ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อย( 62 /2/2)ผลสอบ Pre-cic ครั้งที่11 ปี2562

posted 1 Feb 2019, 09:08 by Ple Unchana   [ updated 2 Feb 2019, 07:38 ]

(รายชื่อเรียงตามรอบ และเลขที่นั่งสอบ)

อันดับที่ 1 น้องต้นน้ำ ณธารธรรม หมื่นนารายณ์
อันดับที่ 2 น้องนัท กรวรรณ นิยมเวช
อันดับที่ 3 น้องต้นน้ำ กิตติคม สุขบัว
----------------------------------------------------------------------------------
ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง
รับฟังแนะแนวการสอบเข้าม.1 โอกาสติดGifted 
วิธีการเลือกอันดับ และ รับผลทดสอบรายบุคคล
วันเสาร์ที่2ก.พ.นี้ ที่ cic ค่ะ
จองรอบแนะแนว ติดต่อประชาสัมพันธ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินผลเบื้องต้นโอกาสติดGiftedเบญ
ให้ดู3ช่องสุดท้ายของผลทดสอบ
Giftedคณิต Giftedวิทย์/Giftedคอม  Giftedอังกฤษ
 M=มีโอกาสติดGiftedคณิตสูงS/C=มีโอกาสติดGiftedวิทย์หรือคอมสูง E=มีโอกาสติดGiftedอังกฤษสูง 
* M(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedคณิต
* C(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedคอม
แทบไม่มีโอกาสติดGiftedวิทย์
* E(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedอังกฤษ
 R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%) R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%)  R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%) 
RR=เสี่ยงมาก (โอกาสติด<1%)  RR=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<1%)   RR=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<1%) 

*กลุ่ม M(R) , C(R) , E(R)  เน้นเพิ่มคะแนนวิทย์ น้องอาจจะติดได้

กรณีน้องได้ R และ RR ทั้งหมด ควรสอบ Giftedราช

-------------------------------------------------------------------------------
โอกาสติดรอบธรรมดา
ดูที่คะแนนรวม 5 วิชา ในช่อง รวม
กรณีเป็นเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ และประสงค์จะสอบเบญ ควรมีอันดับช่องรวม  ไม่เกินที่80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปรึกษาเพิ่มเติมเชิญที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ

( 61/11/9) คะแนนคอร์ส คณิตPre-gifted/Junior Gifted /Gifted อังกฤษ Gifted ตุลาคม61

posted 8 Nov 2018, 19:54 by Ple Unchana   [ updated 8 Nov 2018, 20:06 ]

น้องในคอร์สคณิตPre-Gifted1สามารถ ลงต่อ Pre-gifted2 ได้ทุกคนนะคะ
 >> Pre-gifted1 จะเป็นเรื่องของโจทย์ บวก ลบ คูณ หาร เบื้องต้น เรื่อง หน่วย และการเปลี่ยนหน่วย
 >> Pre-gifted2 จะเป็นเรื่องของสมการ การสร้างสมการ โจทย์ เศษส่วน  ร้อยละ(%) 

*น้องที่ยังได้คะแนนไม่ดี ลองทบทวนในเล่มดูด้วยนะคะ สงสัยตรงไหนเข้ามาสอบถามได้ค่ะ

**น้องที่ต้องการเข้าคอร์ส Junior Gifted / Gifted ให้เข้ามาทดสอบที่สถาบันค่ะ
สำหรับน้องที่ลงควบคอร์สBasicในช่วงปิดเทอมตุลาคมนี้ สามารถดูผลทดสอบเข้าGifted ได้ที่หน้าประกาศผลคอร์สBasicค่ะ 

คณิตศาสตร์Pre-gifted1
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม
20
ป.4 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 17.75
ป.5 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 10
ป.5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 12
ป.5 สุธาสินี ตันซิน เกน 12
ป.5 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 12
ป.6 ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 13
ป.6 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 9
ป.6 ธนกร เมืองประเทศ ลีโอ 17.75
ป.6 บุรัสกร บุตรแก้ว นิล 18
ป.6 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 18
ป.6 ดนุวัฒน์ แก้วมณีวงศ์ มิวนิค 8
ป.6 นาธาน ภุมรินทร์ เนม 14
ป.6 จิตริน ณ นคร พลอตเตอร์ 9.75
ป.6 รชตะ สำริดเปี่ยม เจ็ด 11.75
ป.6 ธีรภัทร ทุ่นใจ เฟรม 15.75
ป.6 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 16
ป.6 ปุณยุนช ชูสันติสุข จูน 17
ป.6 ธนพนธ์ ราศี มาร์ค 14
ป.6 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 11
ป.6 บุญฑริกา สุขขี การ์ตูน 7
ป.6 กิตติพงษ์ สะอาดแก้ว บีม 14

คณิต Junior Gifted 2  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
ป.4 ลัลน์ญดา หมื่นศรี ใบไผ่ 7
ป.5 ธนโชติ ภู่ธงทอง นะโม 11
ป.5 แพรวา เนตรนิรมล อิน 10
ป.5 ปวริศา ชลศฤงคาร แพน 12
ป.5 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 1
ป.5 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 10
ป.6 สุวิจักขณ์ เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ โฟล์คซอง 14
ป.6 ธวัฒชัย กอศรี นนท์ 4
ป.6 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 11
ป.6 ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 6
ป.6 บุศราทิพย์ โพธิธนะพงษ์ บุศ 16
ป.6 ธีร์ธวัช กรสุวรรณเลิศ ธีร์ 11
ป.6 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 3
ป.6 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 13
ป.6 ปิยเนตร แดงสกุล ปราง 4
ป.6 กรรวี อินทรอ่อน ดรีม 6
ป.6 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 4
ป.6 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 3
ป.6 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 6
ป.6 ปณต สุยะหลาน โชค 19
ป.6 ปพน สุยะหลาน เชน 20

คณิต Gifted 2  
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
ป.6 อุไรอร ปิ่นศิริ เบสท์ 11
ป.6 วิวรรธน์ คำนวนมิตร ลัคกี้ 9
ป.6 ณัฐณิชา มาสุข ปาล์ม 6
ป.6 นทมน แจ้งแสดง สายป่าน 9
ป.6 มัลลิกา แย้มเย็น มีน 6
ป.6 พัสกร ฉั่วสมบูรณ์ มินโน่ 4
ป.6 กชนิภา พานิชย์ ต้นข้าว 8
ป.6 ธัญธิตา สุวรรณ ฝ้าย ขาดสอบ
ป.6 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 6
ป.6 นิธิศ อ่วมทอง คุณ 14
ป.6 ศุภวิช ชัยศักดานุกูล ปันกัน 12
ป.6 นิชาภา เชาว์วัตร์ พีช 8
ป.6 สิตานัน วิจิตรบรรณาการ น้ำ 8

อังกฤษตะลุยโจทย์
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 50
ป.5 ปวริศา ชลศฤงคาร แพน 44
ป.5 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 37
ป.6 ธวัฒชัย กอศรี นนท์ 47
ป.6 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 46
ป.6 ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 44
ป.6 บุศราทิพย์ โพธิธนะพงษ์ บุศ 45
ป.6 วิวรรธน์ คำนวนมิตร ลัคกี้ 47
ป.6 นทมน แจ้งแสดง สายป่าน 47
ป.6 ธีร์ธวัช กรสุวรรณเลิศ ธีร์ 45
ป.6 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 46
ป.6 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 46
ป.6 พัสกร ฉั่วสมบูรณ์ มินโน่ 47
ป.6 นาธาน ภุมรินทร์ เนม 40
ป.6 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 39
ป.6 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 44
ป.6 ณัฏฐธิดา อุทยานรัตน์ ซี 45
ป.6 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 42
ป.6 อุไรอร ปิ่นศิริ เบสท์ 45

( 61/11/9) คะแนนสอบ คณิตBasic อังกฤษ Begin ตุลาคม2561

posted 8 Nov 2018, 19:34 by Ple Unchana   [ updated 8 Nov 2018, 19:40 ]

คณิตBasic ผ่านเกณฑ์ที่ 6 คะแนน
*สำหรับน้องที่มีระบุ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานป.4 ป.5) 
    หมายถึง น้องอยู่ในเกฑ์มาตรฐานตามระดับชั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนปรับพื้นอีก
    ยกเว้นกรณีที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อเข้ากิ๊ฟ ให้ลงเรียนตามที่แนะนำค่ะ
อังกฤษBegin คะแนนเต็ม 80 ผ่านเกณฑ์ที่ 65 คะแนน 
   -vocab เต็ม 20 ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 14 คะแนน(70%) 
   -ส่วนอื่นๆเต็ม 10 ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 8 คะแนน 
(สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ)

คณิตศาสตร์  Basic
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ข้อ
1 - 10
Basic ข้อ
11 - 15
โจทย์
พื้นฐาน
ข้อ
15 - 20
รวม
20
แนะนำคอร์ส
ป.4 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 3   1   1 5   Basic+โจทย์2/3(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.4 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11   Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.4 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 4   5 ผ่าน 0 9   Basic+Pregifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.4 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 6 ผ่าน 1   1 8   โจทย์2/3+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.5 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 4   2   1 7   Basic+โจทย์3(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 4   2   0 6   Basic+โจทย์3(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 5   3 ผ่าน 0 8   Basic+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั๊นซ์ 5   4 ผ่าน 3 12   Basic+Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 ผู้ว่า คชเสนีย์ เซฟ ขาดสอบ          
ป.5 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 2   3 ผ่าน 1 6  Basic
ป.5 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 9 ผ่าน 3 2 14  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 จิณณพัต สืบมี อร 3   2   1 6   Basic+โจทย์3(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.6 ภาวินี ไม้แก้ว ออม 6 ผ่าน 3 ผ่าน 2 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 วรัทยา มณีฉาย ขิง 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11  Pre-gifted+Junior gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ 3   3 ผ่าน 1 7  Basic
ป.6 อชิรญา จำรูญจารีต ใบตอง 8 ผ่าน 4 ผ่าน 1 13  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ธนิดา ชื่นเดช จ๊ะ 6 ผ่าน 4 ผ่าน 3 13  Pre-gifted+ Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ณัฐพงศ์ มะโนรา เอ 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 เดชคุณ คามพิมาย เกรท 4   3 ผ่าน 0 7  Basic(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ศรัณยา สุขผ่อง กลอย 3   4 ผ่าน 0 7  Basic(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 จิตริน ณ นคร พลอตเตอร์ 4   4 ผ่าน 0 8  Basic+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 สุภัสสรา เสือแป้น แป้ง 6 ผ่าน 3 ผ่าน 0 9  Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 6 ผ่าน 2   1 9  โจทย์3+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ธันย์ชนก ติ๊ดเหล็ง เหนือ 5   5 ผ่าน 2 12   Basic+ Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 คุณานนท์ คงดี โอ๊ต 6 ผ่าน 3 ผ่าน 2 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)

อังกฤษ  Begin
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab
20
is/am/are
10
Thear is/are
10
a/an
10
do/does
10
has/have
10
pronouns
10
รวม
80
ป.4 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 19 10 10 10 10 10 10 79
ป.4 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 20 10 7 7 6 10 6 66
ป.5 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 18 9 8 10 2 4 5 56
ป.5 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั๊นซ์ 19 9 10 5 10 10 7 70
ป.5 วิทิต แย้มขยาย ทัต 12 9 10 3 10 9 6 59
ป.6 ชยากร ศรีวิลัย กร 18 8 10 6 3 6 7 58
ป.6 ภาวินี ไม้แก้ว ออม 17 10 6 10 10 10 8 71
ป.6 ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 20 9 10 10 10 10 10 79
ป.6 ธนกร เมืองประเทศ ลีโอ 15 9 10 10 10 10 8 72
ป.6 บุรัสกร บุตรแก้ว นิล 18 10 10 5 9 10 9 71
ป.6 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 19 10 10 10 7 10 9 75
ป.6 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ 20 9 9 3 7 5 4 57
ป.6 ดนุวัฒน์ แก้วมณีวงศ์ มิวนิค 19 9 9 10 10 10 7 74
ป.6 ธนิดา ชื่นเดช จ๊ะ 18 10 8 3 9 9 8 65
ป.6 ศรัณยา สุขผ่อง กลอย 17 9 9 4 8 8 6 61
ป.6 สุภัสสรา เสือแป้น แป้ง 16 9 7 5 9 10 7 63
ป.6 นันทวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร ออโต้ 15 10 4 7 3 5 5 49
ป.6 ธีรภัทร ทุ่นใจ เฟรม 18 10 10 10 10 10 7 75
ป.6 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 19 9 10 10 6 10 8 72
ป.6 ปุณยุนช ชูสันติสุข จูน 19 9 10 10 10 10 7 75
ป.6 ธนพนธ์ ราศี มาร์ค 15 8 4 9 6 8 4 54
ป.6 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 19 9 10 9 10 8 5 70
ป.6 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 19 9 10 9 10 10 7 74
ป.6 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 16 8 9 5 9 9 6 62
ป.6 บุญฑริกา สุขขี การ์ตูน 20 9 9 7 0 10 7 62
ป.6 กิตติพงษ์ สะอาดแก้ว บีม 16 9 8 6 8 10 8 65

( 61/17/09) คะแนน คอร์ส อังกฤษ Gifted1/2 คณิตPre-gifted2 เทอม1ปี61

posted 16 Sep 2018, 21:09 by Ple Unchana   [ updated 16 Sep 2018, 21:10 ]

*สำหรับน้องPre-gifted2 แล้วให้ลงทะเบียนเรียน Junior Gifted ได้
กรณีที่คะแนนต่ำกว่า 3 ขอให้ลงเรียน Pre-Gifted1/2 ควบคู่ไปด้วยอีกครั้งนึงค่ะ

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2 (Pre-Gifted2)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม 10
1 ลัลน์ญดา หมื่นศรี ใบไผ่ 1
2 กษิต จิตรเดชขจร แทม 5
3 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 1
4 สิรวิชญ์ ลิมสัมนาภรณ์ เกม 6.75
5 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 6.5
6 เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ 3
7 ไชยพัฒน์ ขาวดำ ฟีฟ่า 3
8 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 3
9 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 0.25
10 ปิติภัทร อริยเดช เนม 3.25
11 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 1
12 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 3.25
13 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 0.5
14 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 3.25
15 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 2

อังกฤษ  Gifted 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม50
1 แพรวา เนตรนิรมล อิน 25
2 ณิขนันทน์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม 38
3 นิธิศ อ่วมทอง คุณ 36
4 เจตวายุภนต์ วรานันท์สิริ แพททริค 38
5 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 29
6 กรกช กลัดใบไม้ ออม 26

อังกฤษ  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม40
1 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 31
2 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 30
3 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 19
4 ปิติภัทร อริยเดช เนม 42
5 ศุภวิช ชันศักดานุกูล ปันกัน 28
6 ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์ 18
7 ณัฐวรีย์ จิรถาวรอนันต์ เคท 36
8 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 27
9 ปัญฑารีย์ จิตรเดชขจร ฟา 25
10 อชิรญา ตู้จินดา ใบเตย 25
11 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 31

( 61/17/09) คะแนน คอร์ส อังกฤษBegin คณิต Basic เทอม1ปี61

posted 16 Sep 2018, 20:33 by Ple Unchana   [ updated 16 Sep 2018, 20:58 ]

คณิตBasic ผ่านเกณฑ์ที่ 6 คะแนน
*สำหรับน้องที่มีระบุ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานป.4 ป.5) 
    หมายถึง น้องอยู่ในเกฑ์มาตรฐานตามระดับชั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนปรับพื้นอีก
    ยกเว้นกรณีที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อเข้ากิ๊ฟ ให้ลงเรียนตามที่แนะนำค่ะ
อังกฤษBegin คะแนนเต็ม 80 ผ่านเกณฑ์ที่ 65 คะแนน 
(สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ)

คณิตศาสตร์  Basic โจทย์ Gifted แนะนำคอร์ส 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ข้อ 1-10 Basic ข้อ 11-15 ข้อ 16-20
1 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 2   1   Basic+โจทย์3
2 ฆรวัณณ์ ลิ้มเรืองอนันต์ มิว 4   3    Basic+Pre-gifted  (*ผ่านมาตรฐานป.4) 
3 ชาลิสา เส็งสาย เนม 2   1   Basic+โจทย์3
4 บรรณพต ทิตภิญโญ เล็ก 3   2   Basic+โจทย์3
5 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 4   4 1  Basic+Pre-gifted  (*ผ่านมาตรฐานป.4 )
6 กานต์ยุพิน ซื่อสัตย์ ใบเฟิร์น ขาดสอบ  
7 รมิตา พลเสน ว่าน 5   4    Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
8 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 4   4    Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
9 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อน 2   0    Basic +โจทย์ 2
10 สุธาสินี ตันซิน เกน 5   2    Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
11 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 1   3   Basic
12 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 6 ผ่านBasic 1 0 โจทย์3+Pre-Gifted
13 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 4   2 0 Basic+โจทย์3
14 จิณณพัค สืบมี อร 3   2 0 Basic+โจทย์3
15 รวินกร บุญวรรณ์ ปอ 2   4 0 ซ้ำBasic
16 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 4   3 1 Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
17 รุ้งตะวัน จันทร์ทอง น้ำอิง 3   1 0 Basic+โจทย์3
18 ฐิติมาภรณ์ อนันต์กวิน มะปราง 3   4   Basic+Pre-gifted
19 กนกพล สุทธิวิรัช พีช 4   1   Basic+โจทย์3
20 นิธิพัชร์ อินพวง ฟิล์ม 3   0   Basic+โจทย์2/3
21 ชนาธิป อินพวง เฟรม 4   1   Basic+โจทย์3
22 ศุภากร เจริญสุข โชกุล 4   0   Basic+โจทย์2/3
23 ธนพงษ์ เหลืองจันทร์ อู๋ 2   2   Basic+โจทย์3
24 บุญสิตา ทองหลอด แป้ง 3   1   Basic+โจทย์3
25 ชนกนันท์ เย็นจิตโสมนัส แอม 4   4   Basic+Pre-gifted
26 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 6 ผ่านBasic 4   *รอทดสอบเพิ่ม (*Pre-gitedขึ้นไป)
27 ศุภเศรษฐ์ เชื้อสมุทร เจเจ ขาดสอบ  
28 ชนัญญา ด้วงผล ข้าวปุ้น 2   1   ซ้ำBasic+โจทย์3
29 เจตวายุภนต์ วรานันท์สิริ แพททริค 5   2   ซ้ำBasic+Pre gifted
30 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ 1   1   ซ้ำBasic+โจทย์3
31 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 6 ผ่านBasic 3   *รอทดสอบเพิ่ม (*Pre-gitedขึ้นไป)
32 กันต์รพี ศรีกาญจนเพริศ บิ๊กเบน ขาดสอบ  
33 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน 4   4   Basic+Pre-gifted
34 กฤตธนกร ปรักแก้ว ปาล์ม 2   3   Basic
35 อภิชาต สมบูรณ์ แฟ้ม ขาดสอบ  
36 พัทธนันท์ ธีโรภาส พลอย 6 ผ่านBasic 4 2 Junior Gifted
37 ชนนิกานต์ ทองจาด มายด์ 9 ผ่านBasic 4 2 Junior Gifted+Gifted
38 ศิวกร อรุณปาน ออม 3   3 1 Basic
39 ปาณิสรา ศรีสำเภา มิ้ม 7 ผ่านBasic 4 1 Junior Gifted
40 ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร หนาว 3   1 1 Basic
41 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 4   3 1 Basic+Pre Gifted
42 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 4   2 0 Basic+โจทย์3
43 ปิติภัทร อริยเดช เนม 6 ผ่านBasic 3 2 Junior Gifted
44 อชิรญา ตู้จินดา ใบเตย ขาดสอบ  
45 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 7 ผ่านBasic 4 0 Pre-Gifted +Junior Gifted
46 กฤตยา ตั๊นเจริญ ไอซ์ 7 ผ่านBasic 0 0 โจทย์2/3+Pre Gifted
47 กรกช กลัดใบไม้ ออม ขาดสอบ  
48 ธีราพัฒน์ ศิริธรรมพงษ์ นาโน 5   2 2 Basic+Pre Gifted
49 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 6 ผ่านBasic 3 2 Junior Gifted
50 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 7 ผ่านBasic 3 1 Junior Gifted
51 ธนัชชา อินคล้าย กิ๊ฟ 5   1 0 Basic+โจทย์3


อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab
20
is/am/are
10
There is/are10 a/an
10
do/does
10
has/have
10
Pronouns
10
รวม
80
1 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 18 8 9 7 8 9 7 66 ผ่าน
2 นิชานันทน์ เนตรนิธิอนันต์ นุ๊ก 20 10 10 10 10 10 9 79 ผ่าน
3 นภสร นพแก้ว แตงกวา 16 9 4 5 7 8 4 53
4 บรรณพต ทิตภิญโญ เล็ก 17.5 8 10 10 5 3 5 58.5
5 ธนชาติ โกฎทอง บีม ขาดสอบ
6 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 6 8 8 2 9 10 5 48
7 กล้าก้าว ศิริสมบัติ กล้า 6 9 9 10 6 4 6 50
8 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 19 10 10 10 10 10 8 77 ผ่าน
9 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 18 10 10 10 10 10 9 77 ผ่าน
10 ปวริศา ไชยดำ ใบบัว 18 9 10 10 9 10 8 74 ผ่าน
11 จิรยศ พึ่งพัน บูม ขาดสอบ
12 ฤทธิไกร เปลี่ยนศรี เต 14 8 6 5 5 8 6 52
13 รุ้งตะวัน จันทร์แดง น้ำอิง 15 9 10 5 8 9 5 61
14 รมิตา พลเสน ว่าน 19.5 9 10 10 10 10 8 76.5 ผ่าน
15 พชร อาศสุวรรณ นาย 18 9 10 3 10 10 7 67 ผ่าน
16 สุธาสินี ตันซิน เกน 17 9 8 10 10 9 6 69 ผ่าน
17 พงษกร เรืองนาม ปลื้ม 13 3 10 4 3 5 0 38
18 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 10 8 10 4 7 9 8 56
19 อภิชาต สมบูรณ์ แฟ้ม ขาดสอบ
20 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 10 9 8 4 8 7 3 49
21 เบญญาภา บุตรเกตุ ต้นหลิว 16 10 8 10 9 10 5 68 ผ่าน
22 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 11 8 9 10 10 2 5 55
23 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 20 9 10 10 10 10 7 76 ผ่าน
24 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน ขาดสอบ
25 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 19 9 6 10 3 8 6 61
26 ชนกนันท์ เย็นจิตโสมนัส แอม 19 9 6 9 10 9 7 69 ผ่าน
27 จิรศาล พึ่งพัน บีม ขาดสอบ
28 ศุภกร ริมธีระกุล ฟิว 18 10 10 10 8 9 6 71 ผ่าน
29 ศิริขวัญ ริมธีระกุล เฟิร์น 16 10 10 9 1 8 6 60
30 เบญจมาภรณ์ แฉล้มนงนุช มีน 17 8 8 5 7 7 8 60
31 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 15 9 9 3 6 2 1 45
32 กนกพล สุทธิวิรัช พีช 19.5 10 10 10 4 5 5 63.5
33 จีรณา ชัยศักดานุกูล ป๋อมแป๋ม 19 10 10 10 10 10 10 79 ผ่าน
34 นิธิพัชร์ อินพวง ฟิล์ม 19 9 10 10 3 8 6 65 ผ่าน
35 ชนาธิป อินพวง เฟรม 18 8 3 7 10 0 7 53
36 ปุณยุนช ชูสันติสุข จูน 19 10 10 10 6 2 5 62
37 ศุภากร เจริญสุข โชกุล 14 9 10 6 3 9 5 56
38 นพณัฐ เจริญรัตน์ ปอน 20 10 10 10 10 9 9 78 ผ่าน

ผลสอบปิดเทอม เม.ย.61 อังกฤษGifted1 / พิชิตโจทย์1 / คณิต Basic

posted 26 May 2018, 00:40 by Ple Unchana

อังกฤษ  Gifted1
 ชื่อเทสศัพท์ 
   เต็ม10
 เทสศัพท์
   เต็ม10
เทสศัพท์ 
   เต็ม10
 เทสGrammar
       เต็ม20
  เจ็ด  6  4 3 6
 เจนนี่ 3 4 ขาด 6.5
 เนม 4 7 8 9.5
 ขิม 5 4 10 9
 แจ็คพอต ขาด ขาด 5 7.5
 นิวเยียร์55 5 6.5
 โอติณห์ 66.5 
 เวิร์ค 5ขาด5.5 
 พีช 510 
 น้ำ 910 ขาด 10 
 เคท 1010 13 
 ภูพิงค์ 910 10 9.5 
 นนนี่ 810 10.5  คณิต Pre-Gifted1
 ชื่อเทสย่อย1
เต็ม2
 เทสย่อย2

เทสย่อย3เทสย่อย4
เต็ม7 
 เทสย่อย
(พีชคณิต)
เต็ม10
 เทสการตีโจทย์
เต็ม20
ใบไผ่  0 0 3ขาด9.56
จิน 1 0023.5 8
เจนนี่ 15 2ขาด6.5  14
เบสท์ 20 1516
 เนม12047.5 10
แจ็คพอต1334 18
 นิวเยียร์142 25.5 12
 เวิร์ค131516
 เคท155358
น้ำมนต์ 262714


คณิต Basic
 ชื่อเทสสูตรคูณ
แม่2-12
แม่25
 เทสสูตรคูณเต็ม10
 เทสสูตรคูณเต็ม10เทสเศษส่วน  เทสทศนิยม เทสรวม
เต็ม15
เอมส์ผิด 3 9 10001
พีผ่าน910115
พราวผิด 2101002 5
ขวัญข้าว ผ่าน10923
มานาขาด56
วิวติดแม่2549112
หมิงผิด 1810 022
แอมขาด45133
มัดหมี่ติดแม่251010214
ณัชผิด 1ขาด1012
 โฟโต้ขาด  7 9 24
 นุชผิด 110  9
 มะปรางผิด 110 8 1
 น้ำหวาน ผ่าน10  10 2
 ญาญ่า ขาด 9 1
 ฝนขาด10 2

( 61/ 03 /04)ผลสอบป.4-ป.5เทอม2ปี61

posted 3 Mar 2018, 16:27 by Ple Unchana   [ updated 3 Mar 2018, 16:29 ]


ป.4 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 14 25 19 25 15 98
2 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 10 21 19 22 21 93
3 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 13 20 21 17 21 92
4 นภาดา วังมะนาว เพลง 16 16 15 19 21 87
5 จินต์จุฑา ทองคำดี จินต์ 16 20 16 16 18 86
6 พรเทพ แสงอนันต์ ไออ้อน 14 16 19 19 17 85
7 ธัญชนก คำแสง นาปี 13 15 17 19 18 82
8 นัททพงศ์ พุกรอด ปาล์ม 16 15 17 17 15 80
9 ณัฐวีร์ พัฒนสุวรรณ ทานต์ 10 20 20 13 16 79
10 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 17 12 17 17 15 78
11 ศักดิ์กรินทร์ วิริยะกิจเกษตร หยก 22 11 19 13 11 76
12 สิริกร ฤดีสังข์สกุล เก็ต 18 9 21 16 12 76
13 ศิวกร ทองยอด นิว 10 11 19 20 15 75
14 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 15 16 13 14 14 72
15 ณัฐพัชร์ พัฒนสุวรรณ ทักข์ 12 18 16 10 16 72
16 ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ อาร์ม 15 12 16 15 10 68
17 ปฐมภัทร ทับทอง เท็น 8 11 19 15 14 67
18 เมลดา สินเจริญ กีต้า 9 19 12 12 14 66
19 กชพรรณ ศรศิริ เนสเล่ 8 18 14 11 14 65
20 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 9 12 16 16 12 65
21 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 9 14 14 18 10 65
22 ธนกฤต ซ่อนกลิ่น แสตมป์ 11 8 14 13 17 63
23 ธนพนธ์ แจ้งชัดใจ ออมสิน 11 10 14 15 13 63
24 ราฑิภา เทพนิตย์ ภา 8 9 12 14 20 63
25 ณัฐธยาน์ เพชรน้อย บิว 10 12 19 13 7 61
26 พงศกร เรืองนาม ปลื้ม 7 10 12 16 14 59
27 สุทธิพจน์ บุญลา ต้นว่าน 9 11 16 11 11 58
28 กัณญ์ณณัฏฐ์ ผลเกลี้ยง ไอเดีย 9 12 12 12 12 57
29 ทัศน์พล หร่ายมณี โอม 8 8 12 9 12 49
30 จิรายุทธ์ เขียวสวัสดิ์ ซี 11 8 11 11 6 47
31 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 4 9 10 10 10 43
32 พิพัฒน์ กลิ่นชะนะ อู๋ 6 5 9 5 5 30
33 ภูรีภัทร ทวีวงษ์ มิกซ์ ขาดสอบ
34 โศภณ คูณสวัสดิ์ ปังปอน ขาดสอบ
35 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน ขาดสอบ

ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ณธารธรรม หมื่นนารายณ์ ต้นน้ำ 28 28 25 25 23 129
2 ธัญกร สุขพูล ขิม 23 27 25 23 26 124
3 ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 22 21 20 29 24 116
4 ศตนันท์ จิตรกสิกร เนย 14 28 20 27 26 115
5 ภพพิสิษฐ์ มีชัยมงคลกุล เบส 22 24 23 22 23 114
6 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 21 20 25 24 23 113
7 ณิขนันทน์ ลิขิตพาณิชย์พงศ์ ซอล 20 27 28 20 15 110
8 กัญญารัตน์ อุดมศิริ ใบเฟิร์น 19 24 24 21 21 109
9 ชญานิศ โอฬาริกสกุล เนย 18 22 23 25 20 108
10 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 22 17 25 20 24 108
11 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 20 23 23 23 19 108
12 ณัฐมล คล้ายสุวรรณ โอมมี่ 15 19 24 25 24 107
13 วรินญา ตาปะสี มิ้น 16 16 25 23 27 107
14 กัญญ์ภาส์ภรณ์ มกรพันธ์ ณิชชา 13 25 21 21 26 106
15 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 14 20 25 19 26 104
16 พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 16 23 22 22 21 104
17 พัทธนันท์ ธีโรภาส พลอย 15 23 20 21 23 102
18 ธีรัช พัฒนา น้ำพุ 22 20 24 17 19 102
19 ณัฎฐ์ชญา สุระสาย โบนัส 22 16 27 19 17 101
20 ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 17 21 18 19 25 100
21 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 16 19 24 19 21 99
22 ธิษณรรษฏ์ฐา อาสนะเวศ ต้นหลิว 15 15 22 23 24 99
23 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 15 20 23 15 26 99
24 อชิรญา กล่อมพุ่ม ป่าน 21 19 20 17 21 98
25 ณัชชา เชื้อจันทึก เอมมี่ 14 22 23 19 20 98
26 ธนพร เล็กบำรุง เอมมี่ 16 22 22 18 18 96
27 ญาณิศา คงสุวรรณ์ ไนซ์ 14 23 22 21 16 96
28 ธันยพร หงส์ศุภางค์พันธุ์ เกรซ 19 14 20 22 20 95
29 ฐิตาพร ชวดคำ โมเลกุล 13 20 21 23 18 95
30 อธิชา แดนสุริยานนท์ เอแคร์ 14 22 21 18 19 94
31 เกณิกา เดชยศชัยโชติ เกี้ยมอี๋ 13 19 20 22 20 94
32 สมัชญา นามดอกไม้ โดนัท 14 18 22 17 22 93
33 ปาณิสรา ศรีสำเภา มิ้ม 17 20 20 14 21 92
34 ภูริภัทร ชมเชย อชิ 18 16 19 20 17 90
35 ยศภัทร วิเชียรรัตนพันธ์ โฟกัส 20 16 19 11 24 90
36 ณัทธมน ทำเสร็จ เดียร์ 14 15 20 19 21 89
37 วัชรธร ตาปะสี มอส 9 12 23 21 24 89
38 หฤทัย เฟื่องกวินสมบัติ หยก 10 15 18 21 22 86
39 สุชานันท์ ทีตี้ พรีม 15 16 17 15 22 85
40 กฤตธนกร ปรักแก้ว ปาล์ม 12 21 19 16 16 84
41 นันทนัช สระศรี เนย 14 14 19 14 21 82
42 ภัทรพล ศรีสุวรรณ ก้อง 15 15 19 15 17 81
43 เปมิกา ลิขิตหัตถศิลป์ ไดมอนท์ 14 15 18 17 16 80
44 พิมพ์ลภัส ศรีจรงค์ พรีม 17 9 15 16 21 78
45 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 16 19 18 11 14 78
46 กฤตยา ตั๊นเจริญ ไอซ์ 14 19 16 17 12 78
47 ภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ ไอซ์ 15 12 16 19 14 76
48 ประภาสิริ ตันหลงขจร วิว 12 9 21 13 20 75
49 พิชญนันท์ หงษ์ศรี ยูนิค 18 7 14 12 22 73
50 มีโชค ประพันธ์เจริญสิน ฟิล์ม 12 9 24 18 9 72
51 พรนภา แสงอนันต์ อุ๊งอิ๊ง 12 14 17 15 12 70
52 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 13 22 9 14 12 70
53 จิรภัทร จันทธรรม มูมู่ 11 8 19 9 18 65
54 ทินภัทร โซวเซ็ง ฟิวส์ 9 8 13 6 15 51
55 โชติรส สาพิมล น้ำหวาน 5 7 13 11 11 47
56 สิริราช แสงเพ็ชร ฟิล์ม 4 3 14 10 8 39
57 สิริปภาพัศ บุตรโพธิ์ ปิ๊งปิ๊ง ขาดสอบ
58 ณัชชา นิตย์สุวรรณ มายด์ ขาดสอบ

( 61/02/22) ผลสอบก.พ.61อังกฤษBegin/ คณิตBasic / คณิตพิชิตโจทย์

posted 22 Feb 2018, 07:05 by Ple Unchana

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน 
a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

>เทสผ่านที่ 70 คะแนน 
>>50-64 คะแนนแนะนำเรียนซ้ำ
>>>ต่ำกว่า 50 คะแนน ติดต่อประชาสัมพันธ์ค่ะ

----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
>เทสผ่านที่ 8 คะแนนสามารถลงเรียน คอร์สพิชิตโจทย์(Pre-gifted) 
เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนคอร์สGiftedในลำดับถัดไป
>>เทสผ่านที่ 12 คะแนนสามารถขอทดสอบเพื่อเข้าเรียนคอร์ส Gifted
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์ เต็ม20คะแนน
> สำหรับน้องป.6แนะนำให้ทดสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตGiftedค่ะ
>> กรณีไม่ผ่านเทส Gifted ให้ขอรับคำปรึกษาได้ที่ประชาสัมพันธ์เป็นรายบุคคลค่ะ

----------------------------------------------------------------------

อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronouns รวม80
1 ปัณณธร ดาโลปการ ภู 16 9 3 10 9 10 2 59
2 ปชัญญา กลิ่นกลบ เมย์ 9 4 5 2 4 9 2 35
3 พิมมาดา สุมารินทร์ นิ้ง 15 9 7 10 8 9 5 63
4 ทัศนวรรณ ถิ่นประชา แพนเค้ก 14 9 9 10 5 7 6 60
5 เกียรติกุล ฮะยู้ โฟล์ค 17 3 9 4 9 3 6 51
6 วริศรา นายารักษ์ อาร์มี่ 16 7 8 10 8 6 6 61
7 ประภาสิริ ตันหลงขจร วิว 10 10 9 10 8 6 2 55
8 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 19 10 10 10 8 9 7 73
9 เกณิกา เดชยศชัยโชติ เกี้ยมอี๋ 19 9 8 10 9 10 8 73
10 พิมพ์ลภัส ศรีจรงค์ พรีม 10 3 9 2 7 8 4 43
11 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 20 10 10 10 10 10 8 78
12 สิรภพ กองแดง เพชร 20 7 9 4 0 10 8 58
13 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 20 9 10 10 10 1 8 68
14 ปริยากร กองแก้ว หมิม 20 10 10 10 10 10 8 78
15 เมธัส ทับวงศ์ โตส 8 7 9 3 9 6 1 43
16 กัญญาพร ทัพประเสริฐ เชียร์ 15 8 10 9 10 9 9 70
17 ธนัชพร เกตุมณี เบลล์ 20 10 10 10 9 10 8 77
18 ศิวภากร นุตรักษ์ ณล 20 8 10 5 10 10 7 70
19 วรรณธรรม น้อยคล้าย นคร 4 5 5 2 4 7 2 29
20 ฐานิดา แสงทอง พิม 20 10 10 10 10 10 8 78
21 ญาตาวี ศรีม่วง โอปอ 16 8 7 2 8 5 2 48
22 พีรภัทร ลี้สธนกุล พี 17 9 6 9 8 8 4 61
23 ชุษฏ์สิทธา ประพฤติ ต้นน้ำ 20 9 5 10 10 7 10 71
24 วาสิตา แย้มขยาย เซ้นท์ 20 10 10 10 10 10 10 80
25 ชิติพัทธ์ พรจารุกิตติ์ ภูมิ 17 6 9 3 4 7 4 50
26 หนึ่งฤทัย ไพรพฤกษ์ นุ๊ก 10 8 7 3 4 6 4 42
27 อนวัฒน์ เมืองสุข เปรม 3 7 9 5 6 7 4 41
28 ธนกฤต สังข์กลมเกลี้ยง ดิว 17 8 9 3 9 9 8 63
29 ธัญจิรา สุริยะธนพงศ์ เอิร์น 16 10 10 9 10 10 9 74
30 ณัฐพล ลือชัยวัฒนโสภณ เกรซ 19 7 10 9 8 10 9 72
31 ณัฐพนธ์ จันทวี ออย 10 9 10 6 9 8 6 58
32 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 20 9 10 10 10 6 7 72
33 คมสันต์ ไพรวัลย์
ต้นน้ำ 15 9 9 3 9 8 4 57
 
คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม15 
1 สุทธิพจน์ บุญลา ต้นว่าน 8
2 ปราย จันทวี ปราย 11
3 ปชัญญา กลิ่นกลบ เมย์ 1
4 พิมมาดา สุมารินทร์ นิ้ง 0
5 ทัศนวรรณ ถิ่นประชา แพนเค้ก 3
6 เกียรติกุล ฮะยู้ โฟล์ค 4
7 วริศรา นายารักษ์ อาร์มี่ 5
8 ชญานิศ โอฬาริกสกุล เนย 7.5
9 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 6
10 สิริปภาพัศ บุตรโพธิ์ ปิ๊งปิ๊ง 3
11 เกณิกา เดชยศชัยโชติ เกี้ยมอี๋ 7
12 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 8
13 รชตะ สำริดเปี่ยม เจ็ด 9
14 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 8
15   ปรักแก้ว   4
16 ปริยากร กองแก้ว หมิม 7
17 เมธัส ทับวงศ์ โตส 4
18 ธนัชพร เกตุมณี เบลล์ 8
19 มธุรดา ชลศฤงคาร พีท 9
20 ภุชงค์ ศิลปนาวา อามีน 3
21 ศิวภากร นุตรักษ์ ณล 8
22 วรรณธรรม น้อยคล้าย นคร 6
23 พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 14
24 วรพจน์ ชังสัจจา บอล 5
25 ชุษฏ์สิทธา ประพฤติ ต้นน้ำ 6
26 ศุภกร ปานเพชร บูม 6
27 กฤติภูมิ ปุริสาร ภูมิ 1
28 ชิติพัทธ์ พรจารุกิตติ์ ภูมิ 1
29 หนึ่งฤทัย ไพรพฤกษ์ นุ๊ก 5
30 ธนกฤต สังข์กลมเกลี้ยง ดิว 9
31 ธัญจิรา สุริยะธนพงศ์ เอิร์น 10


คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม20 
1 วชิรวิทย์ อารมย์ปลื้ม บาส 8
2 สิรภพ กองแดง เพชร 0
3 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 15
4 สรวิชญ์ บุญลา ต้นน้ำ 4
5 บุญเนติ สมบูรณ์ หนุน 2
6 กัญญาพร ทัพประเสริฐ เชียร์ 4
7 ญดาณัฐ มาศวิริยะ จ๊ะจ๋า 7
8 ภพสรรค์ กลิ่นระรวย เซฟ 6
9 ฐปนัท นามดอกไม้ โฟกัส 2
10 สิริกร เอี่ยมเชน จิวเวอรี 8.5
11 ปรานต์ จันทวี นะโม 14
12 ศศิธร พระยูรวงษ์ โอกิม 1
13 สุวิจักขณ์ เพ็ชรแสง อาร์ท 14
14 พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 14
15 ฐานิดา แสงทอง พิม 2.5
16 เขมจิรา วิเศษศักดาชัย นานา 8
17 กชกร วงศ์จรัสเกษม ฝ้าย 4
18 พิชญ์ญภรณ์ ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 4.5
19 จิดาภา ศรีบัว ขิม 0.5
20 เฌอกานต์ คล้ายเครือ กานต์ 2.5
21 ณัฐธยาน์ ปฐมชัยเกียรติ โดนัท 6
22 ณัฐพล ลือชัยวัฒนโสภณ เกรซ 2
23 กนกวรรณ แพฟืน เอมมี่ 2

(2561/ก.พ.) ผลสอบ PRE-CIC61

posted 1 Feb 2018, 22:05 by Ple Unchana   [ updated 1 Feb 2018, 22:08 ]

แนะแนวการสอบเข้าม.1
วันเสาร์ที่ 3 ก.พ.
9:00 น. / 10:00 น. / 11:00 น. / 
13:00 น. / 14:00 น.
(การเลือกร.ร. และ เลือกอันดับGifted ตามผลการทดสอบของน้องๆแต่ละคน)
รับผลการทดสอบ จองรอบแนะแนวที่ประชาสัมพันธ์ 


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่ง
ที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด 
อันดับที่ 1 ปวริศา อรุณคีรีโรจน 195.8 คะแนน
อันอับที่ 2  นัสวรรณ รุงฤทธิเดช  190.5 คะแนน
อันดับที่ 3  ชญานิศ ผองพันธ 189.0 คะแนน

1-10 of 62