พลอย 6 6 12 Junior Gifted
29 สิดาพร แสงสุริย์ ใบบัว 7 5 12 Junior Gifted
30 วีรภัทร ปรึกษากร เฟส 6 0 6 Pre-gifted
31 โสภนันท์ กุลชาติ วีต้า 7 5 12 Junior Gifted
32 วัฒนภูมิ สุขสันต์ไพศาล ข้าวโอ๊ต 3 3 6 basic
33 ศิรภัสสร บุญเดชา ต้นข้าว 7 4 11 Pre-gifted
34 ปวันพัสตร์ อุสาหพิริยกุล ขนม 6 8 14 Gifted
35 นวลพรรณ กลิ่นสักโก โอปอ 6 3 9 Pre-gifted
36 เตชสิทธิ์ สุขานันท์ เครป 4 5 9 basic
37 ปาณิสรา เบญจรงค์สิน ขวัญข้าว 7 5 12 Junior Gifted
38 ณัฐรดา สามพันช่าง เกรซ 9 4 13 Pre-gifted
/Junior Gifted
39 กันตา วิสุทธิ์เชื้อ เจนนี่ 4 4 8 basic
40 ณัฐธิดา อรุณปาน โดนัท 4 5 9 basic
41 ปัณณวัฒน์ แสงจันทร์ ปาล์ม ขาดสอบ
42 ศุภิสรา ภูวพานิช น้ำหวาน 7 6 13 Junior Gifted
43 ปุญญากรณ์ อินทคง ออย 6 0 6 Pre-gifted
44 พัชญ์นันท์ เชิดชู มิ้นท์ 9 0 9 Pre-gifted
45 ฐิติชญาน์ งิ้วไชยราช ชะเอม 6 3 9 Pre-gifted
46 ศุภนิดา พุทธประเสริฐ หยก 7 5 12Junior Gifted
47 ฐิตวันต์ อวยพร บีม 8 5 13Junior Gifted
48 ธมลวรรณ เภาตะกู มีนา 6 7 13Gifted
49 คณิศร บุญสู เติ๊ด 4 0 4 โจทย์2/3,basic
50 นลพรรณ ชมนารถติกร แองจี้ 3 2 5 โจทย์3,basic
51 ปุณยนุช ไพโรจน์ ปุณ 7 5 12 Junior Gifted
52 ธัญญาเรศ เกตุภูงา แอ๊ฟ ขาดสอบ


              คณิต Pre - Gifted 2 
            ( ศุกร์ : 17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 20
1 รณกร ดีบรรเจิด ไออุ่น 17
2 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน -
3 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 4
4 กุลวรา ตุลยาธาร การ 13
5 ปฐพี แย้มเย็น ปัน 11
6 จุฑาธิบดิ์ ติณเวส ปอน ขาดสอบ
7 ธยานิน เตียมพาณิช คุง 10
8 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 4
9 ธนกร ดีบรรเจิด ไอน้ำ 15
10 คณะรัฐ สีเพชร ม่อน 2
11 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 6
12 นันทรัตน์ ปิ่นนุช จันทร์เจ้า 10
13 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 2
14 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 5
15 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 8
16 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 14
17 พัณณ์ชิตา ปัญญาธีระพัฒน์ ปอนด์ 8
18 พิชชานันท์ ปัญญาธีระพัฒน์ ปริม 6
19 เบญญาภา ประภาษวรคุณ นิว 15
20 ธนพล บัวผัน พรีเมียร์ 11
21 กิตตินันท์ ยศสมนึก เจ้านาย 11
22 ปภังกร สมบูรณ์สินชัย ฮาชิ -
23 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน ขาดสอบ


( 62/09/22)ผลคะแนน วิทย์ Gifted

posted 22 Sep 2019, 11:12 by Proton Eva homeschool CiC


             วิทยาศาสตร์  Gifted 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนสอบ (60)
1 ณัฐณิชา พงษ์สวัสดิ์ แอ๊ฟ 38
2 พัทธ์ธีรา นวลละออง ผิงผิง 51
3 เอื้อชัชญา ชาญนำสิน นะโม 58
4 ธยานิน เตียมพาณิช คุง 41
5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 52
6 ชลิตา รุ่งสว่าง โบนัส 54
7 ธารทิพย์ อภิรมย์พฤกษา นาเดียร์ 38
8 ชยพล ตั้งรุ่งวงษ์ธนา อู๋ 47
9 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 40
10 ปธานิน สมประสงค์ ต้อง 56
11 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 49
12 ปุณยวีร์ ครธงขวา ปุณ 46
13 ปรัชญาน์ ครุฑบุตร ย้งยี้ 43
14 นันทรัตน์ ปิ่นนุช จันทร์เจ้า 47
15 พิมพ์วาริน จีนบรรจบ ข้าวเจ้า 47
16 รวิปรียา อารมณ์สว่าง ผักกาด 54
17 ณัฐนันท์ พานิช แก้ม 48
18 ณัฐรดา สามพันช่าง เกรซ 46
19 ณัฐธิดา อรุณปาน โดนัท 43
20 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 55
21 ศุภรดา พุทธประเสริฐ หยก 40
22 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 52
23 อิระณัฏฐ์ นิมิตรพรชัย พลอย  
24 กฤษฎีกา ศรีสวาท เซิร์ท 45
25 เอมยุพา จันทร์บำรุง เอมมี่ 55
26 สิดาพร แสงสุริย์ ใบบัว 42
27 ธนพล บัวผัน พรีเมียร์ 47
28 ชนธัญ หงวนไธสง มินตั้น 48
29 กิตตินันท์ ยศสมนึก เจ้านาย 46

                          วิทยาศาสตร์  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนสอบ (60) คะแนนสอบ (35) รวม (95)
1 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 39 21 60
2 พัทธ์ธีรา ร้อยทา นิ้ง 37 26 63
3 ภรภัทร ศรีอนันต์ ซี 38 21 59
4 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 31 22 53
5 แทนธัญญ์ หาดทราย พีท 35 27 62
6 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 38 29 67
7 อรกานต์ สัตตะพิบูล ออกัส 26 23 49
8 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 40 21 61
9 ณัฐชภัทร ชัชวาลกำธร กำปั้น 39 24 63
10 ธยานิน เตียมพาณิช คุง 47 22 69
11 ปวริศา สะอาดแก้ว ผ้าไหม 36 23 59
12 นาราวินท์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ เคน 34 24 58
13 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 52 26 78
14 สิรภพ มีคง ซูโม่ 53 25 78
15 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 36 29 65
16 แพรวา เนตรนิรมล อิน 40 26 66
17 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 38 20 58
18 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 40 20 60
19 ปรมะ ยิ่งยง วิณ 33 26 59
20 ปวีณวัช สีดอกบวบ ปันปัน 44 24 68
21 พัณณ์ชิตา ปัญญาธีระพัฒน์ ปอนด์ ขาดสอบ 21 21
22 พิชชานันท์ ปัญญาธีระพัฒน์ ปริม ขาดสอบ 20 20
23 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน 42 22 64
24 ธนกร ดีบรรเจิด ไอน้ำ 47 28 75
25 กานต์พิชชา ทองรื่น มิ่งขวัญ 38 20 58
26 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 44 24 68
27 ชยพล ตั้งรุ่งวงษ์ธนา อู๋ 40 21 61
28 วิชญาพร ชาปู่ ใบหม่อน 35 20 55
29 อัครพัชร์ ศิวพราหมณ์ โอม 36 25 61
30 ลักษิณา จั่นบุญมี เหนือ 48 30 78
31 ฐิตวันต์ อวยพร บีม 36 26 62
32 พศิกา นรคีม ยูจีน 40 20 60
33 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 51 29 80

( 62/09/22 )ผลคะแนนคอร์สเสริม อังกฤษGifted/begin

posted 22 Sep 2019, 11:07 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Sep 2019, 11:09 ]


                                              อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คำศัพท์ (20) is/am
/are
(10)
There
is/are
(10)
a/an
(10)
do
/does
(10)
has
/have
(10)
pronoun
(10)
รวม     
(80)
1 ณัฐณิชา พงษ์สวัสดิ์ แอ๊ฟ 15 8 10 9 10 10 6 68
2 ศศิภัสสร หงษ์ทอง ยาไทย 18 9 9 9 8 9 3 65
3 คริษฐา ปาลวัฒน์ ออมสิน 17 9 9 10 10 10 5 70
4 กฤติยาณี พงษ์ดี เค้ก 20 9 10 10 10 9 10 78
5 นิชาภัทร คุ้มนาน พั้นซ์ 18 9 9 7 3 5 8 59
6 ณัฐดนัย ดุจชาตบุษย์ เวฟ 19 9 10 10 10 10 8 76
7 ชยพล ตั้งรุ่งวงษ์ธนา อู๋ 18 10 10 10 9 9 9 75
8 ษมาพร ภูริชโชค อิม 19 10 10 7 10 10 9 75
9 ปณิฏฐา สุขเกษม จีจ้า 19 9 9 10 8 8 8 71
10 ธนพร รุ่งวัฒนา ญี่ปุ่น 15 8 9 2 6 7 5 52
11 จิราภา จะเริกรัมย์ ต้นข้าว 20 9 10 10 10 10 6 75
12 พัชร์พิชา บุญแก้ว มีฟ้า 16 9 10 10 10 9 8 72
13 ณัฐชา คุ้มนาน พลอย 19 9 10 10 0 3 7 58
14 ณัฏฐ์กฤตา พิชยประภาสิทธิ์ ลูกอิน 18 9 10 10 10 9 8 74
15 ธนพล บัวผัน พรีเมียร์ 19 7 9 5 6 5 2 53
16 วีรภัทร ปรึกษากร เฟส 19 9 1 5 9 8 3 54
17 กิตตินันท์ ยศสมนึก เจ้านาย 16 8 9 4 5 6 9 57
18 กมลรัตน์ เอกเกษมสุข แบม 18 10 10 10 8 10 8 74
19 กานต์พิชชา ทองรื่น มิ่งขวัญ 20 10 10 10 9 10 7 76
20 นวลพรรณ กลิ่นสักโก โอปอ 11 8 6 4 9 3 6 47
21 เตชสิทธิ์ สุขานันท์ เครป 17 9 9 10 10 10 9 74
22 อิทธิกร ศิริพรพันธ์ นะโม 20 10 10 10 10 10 8 78
23 ปาณิสรา เบญจรงค์สิน ขวัญข้าว 19 9 9 10 9 9 8 73
24 จิรายุ โลกเลื่อง กุน 9 10 10 10 8 10 10 67
25 กันตา วิสุทธิ์เชื้อ เจนนี่ 18 9 9 10 8 8 8 70
26 ธนทัต ภู่ระหงษ์ ต้นกล้า 17 10 10 10 10 10 7 74
27 กัญญาภัทร พุทธานนท์ ไหม 18 9 10 10 10 10 8 75
28 ปัณณวัฒน์ แสงจันทร์ ปาล์ม 18 9 10 10 3 9 6 65
29 ปุญญากรณ์ อินทคง ออย 4 9 0 6 8 7 4 38
30 พัชญ์นันท์ เชิดชู มิ้นท์ ขาดสอบ
31 ศุภรดา พุทธประเสริฐ หยก 15 9 9 3 10 9 6 61
32 ธมลวรรณ เภาตะกู มีนา 19 8 10 8 9 8 7 69
33 คณิศร บุญสู เติ๊ด 20 9 10 4 4 5 5 57
34 นลพรรณ ชมนารถติกร แองจี้ 19 9 10 6 10 9 7 70
35 ธัญญาเรศ เกตุภูงา แอ๊ฟ ขาดสอบ


                               อังกฤษ  Gifted 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ไวยากรณ์ (40) คำศัพท์ (30) รวม (70)
1 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 31 17 48
2 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 35 16 51
3 ภรภัทร ศรีอนันต์ ซี 34 15 49
4 กุลวรา ตุลยาธาร การ 28 3 31
5 จิณัฐตาษ์ ลิ้มติ้ว ชะเอม 29 20 49
6 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 16 2 18
7 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 25 8.5 33.5
8 ชลิตา รุ่งสว่าง โบนัส 33 14 47
9 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 31 19 50
10 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 31 5 36
11 นาราวินท์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ เคน 25 17 42
12 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 29 8 37
13 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 17 4 21
14 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน 25 22 47
15 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 29 21 50
16 ณัฐรดา สามพันช่าง เกรซ ขาดสอบ
17 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 19 3 22
18 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 31 23 54
19 ปภังกร สมบูรณ์สินชัย ฮาชิ 15 14 29

                         อังกฤษ  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ไวยากรณ์ (30) คำศัพท์ (40) รวม (70)
1 แทนธัญญ์ หาดทราย พีท 26 38 64
2 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 24 10 34
3 ปวริศา สะอาดแก้ว ผ้าไหม 23 30 53
4 ลักษิณา จั่นบุญมี เหนือ 21 29 50
5 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 24 29 53
6 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 21 19 40
7 ปวีณวัช สีดอกบวบ ปันปัน 19 21 40
8 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน 21 29 50

( 62/03/4) คะแนนคอร์สเสริมระดับป.4-5-6

posted 4 Mar 2019, 00:56 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 5 Mar 2019, 18:13 ]

อังกฤษ Begin ผ่านที่ 65 คะแนนค่ะ
vocab(คำศัพท์)เต็ม 20 หัวข้ออื่นๆเต็ม 10 คะแนนค่ะ
รวม 80 คะแนน
อังกฤษ  Begin
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are Thear is/are a/an do/does has/have Pronoun รวม
ป.4 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 17 9 4 10 10 10 6 66
ป.4 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 19.5 9 10 10 9 10 7 74.5
ป.5 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 18 10.0 10 10 9 10 4 71
ป.5 กิตติพัทธ์ ชาญประโคน เจเจ 19 9 10 10 10 9 8 75
ป.5 กุลวรา ตุลยาธาร การ 15 10 10 10 10 10 7 72
ป.5 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 8 9 10 10 10 9 7 63
ป.5 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 19 10 10 10 10 10 9 78
ป.5 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 18.5 8.0 10 4 8 9 4 61.5
ป.5 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 18 9.0 10 9 10 10 9 75
ป.5 อติเทพ ประพันธ์เจริญสิน ไอซ์ 17 9 5 3 10 10 7 61
ป.5 อัครวิทย์ เกตุเนียม เลิฟ 20 9.0 10 10 8 10 8 75
ป.6 กฤษณ์กวี แก่นไร่ ออดี้ 18 9.0 10 6 10 10 8 71
ป.6 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 18.5 9 9 9 10 9 7 71.5
ป.6 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ ขาดสอบ
ป.6 ณภัทร บุญประเสริฐ อิกคิว 14 9 7 6 3 8 5 52
ป.6 ณัฐพงศ์ แจ่มดอน บูม 19.5 9 9 5 6 8 4 60.5
ป.6 ณัฐพงศ์ มะโนรา เอ 9 7 8 4 4 5 2 39
ป.6 ณัฐพร พริ้งเพราะ พลอย 18 8 8 6 10 10 8 68
ป.6 ภูริพัฒน์ แผลงฤทธิ์ ซีนาย 10 9 9 10 10 9 8 65
ป.6 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 15 10 9 10 10 10 9 73
ป.6 ศิวัฒน์ สิงห์เจริญ เก้า 15 8 8 3 5 5 7 51
ป.6 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์
ครีม 17 10 10 5 10 10 7 69


อังกฤษ  Gifted 2
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม50
ป.5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 27
ป.5 แพรวา เนตรนิรมล อิน 33
ป.5 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 27
ป.6 กนกพล สุทธิวิรัช พีช 27
ป.6 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 24
ป.6 กอหญ้า อุ่นสำราญ แก้ม 31
ป.6 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 30
ป.6 ณิขนันทน์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม 30
ป.6 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 32
ป.6 นุชนารถ กองทองดี แพรว 31
ป.6 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 30
ป.6 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 21
ป.6 เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ 32
ป.6 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 24
ป.6 ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 37

อังกฤษ  Gifted 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 50
ป.6 กรกช กลัดใบไม้ ออม 22
ป.6 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 18
ป.6 เจตวายุภนต์ วรานันท์สิริ แพททริค ขาดสอบ
ป.6 ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์ 26
ป.6 ไตรทศ ริยรักษ์วรกุล นนท์ 28.0
ป.6 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 32
ป.6 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 33
ป.6 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 29
ป.6 ปวีณ์พร มนัสบุญเพิ่มพูล ผิง 32
ป.6 ปิติภัทร อริยเดช เนม 47
ป.6 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน ขาดสอบ
ป.6 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 20
ป.6 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง ขาดสอบ
ป.6 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 27
ป.6 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 31
ป.6 ศิรญา ทรงเจริญ อ้อม 23.0
ป.6 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 29
ป.6 ศุภวิช ชันศักดานุกูล ปันกัน 35
ป.6 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 27
ป.6 อชิรญา ตู้จินดา ใบเตย 29

ข้อ1-10 ที่ 6คะแนน ผ่านBasic
ข้อ11-20 ได้ 1-2คะแนน ไปโจทย์ระดับต้น1-2
ข้อ11-20 ได้ 3-4คะแนน ไป Pre-gifted
ข้อ11-20 ได้ 5-6คะแนน ไป Gifted Junior
ข้อ11-20 ได้่ 7 ไป Gifted

คณิตศาสตร์  Basic แนนำคอร์ส
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ข้อ 1-10 ข้อ 11-20 รวม    
1 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 1 3 4 ซ้ำBasic  
2 สุพัชญา มั่งคง แป้ง 1 1 2 ซ้ำBasic  +โจทย์2
3 อัครวิทย์ เกตุเนียม เลิฟ 2 0 2 ซ้ำBasic  +โจทย์2
4 กุลวรา ตุลยาธาร การ 6 10 16 ผ่านBasic ไปGifted
5 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 6 4 10 ผ่านBasic ไปPre-gifted
6 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 3 4 7 ซ้ำBasic  +Pre-gifted
7 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 3 3 6 ซ้ำBasic  
8 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 8 4 12 ผ่านBasic ไปPre-gifted
9 ปุณยวีร์ ครธงขวา ปุณ 6 4 10 ผ่านBasic ไปPre-gifted
10 พรชนิตว์ ชุมสุข ชมพู่ 4 3 7 ซ้ำBasic  +Pre-gifted
11 พิมพ์วลัญช์ จันทพันธ์ เธอ 2 1 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
12 รมิตา พลเสน ว่าน 8.5 5 13.5 ผ่านBasic ไปPre-gifted+junior gifted
13 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 2 2 4 ซ้ำBasic  +โจทย์2
14 อติเทพ ประพันธ์เจริญสิน ไอซ์ 1 2 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
15 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 3 4 7 ซ้ำBasic  
16 กอหญ้า อุ่นสำราญ แก้ม 6 3 9 ผ่านBasic ไปPre-gifted
17 กิ่งกาญจน์ ศิวิลัย กิ่ง          
18 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 7 5 12 ผ่านBasic ไปPre-gifted+junior gifted
19 ชยากร ศรีวิลัย กร 5 1 6 ซ้ำBasic  +โจทย์2
20 ณภัทร บุญประเสริฐ อิกคิว 6 3 9 ผ่านBasic ไปPre-gifted
21 ณัฐพงศ์ แจ่มดอน บูม 3 0 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
22 ธนพงษ์ เหลืองจันทร์ อู๋ 3 4 7 ซ้ำBasic  +Pre-gifted
23 ธรรณธร ใจยั่งยืน คอพเตอร์          
24 น้ำอิง หีบแก้ว อิง          
25 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 6 2 8 ผ่านBasic ไปPre-gifted
26 วันชนะ สุรณาภรณ์ชัย แม็ค 4.5 1 5.5 ซ้ำBasic  +โจทย์2
27 ศวัล บุญก่อสร้าง แม็ก          
28 ศิรดา กองแก้ว ดาด้า 1 2 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
29 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์ ครีม 0 2 2 ซ้ำBasic  +โจทย์2
30 อรปรียา กานต์ชัยพฤกษ์ อิ๊งค์          
31 อรัชญา ถุงกลาง แพนเค้ก 3 2 5 ซ้ำBasic  +โจทย์2
32 อินทิรา หยู หญิง 6 4 10 ผ่านBasic ไปPre-gifted

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์ 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 10
1 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 4
2 สุธาสินี ตันซิน เกน 4
3 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 4
4 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 3
5 จิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์ เนตร 3
6 จิตริน ณ นคร พลอตเตอร์ ขาดสอบ
7 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 4
8 ณัฐพงศ์ มะโนรา เอ 1
9 ณัฐพร พริ้งเพราะ พลอย 7
10 ธนกฤต ดีบรรเจิด ไอคิว 6.5
11 ธัญกร สุขพูล ขิม 6
12 ธีรภัทร ทุ่นใจ เปรม 5
13 ปัญจภัทร สายันห์แก้ว กล้วยหอม 7
14 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน 1
15 พงษ์ปกรณ์ ผุดผาด พีช 7
16 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 3
17 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 4
18 พีรวิชญ์ ปัญญา บอส 6
19 วรัทยา มณีฉาย ขิง 8
20 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 0
21 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 0
22 ศิวกร อรุณปาน ออม 6
23 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 3

วิทยาศาสตร์  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 62
1 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 34
2 อัครวิทย์ เกตุเนียม เลิฟ 40
3 กุลวรา ตุลยาธาร การ 44
4 ฐานรัตน์ จิตงามขำ ใบบัว 40
5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 37
6 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 21
7 กอหญ้า อุ่นสำราญ แก้ม 40
8 กิ่งกาญจน์ ศิวิลัย ทองพันชั่ง 40
9 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 41
10 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 55
11 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 49
12 ณัฐพงศ์ แจ่มดอน บูม 30
13 ธนกฤต ดีบรรเจิด ไอคิว  
14 ธนพงษ์ เหลืองจันทร์ อู๋ 44
15 ธัญกร สุขพูล ขิม 43
16 ปทิตตา มูรพันธุ์ บูน่า  
17 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 52
18 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 34
19 ภพพิสิษฐ์ มีชัยมงคลกุล เบสท์ 47
20 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 47
21 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 37
22 สิรวิชญ์ ลิมสัมนาภรณ์ เกม 50

วิทยาศาสตร์  Gifted 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 70
1 ลัลน์ญดา หมื่นศรี ใบไผ่ 46
2 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 45
3 บรรณพล จิตรปราณี ยุ้งข้าว 42
4 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 50
5 กร สาลีวรรณ มาร์ธา 47
6 กรรวี อินทรอ่อน ดรีม 45
7 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 45
8 กัญญารัตน์ อุดมศิริ ใบเฟิร์น  
9 เกณิกา เดชยศชัยโชติ เกี้ยมอี๋ 44
10 จิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์ เนตร 44
11 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 49
12 ชนนิกานต์ ทองจาด มายด์ 54
13 ชยพล ลือชัยวัฒนโสภณ กาย 42
14 ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์  
15 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 43
16 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 21
17 ณัฐณิชา มาสุข ปาล์ม 50
18 ณัฐวรีย์ จิรถาวรอนันต์ เคท 42
19 ไตรทศ จริยรักษ์วรกุล นนท์ 48
20 ธนกฤต ดีบรรเจิด ไอคิว 41
21 ธนภร จิรพนาธร ออย 42
22 ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 50
23 ธวัฒชัย กอศรี นนท์ 48
24 ธัญกร สุขพูล ขิม 50
25 ธัญธิตา สุวรรณ ฝ้าย 45
26 ธันย์ชนก ติ๊ดเหล็ง เหนือ 40
27 ธีราพัฒน์ ศิริธรรมพงษ์ นาโน 42
28 นทมน แจ้งแสดง สายป่าน 48
29 นันท์นภัส สินสวัสดิ์ มะปราง 40
30 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 47
31 บุรัสกร บุตรแก้ว นิล  
32 บุศราทิพย์ โพธิธนะพงษ์ บุศ 49
33 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 43
34 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 53
35 ปัญจภัทร สายันแก้ว กล้วยหอม 40
36 ปิติภัทร อริยเดช เนม 50
37 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน  
38 พงษ์ปกรณ์ ผุดผาด พีช 42
39 พรนภัส สิทธิไทย พลอย  
40 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง  
41 พัสกร ฉั่วสมบูรณ์ มินโน่ 41
42 พิตตนันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 52
43 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 47
44 เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ  
45 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 47
46 ภูริพัฒน์ แผลงฤทธิ์ ซีนาย 43
47 ภูริภัทร ชมเชย อชิ  
48 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 42
49 ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 44
50 ศิรสิทธิ์ นุชนารถ องศา 53
51 ศิวกร อรุณปาน ออม 55
52 ศุภวิช ชัยศักดานุกูล ปันกัน 48
53 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 62
54 สิรวิชญ์ ลิมสัมนาภรณ์ เกม 45
55 อรภัสสร์ บูรณะวังศิลา พิณ  
56 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 47
57 อินทิรา หยู หญิง 56


( 62/02/28) ผลสอบ ป.4-ป.5 เทอม2ปี62

posted 1 Mar 2019, 02:14 by Proton Eva homeschool CiC

คะแนนเต็มวิชาละ 30คะแนน

ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม รวม
1 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 26 21 21 15 21 104
2 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 17 21 16 21 24 99
3 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 14 25 23 17 13 92
3 ภัทรพล ไชยทวีลาภ นัด 10 18.0 24 20 20 92
3 วิรมน เพ็ชรแสง เอย 17 19 18 22 16 92
6 นวพล อรุณชาติ นาย 14 20 20 17 18 89
7 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 14 19 16 23 16 88
8 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 12 19 23 18 14 86
9 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 9 20 17 14 23 83
10 ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ ปั้น 9 22 24 13 12 80
10 ธนาวิทย์ สุขีทรัพย์ ปลื้ม 14 20 11 15 20 80
12 ภัททกาญจน์ แสงอุทัย ต้นอ้อ 8 17 16 16 20 77
13 วรัญชน์ภัทร วงศ์แก้วมณี ปาย 14 15 18 9 19 75
14 อนันตโชค ชนะสุข โอ๊ต 11 14 20 10 18 73
14 บัณฑิตา บุญอาจ น้ำอิง 11 15 16 16 15 73
16 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 6 14 22 13 16 71
17 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 10 11 20 12 17 70
18 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 12 19 15 16 7 69
19 บวรลักษณ์ วิไลลักษณ์ เบคอน 14 20 13 7 12 66
20 จตุรวิชญ์ จันทร์เทศ ไตเติ้ล 10 8 16 12 18 64
20 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 11 14 18 8 13 64
22 พิพัฒพงศ์ แดงสั้น เซฟ 8 15 12 10 12 57
23 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 10 11 10 10 12 53

ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม ขาดสอบ          

รวิภา ใจเฉพาะ อิน ขาดสอบ          

ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม รวม
1 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 23 25 25 25 27 125
2 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 28 23 26 25 21 123
3 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน 23 23 28 20 28 122
3 ณัฐเสาวภา ประทีปะเสน ใบเฟิร์น 24 27 26 20 25 122
5 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 19 26 28 22 24 119
6 นภาดา วังมะนาว เพลง 20 26 24 20 26 116
7 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 16 24 27 21 26 114
8 จิตตพัฒน์ สายโกสุม กัปตัน 24 22 24 20 23 113
8 จินต์จุฑา ทองคำดี จิน 15 25 24 22 27 113
8 กวลินกันตา ชาญนำสิน จีจี้ 25 22 23 20 23 113
11 ปฐมภัทร ทับทอง เท็น 19 24 25 16 25 109
12 นัททพงศ์ พุกรอด ปาล์ม 20 21 18 25 24 108
12 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 17 23 20 23 25 108
14 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 21 21 20 18 26 106
14 กฤติเดช โพธิ์ทอง แทน 22 24 19 19 22 106
16 ศิวกร ทองยอด นิว 18 22 18 18 24 100
17 ธนธรณ์ สามงามยา โปเต้ 22 20 19 17 21 99
17 ธัญชนก คำแสง นาปี 14 20 19 21 25 99
19 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 16 23 24 15 20 98
20 ณัฐพัชร์ พัฒนสุวรรณ ทักข์ 15 24 26 17 15 97
21 ภัทรวดี ขำประเสริฐ หลิน 16 20 23 19 18 96
22 ธนกร ดีบรรเจิด ไอน้ำ 25 22 20 11 17 95
23 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 17 24 17 17 19 94
23 ณัฐวีณ์ พัฒนสุวรรณ ทานต์ 16 22 25 14 17 94
25 ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ อาร์ม 19 22 17 19 16 93
25 ปรีชาศักดิ์ กั่วพานิช กัสจัง 18 21 18 17 19 93
25 ศุภรดา แย้มกลีบ น้ำอิง 16 18 19 15 25 93
28 จิณณพัค สืบมี อร 7 21 24 19 21 92
29 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 11 24 23 12 21 91
29 จิระพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์ กิ๋มไช้ 14 21 21 17 18 91
31 ธนพนธ์ แจ้งชัดใจ ออมสิน 15 22 15 19 18 89
32 จิตภินันท์ เศรษฐบรมศักดิ์ ทอฝัน 9 24 21 14 20 88
32 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 16 25 13 16 18 88
32 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 14 20 20 15 19 88
32 ศักดิ์กรินทร์ วิริยะกิจเกษตร หยก 14 25 17 12 20 88
36 ทัศน์พล หร่ายมณี โอม 26 24 13 13 10 86
36 สุชานุช วรรณโภคิน แพรวา 14 21 15 18 18 86
36 กัณญ์ณณัฏฐ์ ผลเกลี้ยง ไอเดีย 11 16 22 17 20 86
36 ธนวัฒน์ ทองแกร่ง ไอซ์ 14 21 19 10 22 86
40 วิทิต แย้มขยาย ทัต 14 21 16 14 19 84
41 นรวิชญ์ น้อยสะอาด บีม 17 18 16 17 15 83
41 อนาวิล นิลรัตน์ วิน 12 19 19 14 19 83
43 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั๊นซ์ 12 19 17 14 20 82
43 ศุภากร สุขสาคร ซีน 10 17 25 18 12 82
43 ธนกฤต ซ่อนกลิ่น แสตมป์ 11 23 16 13 19 82
46 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 20 17 18 10 16 81
46 รวินกร บุญวรรณ์ ปอ 15 22 15 9 20 81
46 ธนพร ฐิตธรรมโม มาย 9 20 24 15 13 81
49 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 13 20 12 18 17 80
49 ศุภรากร จันทร์ประทีป เนย 10 18 20 15 17 80
49 ภัทรนันท์ เสลาหลัก ปราย 15 12 17 18 18 80
49 สิริกร ฤดีสังข์สกุล เก็ต 12 18 17 14 19 80
49 เกียรติศิริ ตันพันตรี หมิง 9 20 20 14 17 80
54 จิรยศ พึ่งพัน บูม 13 19 15 14 18 79
54 ปรีชญาน์ สกุลคง ไหม 15 19 17 12 16 79
56 มนต์ธัช สูริประเริฐ หมิง 15 18 17 12 16 78
57 นิชาภา อภิโชครุ่งเรือง พราว 11 16 19 14 16 76
58 เตชสิทธิ์ สุขานันท์ เครป 14 9 17 17 18 75
59 ปฏิภาณ อายินดี มิกซ์ 8 17 19 14 16 74
60 ตะวัน สิริวัฒนวิบูล มุกดา 13 20 8 15 17 73
61 นวรัตน์ เกิดแก้ว เนย 13 15 12 9 17 66
61 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 10 9 20 13 14 66
63 อมรพงษ์ ลออฤทธิ์ เพชร 11 13 10 15 16 65
63 ชญานิษฐ์ ชินะปุตตกุล ไข่มุก 11 18 12 14 10 65
65 ปาลิตา สมฤทธิ์จินดา มะปราง 10 16 9 10 17 62
66 ธนชาติ ไชยภักดี นิว 10 14 12 12 9 57

อาชวิน รักสนอง กัน ขาดสอบ          

วรนิษฐ์ เหลืองชูฤทธิ์ จีน่า ขาดสอบ          

ผู้ว่า คชเสนีย์ เซฟ ขาดสอบ          

( 62/2/21) คะแนนสอบวันที่19 ก.พ.62

posted 20 Feb 2019, 10:27 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 5 Mar 2019, 18:14 ]

คะแนนสอบวันที่19 ก.พ.62


Gifted เบญฯ
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (50) วิทย์ (50) อังกฤษ (50) รวม (150)
นทมน แจ้งแสดง สายป่าน 19 33.25 41 93.25
นพวรรณ จิตต์สมุทร ปิ่นมุก 20 30.25 38 88.25
กร สาลีวรรณ มาร์ธา 8 31.5 44 83.5
ธนภร จิรพนาธร ออย 23 26.25 32 81.25
บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 13 34 33 80
นิธิศ อ่วมทอง คุณ 22 27.25 30 79.25
นันท์นภัส สินสวัสดิ์ มะปราง 17 26.75 33 76.75
พัสกร ฉั่วสมบูรณ์ มินโน่ 10 26.25 40 76.25
ธัญธิตา สุวรรณ ฝ้าย 10 30 36 76
ณัฐณิชา มาสุข ปาล์ม 10 26.5 39 75.5
กิ่งกาญจน์ ศิวิลัย กิ่ง 7 26.25 42 75.25
วิวรรธน์ คำนวนมิตร ลัคกี้ 17 22 36 75
อัญชลิกา มะลิทอง อาย 14 29.75 31 74.75
ศุภวิช ชัยศักดานุกูล ปันกัน 15 26 31 72
ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 4 33 34 71
กชนิภา พานิชย์ ต้นข้าว 16 25.75 29 70.75
นิชฌานน มีสวัสดิ์ กุนซือ 13 29.5 28 70.5
ชนัฏดา ขุนบำรุง ใยบัว 11 29.25 30 70.25
นภสร นนทเบญจวรรณ วิว 9 24 37 70
บุศราทิพย์ โพธิธนะพงษ์ บุศ 8 28.75 31 67.75
ภพพิสิษฐ์ มีชัยมงคลกุล เบสท์ 8 21.75 38 67.75
ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 1 31.5 35 67.5
รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 11 27.25 28 66.25
กัตโชติ สอนประสาน โชติ 4 27 33 64
ธวัฒชัย กอศรี นนท์ 3 24.25 35 62.25
ณัฐวรีย์ จิรถาวรอนันต์ เคท 3 24 35 62
ไชยพัฒน์ ขาวดำ ฟีฟ่า 11 26.25 24 61.25
มัลลิกา แย้มเย็น มีน 7 28.25 26 61.25
สุธิณีย์ พรมเอี่ยม กุ๊กกิ๊ก 13 25 23 61
ปิยเนตร แดงสกุล ปราง 1 18.5 41 60.5
ปุณณภพ ผิวสอาด เก้า 4 18.5 36 58.5
พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 3 28.75 26 57.75
สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 3 24 30 57
กัญญารัตน์ อุดมศิริ ใบเฟิร์น 2 23 31 56
ภาณิชพัฒน์ กีรติรัชตะวัฒน์ เติมเต็ม 3 12.5 40 55.5
นาธาน ภุมรินทร์ เนม 1 26.25 28 55.25
ณิชาภา สงฤทธ์ พลอย 1 25.25 29 55.25
ภัทรพร อิ่มโอษฐ์ เม่เม้ 3 20 32 55
บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 4 26.75 24 54.75
ปราชญานันท์ ยอดจันทร์ สตางค์ 0 26.5 28 54.5
ธีร์ธวัช กรสุวรรณเลิศ ธีร์ 3 27.25 24 54.25
ศิวกร อรุณปาน ออม 1 20.75 32 53.75
ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 8 19.25 26 53.25
ปาณิสรา ศรีสำเภา มิ้ม 0 20.75 32 52.75
เปมิกา บู่ทอง มิ้ง 1 19.5 32 52.5
ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 2 20.25 29 51.25
อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 3 21.75 26 50.75
ศรัณย์รัชต์ ปรึกษากร เนส 2 21.25 27 50.25
วิกร โอภาสศุภกุล วิน   20 30 50
ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 3 23.75 23 49.75
ชยพล ลือชัยวัฒนโสภณ กาย 4 24.5 21 49.5
หฤทัย เฟื่องกวินสมบัติ หยก 1 22.5 26 49.5
เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 0 24.75 24 48.75
เบญญาดา เหลืองนวล ต้นหลิว 0 25 23 48
พิมพ์นิภา ชื่นปราณี อิ๋ม 0 20.25 27 47.25
เศรษฐพงศ์ สินสมบัติ ปูนปั้น 1 18 28 47
บุรัสกร บุตรแก้ว นิล 4 25.25 17 46.25
ณัทธมน ทำเสร็จ เดียร์ 1 20.75 23 44.75
กรรวี อินทรอ่อน ดรีม 2 25.75 16 43.75
ภูริภัทร ชมเชย อชิ 2 17.75 24 43.75
สิรภพ เสมประวัติ ปัง 7 15 21 43
ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 3 12.75 26 41.75
บุญยวีร์ ผาตินาวิน บุญหนุน 1 20.5 20 41.5
ณัฐวดี เลิศเรืองศุภกุล ไอซ์ 2 16.5 23 41.5
ปวีณ์กร อินทะแสน อิม 1 17.25 23 41.25
วิริทธิ์พล บำเพ็ญธรรมสกุล ต้นคูณ 2 15 24 41
กันตวิชญ์ กันย์พิมานมนต์ เดฟ 2 14.25 24 40.25
ปารเมศ ชัยศิริโภคา สปาย 0 17 23 40
กฤษฏิ์ เอี่ยมสอาด กิจ 3 22.75 14 39.75
จิรศาล พึ่งพัน บีม 5 16.75 18 39.75
จิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์ เนตร 3 20.25 16 39.25
ก้องภพ จงจุดเทียน ก้อง 0 15.75 21 36.75
สุรีย์พิชญ์ สุจินต์ธรรมกร พีช 0 20.25 16 36.25
สุวพัชร วรรณโภคิน พลอย 2 18 16 36
อรัชญา ถุงกลาง แพนเค้ก 0 11 25 36
อินทิรา หยู หญิง 1 15.5 19 35.5
ชนกนันท์ ตรงเที่ยง ไผ่ 0 12 20 32
กฤษณ์กวี แก่นไร่ ออดี้   0   0
จิรันธนิน ครุฑอ้น ซันเดย์   0   0
ชลชนก แก้วสายทอง ชีส   0   0
ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์   0   0
ณิศวรา ปิยภูวดล แพง   0   0
นันท์สินี ขุนณรงค์ ใบบัว   0   0
นิตย์รดี วัฒนาณรงค์ วิว   0   0
ปัญญากร วงศ์วัฒนากิจ เฟิร์ส   0   0
พิชยุตม์ ชิดภาษา นิก   0   0
พีรวิชญ์ ปัญญา บอส   0   0
แพรวา ลำบุตร แพรว   0   0
ศิรสิทธิ์ นุชนารถ องศา   0   0
สุชานันท์ ทีตี้ พรีม   0   0
อุไรอร ปิ่นศิริ เบสท์   0   0

สำหรับของน้องคอร์สกวดเข้าGiftedราช 
คะแนนวิทย์เป็นข้อสอบเดียวกันกับคอร์สGiftedเบญ
ส่วนคะแนนคณิต จะเป็นการสอบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆในแต่ละบทเรียน
และจะมีการเทสรวมในวิชาคณิตอีกครั้งเมื่อทำการเรียนการสอนครบทุกบท
Gifted ราชฯ
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (35) คณิต (30) วิทย์ (50) รวม
ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 28 26 25.5 79.50
ธันยพร หงส์ศุภางค์พันธุ์ เกรซ 29 26 20.75 75.75
ณัฏฐธิดา อุทยานรัตน์ ซี 25 24 25 74.00
นันทนัช สระศรี เนย 26 26 20.25 72.25
อสมาภรณ์ เฉื่อยฉ่ำ พลอย 24 20 28 72.00
ธีรภัทร ทุ่นใจ เปรม 26 26 19.75 71.75
พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 25 26 17.75 68.75
เกียรติกุล เอี่ยมสอาด ตี๋เล็ก 30 22 16.25 68.25
บุณยานุช สูญสิ้นภัย นุช 24 26 18.25 68.25
ศศิชา แจ้งปกรณ์กิจ กิ่ง 28 17 22.25 67.25
พีรวิชญ์ แซ่ลิ้ม พี 24 22 20.5 66.50
จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 25 24 17.5 66.50
กุสุมา ภมรมงคล เดียร์ 18 22 26 66.00
ชญานิศ ดอกกุหลาบ หม่านโถว 25 23 18 66.00
วรัทยา มณีฉาย ขิง 24 19 22.75 65.75
ภัทรภร แก้วธำรงค์ เกรซ 21 20 24 65.00
ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร หนาว 25 20 19.5 64.50
ภัทรนันท์ จันทร์หมื่นไวย์ ลูกเกด 26 23 15.5 64.50
พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 21 21 22.25 64.25
เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ 21 23 19.75 63.75
กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 21 20 22.5 63.50
บัณฑิตา ปัญญาอินทร์ สตางค์ 23 20 19.75 62.75
นิติภูมิ สีสอาด ภูมิ 27 24 11.75 62.75
อัครมณี ปิ่นแม้น มีณ 20 23 19.5 62.50
ณัชชา นิตย์สุวรรณ มายด์ 25 19 17.75 61.75
ญาดาวดี ศศิธร มิว 22 20 16.75 58.75
ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 20 20 18.25 58.25
ดนัยณัฏฐ์ อัยลา ภูมิ 18 23 17.25 58.25
เปรมมิกา พรหมทับทิม ดิว 16 22 19.5 57.50
ศศิญาณ์ เดชกำจรสมบัติ โมนา 18 19 19.75 56.75
ธมนวรรณ สาวสุดชาติ อิน 17 16 23 56.00
ฐิติมาภรณ์ อนันต์กวิน มะปราง 24 18 12.25 54.25
ธนพนธ์ ภาศรี มาร์ค 21 21 10 52.00
กุลภัสสร์ ศักดาคาร ฟ้าใส 20 17 13.75 50.75
รดา อ้นพิทักษ์ ใบเฟิร์น 17 18 13 48.00
พรนภัส สิทธิไชย พลอย ขาดสอบ 22 ขาดสอบ 22.00

( 62 /2/2)ผลสอบ Pre-cic ครั้งที่11 ปี2562

posted 1 Feb 2019, 09:08 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 2 Feb 2019, 07:38 ]

(รายชื่อเรียงตามรอบ และเลขที่นั่งสอบ)

อันดับที่ 1 น้องต้นน้ำ ณธารธรรม หมื่นนารายณ์
อันดับที่ 2 น้องนัท กรวรรณ นิยมเวช
อันดับที่ 3 น้องต้นน้ำ กิตติคม สุขบัว
----------------------------------------------------------------------------------
ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง
รับฟังแนะแนวการสอบเข้าม.1 โอกาสติดGifted 
วิธีการเลือกอันดับ และ รับผลทดสอบรายบุคคล
วันเสาร์ที่2ก.พ.นี้ ที่ cic ค่ะ
จองรอบแนะแนว ติดต่อประชาสัมพันธ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินผลเบื้องต้นโอกาสติดGiftedเบญ
ให้ดู3ช่องสุดท้ายของผลทดสอบ
Giftedคณิต Giftedวิทย์/Giftedคอม  Giftedอังกฤษ
 M=มีโอกาสติดGiftedคณิตสูงS/C=มีโอกาสติดGiftedวิทย์หรือคอมสูง E=มีโอกาสติดGiftedอังกฤษสูง 
* M(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedคณิต
* C(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedคอม
แทบไม่มีโอกาสติดGiftedวิทย์
* E(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedอังกฤษ
 R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%) R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%)  R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%) 
RR=เสี่ยงมาก (โอกาสติด<1%)  RR=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<1%)   RR=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<1%) 

*กลุ่ม M(R) , C(R) , E(R)  เน้นเพิ่มคะแนนวิทย์ น้องอาจจะติดได้

กรณีน้องได้ R และ RR ทั้งหมด ควรสอบ Giftedราช

-------------------------------------------------------------------------------
โอกาสติดรอบธรรมดา
ดูที่คะแนนรวม 5 วิชา ในช่อง รวม
กรณีเป็นเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ และประสงค์จะสอบเบญ ควรมีอันดับช่องรวม  ไม่เกินที่80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปรึกษาเพิ่มเติมเชิญที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ

1-10 of 71