ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อย( 26/2/64)ประกาศผลสอบ Pre-CIC ครั้งที่13 ปี2564

posted 25 Feb 2021, 16:51 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 25 Feb 2021, 16:53 ]

(รายชื่อเรียงตามรอบ และเลขที่นั่งสอบ)

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง4 คน
ติดต่อรับรางวัลได้ที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ
อันดับที่ 1 ด.ช.พีรภัทร นาคทั่ง
อันดับที่ 2 ด.ญ.สุรอร ไชยบุตร
อันดับที่ 3  ด.ญ.ดนุดา กิตติพงศธรชัย และ ด.ญ.ศิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ

----------------------------------------------------------------------------------
ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง
รับฟังแนะแนวการสอบเข้าม.1 โอกาสติดGifted 
วิธีการเลือกอันดับ และ รับผลทดสอบรายบุคคล
วันศุกร์ที่26ก.พ.นี้ ที่ cic ค่ะ

จองรอบแนะแนว ติดต่อประชาสัมพันธ์
032318066 หรือ line:cicschool
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินผลเบื้องต้นโอกาสติดGiftedเบญ
ให้ดู3ช่องสุดท้ายของผลทดสอบ
Giftedคณิต Giftedวิทย์/Giftedคอม  Giftedอังกฤษ
 M=มีโอกาสติดGiftedคณิตสูงS/C=มีโอกาสติดGiftedวิทย์หรือคอมสูง E=มีโอกาสติดGiftedอังกฤษสูง 
* M(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedคณิต
* C(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedคอม
แทบไม่มีโอกาสติดGiftedวิทย์
* E(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedอังกฤษ
 R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%) R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%)  R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%) 
RR=เสี่ยงมาก (โอกาสติด<1%)  RR=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<1%)   RR=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<1%) 

*กลุ่ม M(R) , C(R) , E(R)  เน้นเพิ่มคะแนนวิทย์ น้องอาจจะติดได้

กรณีน้องได้ R และ RR ทั้งหมด ควรสอบ Giftedราช

( 63/10/24)คะแนน คอร์ส โจทย์ 1-2-3 คณิตBasic

posted 24 Oct 2020, 05:21 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 24 Oct 2020, 18:34 ]

คณิตโจทย์ 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน (20)
1 กมลพร พิศาลภัทรกิจ โม 11
2 ชลกรณ์ พรหมชัย มาริโอ้ 19
3 ศุภกร จิรชัยสกุล นาย 9
4 กนกวรรณ ตำหนิงาม กลอย 16
5 เมธี สาวพญา นะโม 7
6 สุวพิชญ์ ชูสันติสุข เจแปน 14
7 สิรินดา ลุยทอง ต้นผึ้ง 5
8 สุชานุช ประเสริฐ วิ 9
9 อรชิสา พุ่มมาลา เติร์สเติร์ส 11
10 วายุ คำแพร เจ้านาย 10
11 ปทิตตา มากมูล มารุโกะ 10
คณิตโจทย์ 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน (15)
1 กิตติภพ เชยหอม กันต์ 9
2 เขมิกา มหาพล ข้าวหอม 8
3 ทัตเทพ ฉัตรอัจฉริยะ ปาล์ม 13
4 สุธินี เทียนเงิน ไอรีน 7
5 ณัชรัตน์ ปลั่งแสงไพฑูรย์ กานพลู 9
6 ณัฎฐชัย ทรัพย์สำราญ ณัฎ 8
7 กนกพร โกมินทร์ อิงอิง 8
8 นันท์นภัส อภิชาติพงษ์ เอ๋ย 9
9 ปัณณทัต อินทรเรือง ตะวัน 12
10 สุดที่รัก งามพร้อม แอล 8
11 ธีรภัทร มะลิทอง ตู้เซฟ 5
12 ปวริศร เลิศวิชิตเวช เนส 11
13 คมกฤช ไพรวัลย์ เปรม 11
14 ปภาวรินท์ วิบูลย์พานิช เพ้นท์ 12
15 กิตติภพ พึ่งยนต์ ม่อน 12
16 ญาณิศา มิเกลี้ยง น้อยหน่า 5
17 พิพัฒน์ ผึ่งผาย ไตเติ้ล 9
18 ชาลิสา ยิ่งหาญ ต้นน้ำ 10
คณิตโจทย์ 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนเต็ม (16)
1 กานต์รภัส อภิชาติพงษ์ โฟกัส 12
2 จิรภัทร อภิชาติพงษ์ โฟเก้น 11
3 ชลธิชา แตงจั่น อีฟ 12
4 ภัททกาญจน์ แสงอุทัย ต้นอ้อ 14
5 รัชศักดิ์ แจ้งข่าว เอิร์ธ 9
6 อิงกมล เทียมศรี อิง 9
7 กัญญาพัชร กองน้อย ม่อน 13
8 นันทิยา สุทธิจิตรสกุล นันท์ 11
9 ลวนากร คำสุข ออแกน 13
10 สู่ขวัญ คุ้มมาลัย เอย 10
11 ปิยวรรณ ฮะยิ้ม กิ๊บ 10
12 พีรดา นิติวิทยากุล พรีม 15
คณิต Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนเต็ม 20
1 จิราพัชร กองน้อย เดียร์ 9
2 ณัฐชยา ดวงแก้ว เคท  
3 ธนกร คงสิน กร 8
4 ปภัสราภร ศรสินชัย จ๋า 12
5 ปัณฑิตา รอดรุ่ง เลม่อน 15
6 ภัทรภา กมลลิ้มสกุล ฟีฟ้า 12
7 กัญจน์ภูมิ ณ  บางช้าง ซันซัน 11
8 จิรายุ วิริยา พีพี 10
9 ปุณยาพัชร ปาลลา เนเน่ 15
10 พีชญา ศรนารายณ์ เฟรชชี่ 14
11 อาทินันท์ กังเจริญ ซันบีม 15
12 ถกลเกียรติ บัวตูม น้ำเหนือ 7
13 ญาณิศาพาขวัญ มะลิทอง ใบเงิน 8
14 ปวีรดา โสดยวง พลอย 5
15 ภรณ์ไพลิน บุญเพ็ญ มิ้งค์  
16 วงศธร สุชาตานุกูล ไอติม 10
17 สิรินญา กุลพงษ์ ฟ้า 13
18 ปาริตา สิทธิโชคเจริญดี เกรส 7
1 ภิญญาพัชญ์ ธรธนานิธิพัฒน์ สายไหม 6
2 กิตติธัช จันทร์แพง เป้ 7
3 คริษฐา ปาลวัฒน์ ออมสิน 11
4 ปีวรา บุญภาเสริมสุข โฟกัส 5
5 ธนวัฒน์ ญาติคำ อาร์ตี้ 10
6 พีรญา พิศาลภัทรกิจ ใหม่ 4
19 พิมพ์มาดา ตุนสุวรรณ์ พิมพ์ 11
20 ณฐกร กลองนรินทร์ นาย 11
21 ณฐพร กลองนรินทร์ นิ้ง 10

( 63/10/24)คะแนนคอร์ส ป.123

posted 24 Oct 2020, 05:07 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 24 Oct 2020, 05:43 ]

ระดับ 1 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (30) ไทย (20) อังกฤษ (20)
1 กุลิสรา พิมพา กัสจัง 29 18 15
2 วิรภัทร บัววารี พีท 26 12 16
3 ชณฐกร คำสุข ออก้า 28 19 19
4 ณฐพงศ์ มหาพล มิดฟิวส์ 29 14 10
5 สุกฤษฏิ์ แพสอาด ต้นน้ำ 26 17 16
6 จอมขวัญ ศรีไกรสิทธิ์ มินนี่ 29 18 17
ระดับ 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (25) ไทย (20) อังกฤษ (20)
1 ณัฐวรินทร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ แมรี่ 14 11 18
2 ธนากร ศรสินชัย อิกคิว 17 9 14
3 นิพพิศน์ ธำรงเลาหะพันธ์ นนทร์ 20 15 19
4 พินทุ์ชนา สอนอ้น แป้ง 19 17 15
5 พุทธิพล รอดกลาง เหมือง 21 13 19
6 รวิภาส บุตรแก้ว พลอย 19 15 14
7 ศุภวิชญ์ โมลี ปกป้อง      
8 ณิชกานต์ วิริยา จีจี้ 14 12 17
9 สุภนิช อินทรนันท์ อ้ำ 10 8  
ระดับ 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (20) ไทย (20) อังกฤษ (20)
1 กฤศกร กลิ่นแก้ว ธามม์      
2 ณัฐชานันท์ เอื้อประเสริฐ ไข่มุก      
3 ทักษพร มูรพันธุ์ เซย่า 17 11 15
4 ธัศฌภูมิญช์ โพธิ์พยนต์ ปลื้ม 18 12 20
5 บวรรัตน์ สินทรัพย์บวร โบนัส 18 12 18
6 ภูริภัทร์ เปียถนอม ปอนเตี๊ยซ 16 14 16
7 สุภานัน กลั่นดี ขวัญข้าว      
8 ฬัฐพิชญ์ วชิรศรีสุนทรา ภูภูมิ 12 12 16
9 อิตธิพัทธ์ ขำประเสริฐ อิ๊กคิว 9 6 17
10 เอวา ลิมมหาชัย โปรตอน 15 12 18
11 สิงหา นาคเอี่ยม ไบเล่ 7 7 14
12 ปัณธร คงทองเจิรญ ศร 15 11 16

(63/10/22)คะแนนสอบ ระดับ ป.6 เทอม1 ปี 63

posted 22 Oct 2020, 01:30 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 25 Feb 2021, 16:54 ]

คะแนนสอบ ป.6  ( คอร์สหลัก 5 วิชา )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต* อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
      (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30)  
1 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 15.00 14 15 15 17 76.00
2 กัลยกร ตันญาศิริ ออม 25.50 19 16 15 14 89.50
3 กิตสรินทร์ โสภาพงษ์ ต้นข้าว 12.50 16 23 20 19 90.50
4 เขมิกา ปทุมรัตนไพศาล เอย 20.00 20 22 17 21 100.00
5 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 17.70 21 23 20 22 103.70
6 จตุรวิชญ์ จันทน์เทศ ไตเติ้ล 17.50 12 9 11 6 55.50
7 ญาณเดช แจ่มแจ้ง ภูมิ 19.00 20 18 16 18 91.00
8 ณภัทร พลจันทร์ หนูดี 19.00 23 21 25 19 107.00
9 ณัฏฐณิชา อยู่ทอง ณิชา 17.50 20 15 14 14 80.50
10 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 17.00 18 12 17 20 84.00
11 ธนกฤต ทองยา ปิ่นโต 22.50 15 26 15 11 89.50
12 ธีรพงศ์ ด้วงทอง เป๊ก 20.00 14 23 22 18 97.00
13 นวพล อรุณชาติ นาย 16.50 15 16 11 11 69.50
14 ปวีรดา โสดยวง พลอย 19.00 15 11 20 12 77.00
15 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 18.20 15 26 19 16 94.20
16 ภาสพงษ์ กลั่นดี ต้นกล้า 8.00         8.00
17 มุจิรานันท์ วงษ์เงิน โฟกัส 25.00 16 21 17 16 95.00
18 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 20.50         20.50
19 ศุภวิชญ์ วงจันทร์วัฒนา นิว 9.00 11 27 15 12 74.00
20 สิรวิชญ์ ลภัสโภคา ซองเจ 21.20 29 15 11 10 86.20
21 อาทินันท์ กังเจริญ ซันบีม 16.00 11 12 14 12 65.00
22 จักริน เนตรธานนท์ บอล 24.00 14 19 22 14 93.00
23 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 12.70 13 11 18 17 71.70
24 จิดาภา สงฤทธิ์ มุก 9.20 12 15 19 17 72.20
25 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 24.50 17 28 22 17 108.50
26 ชุติกาญจน์ ทองอั๋น แพง 11.70         11.70
27 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 21.00 21 26 25 19 112.00
28 ณัฐิกา แซ่เตีย เบลล์ 7.00         7.00
29 ธัญลักษณ์ รอดแป้น ขนมปัง 17.50 18 20 10 14 79.50
30 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 20.00 16 20 20 18 94.00
31 พิชญาภัค บัวพึ่ง เอิ้น 25.00 17 19 22 20 103.00
32 พีรดนย์ ไผ่ล้อม โชกุล 19.00 25 18 20 21 103.00
33 ภัทรภร ศรีผุย เกด 21.00 12 15 21 16 85.00
34 รณกร มั่นคง นาย 18.20 12 20 20 15 85.20
35 รติรัตน์ อินทบุตร ปริ๊นซ์ 15.50 18 18 23 17 91.50
36 รุศญสฤ ชนะสุพน สัญณ์ 17.00 13 22 15 18 85.00
37 วริศรา ส่องสว่าง ไอซ์ 18.50 19 24 28 22 111.50
38 วัฒน แหยมโม้ มิว 20.00 16 22 20 18 96.00
39 วันทยา เลิศดรุณาณัติ มะปรางค์ 22.20 14 16 21 17 90.20
40 ศราวิน ปานเนียม ภีน 21.20 16 13 10 16 76.20
41 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 24.20 21 18 23 14 100.20
42 กรวิชญ์ เนตรจรัส มังกร 10.00 16 15 15 22 78.00
43 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 28.50 17 22 18 18 103.50
44 จิรายุ วิริยา พีพี 19.50 24 16 13 18 90.50
45 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 18.50 17 20 17 20 92.50
46 นิชาภัทร คุ้มนาน พั้นซ์ 16.20 13 15 13 25 82.20
47 เบญญาภา มาเอี่ยม หมิว 24.50 21 22 20 20 107.50
48 ปาริตา สิทธิโชคเจริญดี เกรส 25.20 25 21 22 26 119.20
49 พชรจารินทร์ ภวพงศ์สุภัทร ปิงปิง 21.50 22 20 21 21 105.50
50 พุฒิพงศ์ พุทธวิถี ตั้ม 27.00 23 21 26 26 123.00
51 รุจิภาส วิศิษฏ์ศักดาเดช ลมเหนือ 21.50 23 11 16 21 92.50
52 ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม 21.50 13 17 18 23 92.50
53 สุรอร ไชยบุตร ลูกเกด 25.70 29 21 26 28 129.70
54 คมกฤช ไพรวัลย์ เปรม 10.50 4 10 16 17 57.50
55 กมลชนก คงทอง อิน 17.00 19 17 15 21 89.00
56 ดลลชา เฉลิมวงศ์ เอิงเอย 13.00 18 8 15 11 65.00
57 ศุภกร พวงระหงษ์ เจ๋ง 10.20 15 18 17 13 73.20
58 กนกพิชญ์ ไทยภักดี เหนือ 24.00 22 23 21 27 117.00
59 กรวรรณ โคตคำ อิม 13.00 8 17 18 20 76.00
60 กฤติยาณี พงษ์ดี เค้ก 15.20 16 18 25 23 97.20
61 ชาณัฐฐาน์ พงษ์วุฒิวาณิช ณัฐ 19.00 14 13 23 20 89.00
62 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 22.00         22.00
63 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 10.50 16 17 17 20 80.50
67 พัสกร มนต์เทวา เนม 25.00 18 22 18 20 103.00
65 พิมพ์มาดา ตุนสุวรรณ์ พิมพ์ 19.20 23 16 18 16 92.20
66 พิสิษฐ์ เอี่ยมอนงค์ อิ๊ก 26.20 19 20 15 9 89.20
67 พีรดา นิติวิทยากุล พรีม 27.50 16 20 13 25 101.50
68 มติมนต์ จันปรุง หยก 16.70 20 15 14 18 83.70
69 วรบรรณ เปลี่ยนสายทอง เบส 15.00         15.00
70 ศุภกฤษ พวงทอง การ์ฟิว 18.20 16 24 15 19 92.20
71 สวิตาพร ลี้สมบูรณ์ผล น้ำเหนือ 15.00   22 23 16 76.00
72 ณฐมน มีเย็น ใบหม่อน 7.00 12 11 19 18 67.00
73 สิรวิชญ์ ทรัพย์ยุทธ์ ภูเขา 4.00         4.00
74 กรวี เดชกรรจ์ ต้นหอม 13.20 12 18 12 16 71.20
75 กมลวรรณ สุจริยานุวัตร เมย์นี่ 4.50 17 12 16 10 59.50
76 สุชาดา   หมิว 2.00         2.00
77 ชัญญานุช สาธุการ เพ้นท์ 9.50 13 12 14 16 64.50
78 กณวรรษ อุบลศักดิ์ ต้อล 27.50 22 22 19 18 108.50
79 กันต์ธีร์ บุรภัทรวรากุล อิกคิว 12.00 14 12 14 13 65.00
80 ชนิดา เกียรติมณีกร อุ้ม 20.00 6 14 15 16 71.00
81 ญาณิศาพาขวัญ มะลิทอง ใบเงิน 17.00 13 14 11 16 71.00
82 ณัฐธิดา กอเจริญ เฟรช 16.00 13 14 19 11 73.00
83 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 25.50 16 14 19 24 98.50
84 ธนาวิทย์ สุขีทรัพย์ ปลื้ม 13.20 9 16 18 15 71.20
85 ธีธัทร อชิรภัทรสกุล อชิ 22.00 17 18 23 21 101.00
86 ปกรณ์ เกียรติมณีกร อู๋ 9.50 10 11 13 13 56.50
87 ปฐมพร เกียรติมณีกร อ๋อง 14.50 13 9 11 13 60.50
88 ปองพล ฤาชาฤทธิเดช โอม 18.50 6 11 17 19 71.50
89 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 12.00 10 12 15 11 60.00
90 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 12.00 8 11 16 15 62.00
91 ภรณ์ไพลิน บุญเพ็ญ มิ้งค์ 16.00 13 12 24 12 77.00
92 เมธี สาวพญา นะโม 7.50 7 11 11 15 51.50
93 ระพีพัชร ลำพูน พร้อม 17.50 11 19 15 17 79.50
94 วงศธร สุชาตานุกูล ไอติม 23.00 11 13 13 16 76.00
95 วรรณภา โอภาสกรวงศ์ ดีนี่ 19.50         19.50
96 วรัชยา เล่นวารี ออม 22.50 14 19 18 24 97.50
97 สุวพิชญ์ ชูสันติสุข เจแปน 16.50 14 18 21 16 85.50
98 อภิวัฒน์ กังสุวรรณรักษ์ ซีซี 20.00 16 11 10 16 73.00


*รายละเอียดวิชาคณิต
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สมบัติ คูณ/หาร คูณ/หาร บวก/ลบ สมการ สมการ มาตราส่วน คะแนน
      ทางคณิตฯ     จำนวนคละ     สมการเศษส่วน รวมคณิต
      (เต็ม 10) (เต็ม 3) (เต็ม 3) (เต็ม 3) (เต็ม 5) (เต็ม 3) (เต็ม 3) (เต็ม 30)
1 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 9 0.5 0.5 0 4 0 1 15.00
2 กัลยกร ตันญาศิริ ออม 9 2 3 1 4.5 3 3 25.50
3 กิตสรินทร์ โสภาพงษ์ ต้นข้าว 7 1 1.5 1   1 1 12.50
4 เขมิกา ปทุมรัตนไพศาล เอย 10 3 3 1     3 20.00
5 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 7 1 2.5 2 3.2 0 2 17.70
6 จตุรวิชญ์ จันทน์เทศ ไตเติ้ล 7 2 3 0 4.5 0 1 17.50
7 ญาณเดช แจ่มแจ้ง ภูมิ 8 2 3   5 0 1 19.00
8 ณภัทร พลจันทร์ หนูดี 10 3 3     0 3 19.00
9 ณัฏฐณิชา อยู่ทอง ณิชา 7   2.5 1 4 1 2 17.50
10 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 10 3   2 2 0 0 17.00
11 ธนกฤต ทองยา ปิ่นโต 9 3 2.5 1 4 0 3 22.50
12 ธีรพงศ์ ด้วงทอง เป๊ก 8 1 2 0 5 1 3 20.00
13 นวพล อรุณชาติ นาย 10 1.5 2 0 2 0 1 16.50
14 ปวีรดา โสดยวง พลอย 10 2 1.5 2 2.5 0 1 19.00
15 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 9 1.5 0.5   4.2 0 3 18.20
16 ภาสพงษ์ กลั่นดี ต้นกล้า 8             8.00
17 มุจิรานันท์ วงษ์เงิน โฟกัส 9 3 2 3 3 2 3 25.00
18 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 9 2 2 1 4.5 2   20.50
19 ศุภวิชญ์ วงจันทร์วัฒนา นิว   3 1 0 4 0 1 9.00
20 สิรวิชญ์ ลภัสโภคา ซองเจ 9 3 3 3 0.2 0 3 21.20
21 อาทินันท์ กังเจริญ ซันบีม   2 3 2 3 3 3 16.00
22 จักริน เนตรธานนท์ บอล 9 1 3   5 3 3 24.00
23 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว   3 2.5 3 3.2 0 1 12.70
24 จิดาภา สงฤทธิ์ มุก   2 2 1 3.2 0 1 9.20
25 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 10 2 2 2 4.5 2 2 24.50
26 ชุติกาญจน์ ทองอั๋น แพง 5 0 0.5 2 4.2 0   11.70
27 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 9 2 1 1 4 1 3 21.00
28 ณัฐิกา แซ่เตีย เบลล์ 7 0           7.00
29 ธัญลักษณ์ รอดแป้น ขนมปัง 8 3 2   2.5 0 2 17.50
30 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 10 0 1 1 5 0 3 20.00
31 พิชญาภัค บัวพึ่ง เอิ้น 10 2 3 1 5 2 2 25.00
32 พีรดนย์ ไผ่ล้อม โชกุล 9 0 2 0 4 1 3 19.00
33 ภัทรภร ศรีผุย เกด 10 3 1 2 4 0 1 21.00
34 รณกร มั่นคง นาย 8 1 1 2 4.2 1 1 18.20
35 รติรัตน์ อินทบุตร ปริ๊นซ์ 9 0 2 0 3.5 0 1 15.50
36 รุศญสฤ ชนะสุพน สัญณ์ 9 0 2 1 4   1 17.00
37 วริศรา ส่องสว่าง ไอซ์ 8 0 2 1 4.5 0 3 18.50
38 วัฒน แหยมโม้ มิว 8 3 2 1 4 0 2 20.00
39 วันทยา เลิศดรุณาณัติ มะปรางค์ 10 3 2 3 3.2 0 1 22.20
40 ศราวิน ปานเนียม ภีน 9 3     4.2 2 3 21.20
41 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 10 3 2   4.2 2 3 24.20
42 กรวิชญ์ เนตรจรัส มังกร 7 3   0   0 0 10.00
43 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 9 3 3 3 4.5 3 3 28.50
44 จิรายุ วิริยา พีพี 9 1 3 0 4.5 0 2 19.50
45 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 7 2.5 2 1 4   2 18.50
46 นิชาภัทร คุ้มนาน พั้นซ์ 7 2 2 0 4.2 0 1 16.20
47 เบญญาภา มาเอี่ยม หมิว 8 3 2 1 5 2.5 3 24.50
48 ปาริตา สิทธิโชคเจริญดี เกรส 10 2 1 3 4.2 2 3 25.20
49 พชรจารินทร์ ภวพงศ์สุภัทร ปิงปิง 8 0 2 2 4.5 2 3 21.50
50 พุฒิพงศ์ พุทธวิถี ตั้ม 10 2 3 2 5 2 3 27.00
51 รุจิภาส วิศิษฏ์ศักดาเดช ลมเหนือ 10 2.5 3   2 2 2 21.50
52 ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม 9 2 2 2 4.5 0 2 21.50
53 สุรอร ไชยบุตร ลูกเกด 8 2.5 2 3 4.2 3 3 25.70
54 คมกฤช ไพรวัลย์ เปรม   2   2 4.5 0 2 10.50
55 กมลชนก คงทอง อิน   3 3 3 5 1 2 17.00
56 ดลลชา เฉลิมวงศ์ เอิงเอย     2   5 3 3 13.00
57 ศุภกร พวงระหงษ์ เจ๋ง       2 3.2 2 3 10.20
58 กนกพิชญ์ ไทยภักดี เหนือ 9 1 3 3 5 0 3 24.00
59 กรวรรณ โคตคำ อิม 5 1 1 1 4 0 1 13.00
60 กฤติยาณี พงษ์ดี เค้ก 8 1 0 2 2.2 0 2 15.20
61 ชาณัฐฐาน์ พงษ์วุฒิวาณิช ณัฐ 9 2 1 1 4 0 2 19.00
62 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 10 3 1 1 5 0 2 22.00
63 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 7 0 0 0 2.5 0 1 10.50
67 พัสกร มนต์เทวา เนม 10 3 2 1 5 2 2 25.00
65 พิมพ์มาดา ตุนสุวรรณ์ พิมพ์ 7 1 3 1 4.2 0 3 19.20
66 พิสิษฐ์ เอี่ยมอนงค์ อิ๊ก 10 2 3 3 2.2 3 3 26.20
67 พีรดา นิติวิทยากุล พรีม 9 3 3 3 4.5 2 3 27.50
68 มติมนต์ จันปรุง หยก 5 2.5 1 1 3.2 2 2 16.70
69 วรบรรณ เปลี่ยนสายทอง เบส 9 2 2 2       15.00
70 ศุภกฤษ พวงทอง การ์ฟิว 9 1 2 2 3.2   1 18.20
71 สวิตาพร ลี้สมบูรณ์ผล น้ำเหนือ 8 0 2 2   3   15.00
72 ณฐมน มีเย็น ใบหม่อน   1.5 1 0 3.5 0 1 7.00
73 สิรวิชญ์ ทรัพย์ยุทธ์ ภูเขา   1 3     0   4.00
74 กรวี เดชกรรจ์ ต้นหอม   2 3 1 4.2 2 1 13.20
75 กมลวรรณ สุจริยานุวัตร เมย์นี่     0   3.5 0 1 4.50
76 สุชาดา   หมิว       0 2     2.00
77 ชัญญานุช สาธุการ เพ้นท์         3.5 3 3 9.50
78 กณวรรษ อุบลศักดิ์ ต้อล 9 3 3 3 3.5 3 3 27.50
79 กันต์ธีร์ บุรภัทรวรากุล อิกคิว 5 1 3   2 0 1 12.00
80 ชนิดา เกียรติมณีกร อุ้ม 8 2 2 2 5 0 1 20.00
81 ญาณิศาพาขวัญ มะลิทอง ใบเงิน 9 2 2 1 2 0 1 17.00
82 ณัฐธิดา กอเจริญ เฟรช 7   1 2 5 0 1 16.00
83 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 9 3 3 3 4.5 0 3 25.50
84 ธนาวิทย์ สุขีทรัพย์ ปลื้ม 7 1 0 2 3.2   0 13.20
85 ธีธัทร อชิรภัทรสกุล อชิ 9 3 2   5   3 22.00
86 ปกรณ์ เกียรติมณีกร อู๋ 5 1 0 0 2.5 0 1 9.50
87 ปฐมพร เกียรติมณีกร อ๋อง 10 0 1 0 1.5 0 2 14.50
88 ปองพล ฤาชาฤทธิเดช โอม 8 1 0 3 4.5 0 2 18.50
89 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู   3 1 2 3 1 2 12.00
90 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 7 0 0 0 4 0 1 12.00
91 ภรณ์ไพลิน บุญเพ็ญ มิ้งค์ 8 0 0 2 5   1 16.00
92 เมธี สาวพญา นะโม 6   0   1.5   0 7.50
93 ระพีพัชร ลำพูน พร้อม 5 2 2.5 0 5 0 3 17.50
94 วงศธร สุชาตานุกูล ไอติม 10 3 3 2 5 0 0 23.00
95 วรรณภา โอภาสกรวงศ์ ดีนี่ 10 1 1 3 4.5     19.50
96 วรัชยา เล่นวารี ออม 9 1 1 2 4.5 2 3 22.50
97 สุวพิชญ์ ชูสันติสุข เจแปน 8   0 2 4.5 0 2 16.50
98 อภิวัฒน์ กังสุวรรณรักษ์ ซีซี 8 0 2 3 3 1 3 20.00

( 63/10/22)คะแนนสอบระดับป.4 ป.5 เทอม1 ปี 63

posted 22 Oct 2020, 01:15 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:41 ]

ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
  (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30)  (150)
ชาคริส สุริยะฉันทนานนท์ เนส 6.0   6 18 14 44.0
ฌาภูริ พบสุข ภูมิ 13.0   12 18 13 56.0
ธีรวัฒน์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ เคน 14.0   20 20 10 64.0
มณิสรา ฉิมฉลอง ปิ่น 5.0   18 19 18 60.0
ก้องกิดากร ศรีสุพพัฒพงษ์ จูน 12.5   6 12 12 42.5
ก้องภพ พลจันทร์ ก้อง 21.0   24 24 26 95.0
ธนัชพร กลั่นกลิ่นหอม จันทร์เจ้า 22.0   24 23 23 92.0
นงนภัส มุกดา ไอซ์ 20.0   14 19 17 70.0
พฤศธร ม่วงงาม เอเอ 9.0   18 16 19 62.0
ภูตะวัน นันทวิจิตราภรณ์ ชีตาร์ 10.5 16 18 25 23 92.5
รัตนกร รัตนทรัพย์ กาโน่ 20.0 19 21 21 22 103.0
บัณฑิตา สุฉันทบุตร มัดหมี่ 16.0 13 21 21 21 92.0
กนกมณี เหมาะสมัย มิ้ม 18.5   22 27 26 93.5
อาภาภัทร คงทองเจริญ นก 19.0   17 18 22 76.0
กัญญาณัฐ วรรณาวงษ์ เฟรชชี่ 14.5 15 9 20 19 77.5
จุมพลภัทร์ สายโกสุม เจได 16.0 20 24 21 19 100.0
สวรินทร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ ญาญ่า 6.0 12 15 13 17 63.0
สุชัญญา โกมุทีวงษ์ อิงค์ 19.0 24 25 26 22 116.0
กฤตพร โพธิ์ทอง ใบตอง 17.0 18 15 21 22 93.0
กัณฑ์อเนก จั่นบุญมี นีโอ 13.5 17 28 14 23 95.5
กิตติภพ พึ่งยนต์ ม่อน 14.0 19 16 19 22 90.0
ชญาณินท์ สอนอ้น ปุญญ์ 21.0 19 27 28 22 117.0
ฐิติพร คงสาหะ ริสา 22.0 21 21 24 25 113.0
ธณัฎฐ์วรันท์ คงสอน นาโน 14.0 10 14 18 20 76.0
นรุจินี พานิชกุลจรัส เหมย 22.5 20 24 19 13 98.5
ปวริศา พูลทั่วญาติ แมงปอ 22.0 12 19 21 13 87.0
ลวนากร คำสุข ออแกน 20.0 25 24 25 26 120.0
ศศิพิมพ์ เกื้อเสนาะ จันทร์เจ้า 20.0 19 20 19 19 97.0
สวรส บริรักษ์ เอม 6.0 7 23 20 10 66.0
สู่ขวัญ คุ้มมาลัย เอย 20.0 21 15 21 23 100.0
อนันต์ชัย ศิลสว่าง จ้า 22.0 13 16 25 24 100.0
อาชวิน มณีฉาย เขต 13.5 25 23 24 21 106.5
กานต์รภัส อภิชาติพงษ์ โฟกัส 14.0 4 11 15 13 57.0
จิรภัทร อภิชาติพงษ์ โฟเก้น 14.0 8 14 15 17 68.0
ปุณชรัสม์ สิงห์โต โอปอ 18.0   23 27 15 83.0
กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์ มะปราง 24.5   14 24 21 83.5
กิตติธัช จันทร์แพง เป้ 15.0 21 20 23 25 104.0
ณฐกฤต ซ่อนกลิ่น ติว 16.0 16 22 23 24 101.0
ธนาพร บุนนาค นาน่า 17.0   15 21 23 76.0
ปพงษ์กฤษณ์ เผื่อนอารีย์ ตัวโน๊ต 24.0 26 18 25 28 121.0
ปรียาภัทร ดำนา ของขวัญ 14.0 27 18 26 26 111.0
ปุณิกา อยู่บุรี อาริ 25.5 25 21 26 26 123.5
พัทธ์ธีรา โพธิมากุล ออกัสท์ 21.5 20 21 25 25 112.5
วชิรวิทย์ เนตรจรัส ปังปอนด์ 8.0 10 12 14 20 64.0
    ซีซี 9.5   12 19 11 51.5
ประภวิษณุ์ ขุนทองจันทร์ ปลาวาฬ 14.0 19 16 17 20 86.0
ข้าวขวัญ ขิงจตุรัส ว่าง 16.0 7 22 18 21 84.0
พิมพ์พิศา มีชัยมงคลกุล แบม 10.0 19 18 26 24 97.0
สุธินี เทียนเงิน ไอรีน 9.0 18 17 15 20 79.0
ชัญญา เริ่มเสริมสุข ฟิน 17.0 18 18 22 25 100.0
ณัชรัตน์ ปลั่งแสงไพฑูรย์ กานพลู 13.0 11 11 15 15 65.0
ตุลยธร วิธุรวาณิชย์ ตุลย์ 14.0 20 15 15 24 88.0
ทวีชัย ตั๊นเจริญ เอิร์ธ 8.0 7 7 16 16 54.0
วิฐิรีย์ สุทธิพงษ์เกษม วิ 5.0         5.0
สรวิชญ์ พูลยม โอม 11.0 9 8 20 14 62.0
สิปปภาส พูลยม ไอซ์ 8.5 7 8 18 15 56.5
ชนนกานต์ เทพอาจ นอร์ธ 13.0         13.0
สิรภัค หนังสือ น้ำเพชร 15.0 14 10 18 19 76.0
เอวา ลิมมหาชัย โปรตอน 16.0 23 11 15 9 74.0
สิรภัทร ชัยสงคราม ป๋ำ 20.5 22 14 24 24 104.5
ธนกฤต กลิ่นอุบล โดม 10.0 25 22 16 19 92.0
สาริศา แจ้งชัดใจ ป๊อน 5.0 6 9 13 21 54.0

*รายละเอียดคะแนนคณิตศาสตร์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สูตรคูณ มุม เศษส่วน บวก/ลบ คูณ มาตรส่วน/สมการ คะแนน
        ที่เท่ากัน จำนวนคละ เศษส่วน เศษส่วนซ้อน รวมคณิต
    (เต็ม 5) (เต็ม 5) (เต็ม 5) (เต็ม 4) (เต็ม 6) (เต็ม3) (เต็ม 30)
1 ชาคริส สุริยะฉันทนานนท์ เนส 3 0 0 3 0 0 6.0
2 ฌาภูริ พบสุข ภูมิ 4   5 1 2 1 13.0
3 ธีรวัฒน์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ เคน 5 0 5 4 0 0 14.0
4 มณิสรา ฉิมฉลอง ปิ่น 5 0 0 0 0 0 5.0
5 ก้องกิดากร ศรีสุพพัฒพงษ์ จูน 3.5 0 5 3 0 1 12.5
6 ก้องภพ พลจันทร์ ก้อง 5 5 3 3 3 2 21.0
7 ธนัชพร กลั่นกลิ่นหอม จันทร์เจ้า 5 5 5 4 2 1 22.0
8 นงนภัส มุกดา ไอซ์ 5 5 5 4   1 20.0
9 พฤศธร ม่วงงาม เอเอ 3   4   1 1 9.0
10 ภูตะวัน นันทวิจิตราภรณ์ ชีตาร์ 4.5 0 4 1 0 1 10.5
11 รัตนกร รัตนทรัพย์ กาโน่ 5 4 5 4 2 0 20.0
12 บัณฑิตา สุฉันทบุตร มัดหมี่ 5 0 4 3 3 1 16.0
13 กนกมณี เหมาะสมัย มิ้ม 5 1.5 5 4 1 2 18.5
14 อาภาภัทร คงทองเจริญ นก 5 5 5 3 0 1 19.0
15 กัญญาณัฐ วรรณาวงษ์ เฟรชชี่ 5 0.5 4 3 2 0 14.5
16 จุมพลภัทร์ สายโกสุม เจได 5 4 4 3 0 0 16.0
17 สวรินทร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ ญาญ่า 5 0 0 1 0 0 6.0
18 สุชัญญา โกมุทีวงษ์ อิงค์ 5 4 5 4 1 0 19.0
19 กฤตพร โพธิ์ทอง ใบตอง 5 2 5   2 3 17.0
20 กัณฑ์อเนก จั่นบุญมี นีโอ 5 0 4 2.5 0 2 13.5
21 กิตติภพ พึ่งยนต์ ม่อน 5 0 5 1 2 1 14.0
22 ชญาณินท์ สอนอ้น ปุญญ์ 5 5 5 3 2 1 21.0
23 ฐิติพร คงสาหะ ริสา 5 5 5 3 2 2 22.0
24 ธณัฎฐ์วรันท์ คงสอน นาโน 5 1 5 2 0 1 14.0
25 นรุจินี พานิชกุลจรัส เหมย 4.5 5 5 2 4 2 22.5
26 ปวริศา พูลทั่วญาติ แมงปอ 5 4 5 4 2 2 22.0
27 ลวนากร คำสุข ออแกน 5   5 4 2 4 20.0
28 ศศิพิมพ์ เกื้อเสนาะ จันทร์เจ้า 5 4 5 4 0 2 20.0
29 สวรส บริรักษ์ เอม 5 0     0 1 6.0
30 สู่ขวัญ คุ้มมาลัย เอย   5 5 4 2 4 20.0
31 อนันต์ชัย ศิลสว่าง จ้า 5 4 5 3.5 2.5 2 22.0
32 อาชวิน มณีฉาย เขต 5 0 4 3.5 1 0 13.5
33 กานต์รภัส อภิชาติพงษ์ โฟกัส 5   5 4 0 0 14.0
34 จิรภัทร อภิชาติพงษ์ โฟเก้น 5   5 4 0 0 14.0
35 ปุณชรัสม์ สิงห์โต โอปอ 5 0 5 4 2 2 18.0
36 กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์ มะปราง 5 5 5 4 2 4 24.5
37 กิตติธัช จันทร์แพง เป้ 5 0 5 3 1 1 15.0
38 ณฐกฤต ซ่อนกลิ่น ติว 5 5   3 1 2 16.0
39 ธนาพร บุนนาค นาน่า 5 1 5 2 2 2 17.0
40 ปพงษ์กฤษณ์ เผื่อนอารีย์ ตัวโน๊ต 5 5 4 4 4 2 24.0
41 ปรียาภัทร ดำนา ของขวัญ 5 0 5 2   2 14.0
42 ปุณิกา อยู่บุรี อาริ 5 5 5 4 2 5 25.5
43 พัทธ์ธีรา โพธิมากุล ออกัสท์ 4.5 5 4 3 2 3 21.5
44 วชิรวิทย์ เนตรจรัส ปังปอนด์ 4 0 0 4 0 0 8.0
45     ซีซี 4.5 0 5 0 0 0 9.5
46 ประภวิษณุ์ ขุนทองจันทร์ ปลาวาฬ 5 3 5 1   0 14.0
47 ข้าวขวัญ ขิงจตุรัส ว่าง 4 1 5 3   3 16.0
48 พิมพ์พิศา มีชัยมงคลกุล แบม 4 0 1 3 0 2 10.0
49 สุธินี เทียนเงิน ไอรีน 5 0 1 1 0 2 9.0
50 ชัญญา เริ่มเสริมสุข ฟิน 5 4 5 3 0 0 17.0
51 ณัชรัตน์ ปลั่งแสงไพฑูรย์ กานพลู 5   5 1 1 1 13.0
52 ตุลยธร วิธุรวาณิชย์ ตุลย์ 5 0   3 2 4 14.0
53 ทวีชัย ตั๊นเจริญ เอิร์ธ 2 0 3 1 0 2 8.0
54 วิฐิรีย์ สุทธิพงษ์เกษม วิ 5           5.0
55 สรวิชญ์ พูลยม โอม 4 0 4 1 0 2 11.0
56 สิปปภาส พูลยม ไอซ์ 2 5 0 1 0 1 8.5
57 ชนนกานต์ เทพอาจ นอร์ธ 5   5 3     13.0
58 สิรภัค หนังสือ น้ำเพชร 5   5 3 1 1 15.0
59 เอวา ลิมมหาชัย โปรตอน 4.5 3 5 4 0 0 16.0
60 สิรภัทร ชัยสงคราม ป๋ำ   4 5 4 4 4 20.5
61 ธนกฤต กลิ่นอุบล โดม   0 5 2 2 1 10.0
62 สาริศา แจ้งชัดใจ ป๊อน   0 4     1 5.0

ผลสอบ ป.4-ป.5 เทอม2 ก.พ.63

posted 22 Feb 2020, 20:42 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:32 ]


ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
คณิต 

(30)
วิทย์

(30)
อังกฤษ

(30)
ไทย

(30)
สังคม

(30)
รวม

(150)
1 วิฐิรีย์ สุทธิพงษ์เกษม วิ 24 21 23 27 23 118
2 ชญาณินท์ สอนอ้น ปุญญ์ 13 22 25 26 22 108
3 กัณฑ์อเนก จั่นบุญมี นีโอ 16 24 23 23 18 104
4 อรกานต์ สัตตะพิบูล ออกัส 17 26 25 18 15 101
5 ศศิพิมพ์ เกื้อเสนาะ จันทร์เจ้า 15 26 20 19 17 97
6 ธนะพงษ์พัรธ์ กลั่นสกุล โซ้ย 12 18 25 15 22 92
7 ณฐกฤต ซ่อนกลิ่น ติว 16 23 15 23 14 91
8 เกสรา อินคำแหง อิน 10 21 22 21 16 90
9 ชัญญา เริ่มเสริมสุข ฟิน 12 19 17 23 13 84
10 ณฐกร อุ่นเจริญ ดีโด้ 11 24 18 17 14 84
11 ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์ ชัช 18 17 14 20 14 83
12 ปัณณวัฒน์ รวมธรรม ปัณ 18 19 12 16 17 82
13 อาชวิน มณีฉาย เขต 5 21 21 21 14 82
14 อาภาภัทร คงทองเจริญ นก 13 17 12 21 18 81
15 กันติชา เรืองจุ้ย อาร์มี่ 13 18 13 20 14 78
16 นพภัสสร ใจดี หมอนอิง 10 20 19 20 9 78
17 กษิดิศ อุ่นพิกุล ออโต้ 5 20 19 14 19 77
18 กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์ มะปราง 4 14 16 17 22 73
19 ณัฐปภัสร์ ปานะจรัสพงศ์ ไอซ์ 6 18 14 19 14 71
20 ภัทรพล นพศิริกุล คัทซึ 6 16 21 15 8 66
21 ชนนกานต์ เทพอาจ นอร์ธ 10 18 12 14 10 64
22 กัณฑกฤษณ์ แก่นไร่ นะโม 6 17 3 20 10 56
23 พัชรพร สันหมุด มุก 8 14 8 12 10 52
24 วรินทร มีคง มรรค ขาดสอบ
ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
คณิต

(30)
วิทย์ 

(30)
อังกฤษ

(30)
ไทย

(30)
สังคม

(30)
รวม

(150)
1 นิชาภัทร คุ้มนาน พั้นซ์ 23 26 26 26 27 128
2 สุรอร ไชยบุตร ลูกเกด 25 26 27 22 28 128
3 ปฐพี แย้มเย็น ปัน 22 28 22 24 22 118
4 เขมิกา ปทุมรัตนไพศาล เอย 23 29 22 24 19 117
5 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 22 27 22 21 24 116
6 กนกพิชญ์ ไทยภักดี เหนือ 19 30 19 25 20 113
7 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 20 27 22 21 23 113
8 กรรวี ภู่เจริญ จ๋า 21 25 23 24 20 113
9 นวพล อรุณชาติ นาย 22 26 23 23 18 112
10 พุฒิพงศ์ พุทธวิถี ตั้ม 19 27 22 19 24 111
11 จักริน เนตรธานนท์ บอล 24 25 19 23 18 109
12 พชรจารินทร์ ภวพงศ์สุภัทร ปิงปิง 16 23 23 28 18 108
13 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 20 27 21 20 19 107
14 ณัฐดนัย ดุจชาตบุษย์ เวฟ 15 27 18 23 24 107
15 วริศรา ส่องสว่าง ไอซ์ 14 27 22 25 18 106
16 ญาณเดช แจ่มแจ้ง ภูมิ 13 26 23 24 19 105
17 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 20 23 20 25 17 105
18 พาคินทร์ ชยาภิวัฒน์ โอม 19 25 19 18 22 103
19 รุจิภาส วิศิษฏ์ศักดาเดช ลมเหนือ 16 21 28 17 21 103
20 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 15 23 21 20 22 101
21 สิรวิชญ์ ลภัสโภคา ซองเจ 16 25 23 21 16 101
22 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 17 25 24 21 13 100
23 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 14 29 23 14 19 99
24 จิรายุ วิริยา พีพี 12 24 24 19 20 99
25 ปวีรดา โสดยวง พลอย 15 23 21 19 20 98
26 ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ ปั้น 20 23 22 18 15 98
27 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 13 26 18 21 20 98
28 พัสกร มนต์เทวา เนม 17 27 13 23 18 98
29 สุพัชญา มั่นคง แป้ง 16 27 17 21 16 97
30 พีรดนย์ ไผ่ล้อม โชกุล 14 22 22 20 18 96
31 รณกร มั่นคง นาย 16 24 16 20 19 95
32 ภาสพงษ์ กลั่นดี ต้นกล้า 13 20 20 25 15 93
33 พงศภัค กาญจนสินธุ์ เวียร์ 21 22 15 21 13 92
34 ณัฏฐณิชา อยู่ทอง ณิชา 11 24 18 23 16 92
35 อโนมา เอี๊ยสกุล เบล 20 18 12 22 20 92
36 วัฒนะ แหยมโม้ มิว 15 24 15 17 18 89
37 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 14 23 16 17 19 89
38 ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม 12 22 16 18 20 88
39 ธนวัฒน์ ญาติคำ อาร์ตี้ 11 22 19 18 17 87
40 ศราวิน ปานเนียม ภีน 19 20 19 15 13 86
41 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 9 24 13 19 21 86
42 จิดาภา สงฤทธิ์ มุก 18 16 15 25 12 86
43 ฐิติพร คงอุตสาหะ ริสา 11 24 21 21 9 86
44 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 15 18 15 18 18 84
45 อนันตโชค ชนะสุข โอ๊ต 13 24 15 12 15 79
46 อภิวัฒน์ กังสุวรรณรักษ์ ซีซี 16 19 11 15 18 79
47 ปวริศา พูลทั่วญาติ แมงปอ 2 22 22 19 14 79
48 ธนาวิทย์ สุขีทรัพย์ ปลื้ม 11 19 9 18 21 78
49 ณัฐวัชร์ ชะนะชัย ตังค์ 9 18 16 20 13 76
50 ภัทรภร ศรีผุย เกด 12 21 10 15 17 75
51 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 7 20 19 18 10 74
52 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 6 16 14 18 19 73
53 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 5 22 11 18 15 71
54 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 9 25 13 9 14 70
55 ณัฐธิดา กอเจริญ เฟรช 7 23 12 14 11 67
56 ศุภวิชญ์ วงจันทร์วัฒนา นิว 7 12 17 19 11 66
57 กฤติน ทรัพย์อุไรรัตน์ ซันเดย์ ขาดสอบ
58 กณวรรธ อุบลศักดิ์ ต้อล ขาดสอบ
59 กานต์ยุพิน ซื่อสัตย์ ใบเฟิร์น ขาดสอบ
60 จิรสิตา สัจจสวัสดิ์ วีต้า ขาดสอบ

ผลสอบ PRE-CIC ปี63 (ก.พ.63)

posted 31 Jan 2020, 06:46 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:31 ]

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 3 ที่ทำคะแนนรวมราย 5 วิชาได้สูงสุด
อันดับที่ 1 นวภัทร คล้ายคลึง คะแนนรวม 198.5 คะแนน
 อันดับที่ 2 ธฤษวรรณ ศรีเพชร คะแนนรวม 197.0 คะแนน
 อันดับที่ 3 ณัฐวรรธน์ อุทัยเสรี คะแนนรวม 189.0 คะแนน
 
*เนื่องจากมีผู้ปกครองให้ความสนใจร่วมงานแนะแนวเข้าม.1 เป็นจำนวนมาก
ทาง cic จึงได้เปิดรอบแนะแนวเพิ่มอีก 1 รอบในเวลา 16:00 น. (เสาร์ที่ 1 ก.พ.)

**ผู้ปกครองสามารถรับใบประเมินผลรายบุคคลของน้องๆได้ที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ**

ผลสอบคอร์สประถมเทอม1ปี62

posted 23 Sept 2019, 04:06 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:42 ]

ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ธนกมล ช่ออังชัญ เกี๊ยว 18 29 23 29 25 124
2 ชัญญา เริ่มเสริมสุข ฟิน 16 25 18 22 18 99
3 อรกานต์ สัตตะพิบูล ออกัส 20 22 18 19 19 98
4 ณฐกร อุ่นเจริญ ดีโด้ 17 22 13 19 18 89
5 อาชวิน มณีฉาย เขต 17 23 17 20 11 88
6 รัตนกร รัตนทรัพย์ กาโน่ 19 15 15 22 16 87
7 กัณฑ์อเนก จั่นบุญมี นีโอ 13 20 21 17 16 87
8 วิฐิรีย์ สุทธิพงษ์เกษตร วิ 11 12 17 20 25 85
9 ชญาณินท์ สอนอ้น ปุญญ์ 15 11 20 26 13 85
10 ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์ ชัช 18 14 14 21 15 82
11 กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์ มะปราง 14 16 9 23 19 81
12 กันติชา เรืองจุ้ย อาร์มี่ 12 12 19 20 18 81
13 ศศิพิมพ์ เกื้อเสนาะ จันทร์เจ้า 15 21 14 15 14 79
14 ณฐกฤต ซ่อนกลิ่น ติว 12 8 15 25 19 79
15 วรินทร มีคง มรรค 16 14 20 13 13 76
16 มุกดารัศมิ์ เรืองชูสวัสดิ์ วินนี่ย์ 18 20 7 16 14 75
17 ณัฐปภัสร์ ปานะจรัสพงศ์ ไอซ์ 10 13 13 23 16 75
18 บัณฑิตา สุฉันทบุตร มัดหมี่ 15 11 13 19 14 72
19 พัชรพร สันหมุด มุก 9 16 10 14 14 63
20 ณัติกร แก้วเจริญสุข ชินา 8 3 13 23 14 61
21 ภัทรพล นพศิริกุล คัทซึ 7 12 13 14 8 54
22 กษิดิศ อุ่นพิกุล ออโต้ 6 12 4 13 10 45
23 กัณฑกฤษณ์ แก่นไร่ นะโม 10 2 5 14 10 41
24 นพภัสสร ใจดี หมอนอิง ขาดสอบ
25 ธารธรรม โพธิ์ทอง ธรรม ขาดสอบ

ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 พัทธ์ธีรา นวลละออง ผิงผิง 27 23 28 27 21 126
2 พุฒิพงศ์ พุทธวิถี ตั้ม 25 27 20 26 25 123
3 สุรอร ไชยบุตร ลูกเกด 23 27 17 29 25 121
4 ภัสร์สิรีย์ นนทเบญจวรรณ ว่าน 23 28 18 27 19 115
5 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 27 18 20 27 23 115
6 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 23 23 20 24 24 114
7 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 21 14 23 24 28 110
8 ปวีรดา โสดยวง พลอย 22 20 17 24 23 106
9 จักริน เนตรธานนท์ บอล 27 17 16 24 22 106
10 พชรจารินทร์ ภวพงศ์สุภัทร ปิงปิง 25 20 16 17 27 105
11 ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ ปั้น 20 24 14 23 22 103
12 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 21 13 23 23 23 103
13 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 18 18 19 24 24 103
14 เขมิกา ปทุมรัตนไพศาล เอย 23 18 14 23 24 102
15 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 20 25 11 25 20 101
16 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 16 18 22 25 20 101
17 พีรดนย์ ไผ่ล้อม โชกุล 18 20 17 23 22 100
18 ปฐพี แย้มเย็น ปัน 22 22 19 24 13 100
19 นวพล อรุณชาติ นาย 19 17 21 20 23 100
20 ณัฏฐา บวรธรรมรัตน์ พราว 26 16 17 21 20 100
21 จิรายุ วิริยา พีพี 17 26 14 19 18 94
22 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 24 18 15 16 20 93
23 ศราวิน ปานเนียม ภีน 20 17 19 17 20 93
24 กณวรรษ อุบลศักดิ์ ต้อล 19 15 11 28 19 92
25 สุพัชญา มั่นคง แป้ง 22 7 17 25 19 90
26 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 20 8.5 15 20 26 90
27 บัณฑิตา บุญอาจ น้ำอิง 13 11 17 27 21 89
28 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 15 16 17 22 19 89
29 จุฑาธิบดิ์ ติณเวส ปอน 20 18 15 21 15 89
30 พาคินทร์ ชยาภิวัฒน์ โอม 17 17 17 17 19 87
31 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 13 16 14 22 21 86
32 อคิราภ์ สุธรรมวุฒิไกร ซีซี 17 15 22 13 18 85
33 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 15 9 14 27 20 85
34 ธีรพงศ์ ด้วงทอง เป็ก 17 13 19 21 15 85
35 อนันตโชค ชนะสุข โอ๊ต 18 11 19 24 11 83
36 ธนกร คงสิน กร 13 16 21 15 18 83
37 บรรพต ทิตภิญโญ เล็ก 18 12 12 22 18 82
38 ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม 19 11 11 18 21 80
39 ธนกฤต ทองยา ปิ่นโต 14 14 18 13 21 80
40 ภาสพงษ์ กลั่นดี ต้นกล้า 11 15 19 17 17 79
41 บวรลักษณ์ วิไลลักษณ์ เบคอน 23 10 8 15 23 79
42 จิดาภา สงฤทธิ์ มุก 18 8 14 18 21 79
43 พงศภัค กาญจนสินธุ์ เวียร์ 18 11 21 16 12 78
44 เบญญาภา คุรุการวัฒนา หยก 14 21 10 16 16 77
45 ธนพร ฐิตธรรมโม มายด์ 18 20 9 16 13 76
46 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 10 14 13 20 19 76
47 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 15 17 16 7 15 70
48 กฤตยากร บุญญาภิบาลวงศ์ เจแปน 15 11 12 17 15 70
49 พิสิฎฐ์พล ดอนไพรนุช น้ำซุป 10 11 15 20 13 69
50 อโนมา เอี๊ยสกุล เบล 15 14 11 16 13 69
51 ภัทรภร ศรีผุย เกด 13 8 19 14 13 67
52 มนัสนันท์ ไพเราะ พริกป่น 14 8 13 15 16 66
53 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 11 6 11 23 15 66
54 ญาณณิน สุทธางคกุล โอม่า 14 14 10 10 14 62
55 ศศิประภา สลีวงศ์ เอิร์น 14 5 13 15 13 60
56 กานต์ยุพิน ซื่อสัตย์ ใบเฟิร์น 17 7 6 13 15 58
57 ธีรภูมิ ชมศิริ ภูมิ 14 8 14 6 15 57
58 ชนัญชิดา ไพเราะ ข้าวฟ่าง 14 7 7 14 13 55
59 กวินภพ รู้งาน มาวิน ขาดสอบ
60 กนกพิชญ์ ไทยภักดี เหนือ ขาดสอบ
61 สิรวิชญ์ ลภัสโภคา ซองเจ ขาดสอบ
62 ภูริภัทร ช่างทอง บุญปลื้ม ขาดสอบ
63 ปภาวรินทร์ โกสุข ฟ้าใส ขาดสอบ
64 จิณัฐตาษ์ ลิ้มติ้ว ชะเอม ขาดสอบ

ป.6
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ณัฐเสาวภา ประทีปะเสน ใบเฟิร์น 24 23 26 25 25 123
2 นภาดา วังมะนาว เพลง 20 22 24 24 29 119
3 ศุภิสรา ภูวพานิช น้ำหวาน 23 28 15 25 26 117
4 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน 24 24 23 19 24 114
5 ศรันยา ตั้งพรโชติช่วง ญี่ปุ่น 26 23 21 21 21 112
6 จิตตพัฒน์ สายโกสุม กัปตัน 24 24 21 19 21 109
7 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 22 22 17 22 24 107
8 ธณคุณ ปานสด พีท 19 20 21 24 22 106
9 ณัฐกาญจน์ ปั้นตระกูล อุ้ม 21 16 20 27 22 106
10 ชัญญานุช หอมทิพย์ กรีน 19 24 18 24 21 106
11 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 14 20 21 24 26 105
12 ณัชชา ยอดเยี่ยม สไปร์ 16 27 19 20 22 104
13 จินต์จุฑา ทองคำดี จินต์ 17 22 19 23 23 104
14 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน 15 25 20 21 23 104
15 ศิรภัสสร บุญเดชา ต้นข้าว 14 21 25 20 23 103
16 ภูริณัฐ กอวิเศษชัย ฟิล์ม 18 18 21 23 23 103
17 จิณณพัค สืบมี อร 17 26 16 18 25 102
18 อารีรัตน์ ปฐมกนกพงษ์ อิน 18 18 21 20 25 102
19 ณัฐชา คุ้มนาน พลอย 19 19 23 16 24 101
20 ณรัณ ลิขิตเสรีกุล แปะก๊วย 20 20 21 17 23 101
21 ปฐมภัทร ทับทอง เท็น 19 19 22 22 18 100
22 กัญญาภัทร พุทธานนท์ ไหม 11 20 18 26 24 99
23รชต ระหว่างบ้าน โต้ 1317 2324  2198 
24 สิริกร ฤดีสังข์สกุล เก็ต 15 18 22 24 19 98
25 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 14 23 22 20 19 98
26 ทรงธนธร ภูช่างทอง ทัด 19 18 19 22 20 98
27 สุรเกียรติ สิงห์โต เจมส์ 15 19 19 20 24 97
28 ณัชชา พิณเกษมจิค ลูกอินทร์ 15 23 19 17 23 97
29 ภูรีภัทร ทวีวงษ์ มิกซ์ 16 21 19 18 22 96
30 พีรวีร์ อร่ามพงศานุวัต ออกัส 17 16 23 20 20 96
31 ศรัณรัชต์ สาลีสวัสดิ์ แป้งหอม 21 14 18 22 20 95
32 จิระพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์ กิ๋มไช้ 17 20 21 16 21 95
33 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 15 19 25 20 15 94
34 ปรีชาศักดิ์ กั่วพานิช กัสจัง 11 26 16 21 20 94
35 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 15 16 22 17 23 93
36 สรัลนุช นาคเอี่ยม เนเน่ 18 16 20 23 16 93
37 ศุภรดา แย้มกลีบ น้ำอิง 14 21 14 21 23 93
38 พัชร์พิชา บุญแก้ว มีฟ้า 17 16 18 21 21 93
39 ธนวิน สายสุวรรณ์ คูเปอร์ 13 19 20 21 20 93
40 เขมจิรา บัวงาม มะหมี่ยว 18 17 16 18 23 92
41 ปรัชญาน์ ครุฑบุตร ย้งยี้ 18 11 18 23 21 91
42 ปุณยวีร์ ครธงขวา ปุณ 18 16 26 17 13 90
43 ศิวกร ทองยอด นิว 14 18 16 18 23 89
44 ศักดิ์กรินทร์ วิริยะกิจเกษตร หยก 19 17 18 16 19 89
45 พรชนิตว์ ชุมสุข ชมพู่ 9 19 16 19 26 89
46 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 14 20 16 18 21 89
47 ชัยวัฒน์ สดับสาร หลิว 13 15 19 22 20 89
48 จิตภินันท์ เศรษฐบรมศักดิ์ ทอฝัน 14 20 15 20 20 89
49 อนาวิล นิลรัตน์ วิน 17 20 13 17 21 88
50 ปุญญากรณ์ อินทคง ออย 21 13 11 20 23 88
51 อาชวิน มาตำนาน เจมส์ 14 12 20 19 22 87
52 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 17 9 21 20 20 87
53 อาชวิน รักสนอง กัน 12 17 21 14 22 86
54 ปณิตา ซิมฮั้ว แก้ม 18 20 13 13 21 85
55 ธนิสร ดวงเทพ เติ้ล 10 15 21 18 21 85
56 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 11 18 19 17 20 85
57 อมรพงษ์ ลออฤทธิ์ เพชร 18 18 17 16 15 84
58 นัททพงศ์ พุกรอด ปาล์ม 21 11 15 17 20 84
59 ณัฐณิชา สุวรรณโรจน์ ปิ๊ง 10 19 13 21 21 84
60 ศุภากร สุขสาคร ซีน 9 25 15 16 18 83
61 ภัทรวดี ขำประเสริฐ หลิน 12 16 16 19 20 83
62 ภกร พุทธิเจริญ อู๋ 18 13 17 20 15 83
63 ผู้ว่า คชเสนีย์ เซฟ 13 22 12 15 21 83
64 ปวริศา ปฏิสา วุ้นเส้น 7 19 17 19 21 83
65 ปิยพัชร์ อร่ามยิ่ง เนเน่ 12 19 13 21 17 82
66 ธัญชนก คำแสง นาปี 15 17 13 17 20 82
67 ฑิฆัมพร โล่เกียรติกุล เฟิร์น 12 17 15 21 17 82
68 ฐิติชญาน์ งิ้วไชยราช ชะเอม 12 21 10 14 25 82
69 ศุภรากร จันทร์ประทีป เนย 11 15 13 20 22 81
70 วีรกานต์ วุฒินันติวงศ์ โมจิ 15 18 14 17 17 81
71 ธนทัต ภู่ระหงษ์ ต้นกล้า 13 17 20 13 18 81
72 ตะวัน สิริวัฒนวิบูล มุกดา 13 11 17 20 20 81
73 กัญณิชาวีย์ ฟ้ารุ่งสุวรรณ เกรซ 13 16 21 12 19 81
74 สุธาสินี ตันซิน เกน 16 13 18 17 16 80
75 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 12 14 14 18 22 80
76 นรวิชญ์ น้อยสะอาด บีม 19 10 18 17 16 80
77 เกียรติศิริ ตันพันตรี หมิง 12 16 17 13 22 80
78 กุลปรียา บูรณะนันทสิริ ใบตอง 13 17 14 17 19 80
79 วิทิต แย้มขยาย ทัต 12 14 16 18 19 79
80 พศธร ยังกองแก้ว อาร์ม 17 15 14 16 17 79
81 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 13 19 16 13 18 79
82 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 17 14 16 15 17 79
83 ปุณณวัฒน์ ละมั่งทอง โฟกัส 12 12 19 13 22 78
84 ณฐภัทรพล จิตเจือจุน บอส 10 12 15 20 21 78
85 กันตพัฒน์ ม่วงศิริ กันต์ 12 20 10 15 21 78
86 ธนกฤต ซ่อนกลิ่น แสตมป์ 11 12 15 20 19 77
87 ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ อาร์ม 20 15 11 13 18 77
88 กิตติพัศ หัสเดชา โชกุน 15 13 14 20 15 77
89 กันตา วิสุทธิ์เชื้อ เจนนี่ 13 14 14 14 22 77
90 กัณญ์ณณัฏฐ์ ผลเกลี้ยง ไอเดีย 14 14 9 18 22 77
91 จิรายุ โลกเลื่อง กุน 6 12 19 19 20 76
92 พิชานันท์ เพชรกระทุ่ม ออม 13 19 9 15 19 75
93 พรรณกร ยังกองแก้ว ออม 12 13 19 15 16 75
94 ปัทมาภรณ์ วันเพ็ญ อีฟ 15 11 17 16 16 75
95 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 13 10 16 15 20 74
96 เบญจรงค์ สมพรหมทิพย์ เบสท์ 12 16 16 11 19 74
97 อดิศักดิ์ ทับตุ้ม แสตมป์ 17 10 10 17 19 73
98 พิรพัฒน์ กานต์สมเกียรติ พีช 11 10 19 11 22 73
99 ปาณิสรา นิยมจีน เนม 12 17 10 18 16 73
100 ปัณณวัฒน์ แสงจันทร์ ปาล์ม 10 16 15 18 14 73
101 ธนพนธ์ แจ้งชัดใจ ออมสิน 18 7 14 16 18 73
102 จิราภา จะเริกรัมย์ ต้นข้าว 11 14 13 13 22 73
103 สิริวรรณ บุณยะบูรณ พลอย 12 15 14 14 17 72
104 สุพิชชา เอมครุธ แพง 9 16 16 11 19 71
105 อติเทพ ประพันธ์เจริญสิน ไอซ์ 8 15 14 12 21 70
106 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั้นซ์ 11 13 13 14 19 70
107 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 12 12 12 15 18 69
108 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 9 13 17 9 21 69
109 ชญานิษฐ์ ชินะปุตตกุล ไข่มุก 11 18 11 11 18 69
110 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 14 9 11 13 19 66
111 วรปรัชญ์ จำปาทอง ปังปอน 10 12 14 13 17 66
112 มนต์ธัช สูริประเริฐ หมิง 7 16 16 12 15 66
113 วิเชียร โสมิ ต๋อง 15 9 12 9 20 65
114 พิมมาดา สุมารินทร์ แม่คะนิ้ง 7 12 17 11 17 64
115 จิรยศ พึ่งผัน บูม 6 9 15 15 18 63
116 ศุภวิชญ์ สุนันท์ภาณุจรัญ อัพ 10 13 10 15 12 60
117 นวรัตน์ เกิดแก้ว เนย 6 9 13 13 19 60
118 พงษกร เรืองนาม ปลื้ม 13 7 15 11 11 57
119 ปาลิดา รอดนิตย์ มะปราง 5 8 13 14 15 55
120 กนกนภา จงรุ่งเรือง อุ๋ม 10 8 10 11 16 55
121 ธนภูมิ ตันเจริญ ภูมิ 9 10 15 6 12 52
122 ธนดล เทพวัง เฟรม 8 10 10 10 14 52
123 ธนชาติ ไชยภักดี นิว 13 7 7 10 10 47
124 วริศรา ถ้วยทอง มิ้ง ขาดสอบ
125 พัชญ์นันท์ เชิดชู มิ้นท์ ขาดสอบ
126 ปัญญวิทย์ สุวรรณโชติ การ์ตูน ขาดสอบ
127 ปรียดา ดาวเรือง ใบบัว ขาดสอบ
128 ปกรณ์เกียรติ อุทัยลาภทอง ทิกเกอร์ ขาดสอบ
129 นาราวินท์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ เคน ขาดสอบ
130 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ ขาดสอบ
          

ผลสอบคอร์สเสริม คณิตPre-gifted/Basic ก.ย.62

posted 22 Sept 2019, 11:59 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:33 ]


                                        คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น พื้นฐาน (10) โจทย์
 (10)
รวม (20) แนะนำคอร์สต่อ
1 ณัฐณิชา พงษ์สวัสดิ์ แอ๊ฟ 6 4 10 Pre-gifted
2 ศศิภัสสร หงษ์ทอง ยาไทย 3 2 5 ฺโจทย์3+basic
3 คริษฐา ปาลวัฒน์ ออมสิน 2 1 3 โจทย์2/3,basic
4 ชญาภา ประภาษวรคุณ เนย 3 4 7 basic
5 ธนวันต์ กู้วัฒนะ เตอร์ 3 5 8 basic
6 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 4 3 7 basic
7 ภรภัทร ศรีอนันต์ ซี 5 5 10 Pre-gifted
8 ภัทรภร ศรีผุย เกด 1 1 2 โจทย์2/3,basic
9 จักริน เนตรธานนท์ บอล 3 5 8 basic
10 ระพีพัชร ลำพูน พร้อม 4 4 8 basic
11 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 3 2 5 โจทย์3+basic
12 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 5 5 10 Pre-gifted
13 จิรายุ วิริยา พีพี 6 3 9 Pre-gifted
14 ณัฐดนัย ดุจชาตบุษย์ เวฟ 7 4 11 Pre-gifted
15 ชลิตา รุ่งสว่าง โบนัส 10 5 15 Junior Gifted
16 ธารทิพย์ อภิรมย์พฤกษา นาเดียร์ 3 5 8 basic
17 ษมาพร ภูริชโชค อิม 3 2 5 basic
18 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 5 1 6 Pre-gifted
19 ปณิฏฐา สุขเกษม จีจ้า 5 5 10 Pre-gifted
20 ธนพร รุ่งวัฒนา ญี่ปุ่น 5 3 8 Pre-gifted
21 อารีรัตน์ ปฐมกนกพงษ์ อิน 5 6 11 Junior Gifted+Basic
22 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 5 8 13Gifted+basic
23 ชัยวัฒน์ สดับสาร หลิว 4 6 10 Junior Gifted+basic
24 ปรัชญาน์ ครุฑบุตร ย้งยี้ 6 2 8 Pre-gifted
25 ศรัณรัชต์ สาลีสวัสดิ์ แป้งหอม 7 5 12 Junior Gifted
26 ปณิตา ซิมฮั้ว แก้ม 7 6 13 Junior Gifted
27 จิราภา จะเริกรัมย์ ต้นข้าว 3 5 8 basic
28 ณัฐชา คุ้มนาน พลอย 6 6 12 Junior Gifted
29 สิดาพร แสงสุริย์ ใบบัว 7 5 12 Junior Gifted
30 วีรภัทร ปรึกษากร เฟส 6 0 6 Pre-gifted
31 โสภนันท์ กุลชาติ วีต้า 7 5 12 Junior Gifted
32 วัฒนภูมิ สุขสันต์ไพศาล ข้าวโอ๊ต 3 3 6 basic
33 ศิรภัสสร บุญเดชา ต้นข้าว 7 4 11 Pre-gifted
34 ปวันพัสตร์ อุสาหพิริยกุล ขนม 6 8 14 Gifted
35 นวลพรรณ กลิ่นสักโก โอปอ 6 3 9 Pre-gifted
36 เตชสิทธิ์ สุขานันท์ เครป 4 5 9 basic
37 ปาณิสรา เบญจรงค์สิน ขวัญข้าว 7 5 12 Junior Gifted
38 ณัฐรดา สามพันช่าง เกรซ 9 4 13 Pre-gifted
/Junior Gifted
39 กันตา วิสุทธิ์เชื้อ เจนนี่ 4 4 8 basic
40 ณัฐธิดา อรุณปาน โดนัท 4 5 9 basic
41 ปัณณวัฒน์ แสงจันทร์ ปาล์ม ขาดสอบ
42 ศุภิสรา ภูวพานิช น้ำหวาน 7 6 13 Junior Gifted
43 ปุญญากรณ์ อินทคง ออย 6 0 6 Pre-gifted
44 พัชญ์นันท์ เชิดชู มิ้นท์ 9 0 9 Pre-gifted
45 ฐิติชญาน์ งิ้วไชยราช ชะเอม 6 3 9 Pre-gifted
46 ศุภนิดา พุทธประเสริฐ หยก 7 5 12Junior Gifted
47 ฐิตวันต์ อวยพร บีม 8 5 13Junior Gifted
48 ธมลวรรณ เภาตะกู มีนา 6 7 13Gifted
49 คณิศร บุญสู เติ๊ด 4 0 4 โจทย์2/3,basic
50 นลพรรณ ชมนารถติกร แองจี้ 3 2 5 โจทย์3,basic
51 ปุณยนุช ไพโรจน์ ปุณ 7 5 12 Junior Gifted
52 ธัญญาเรศ เกตุภูงา แอ๊ฟ ขาดสอบ


              คณิต Pre - Gifted 2 
            ( ศุกร์ : 17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 20
1 รณกร ดีบรรเจิด ไออุ่น 17
2 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน -
3 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 4
4 กุลวรา ตุลยาธาร การ 13
5 ปฐพี แย้มเย็น ปัน 11
6 จุฑาธิบดิ์ ติณเวส ปอน ขาดสอบ
7 ธยานิน เตียมพาณิช คุง 10
8 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 4
9 ธนกร ดีบรรเจิด ไอน้ำ 15
10 คณะรัฐ สีเพชร ม่อน 2
11 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 6
12 นันทรัตน์ ปิ่นนุช จันทร์เจ้า 10
13 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 2
14 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 5
15 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 8
16 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 14
17 พัณณ์ชิตา ปัญญาธีระพัฒน์ ปอนด์ 8
18 พิชชานันท์ ปัญญาธีระพัฒน์ ปริม 6
19 เบญญาภา ประภาษวรคุณ นิว 15
20 ธนพล บัวผัน พรีเมียร์ 11
21 กิตตินันท์ ยศสมนึก เจ้านาย 11
22 ปภังกร สมบูรณ์สินชัย ฮาชิ -
23 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน ขาดสอบ


ผลคะแนน วิทย์ Gifted ก.ย.62

posted 22 Sept 2019, 11:12 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:34 ]


             วิทยาศาสตร์  Gifted 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนสอบ (60)
1 ณัฐณิชา พงษ์สวัสดิ์ แอ๊ฟ 38
2 พัทธ์ธีรา นวลละออง ผิงผิง 51
3 เอื้อชัชญา ชาญนำสิน นะโม 58
4 ธยานิน เตียมพาณิช คุง 41
5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 52
6 ชลิตา รุ่งสว่าง โบนัส 54
7 ธารทิพย์ อภิรมย์พฤกษา นาเดียร์ 38
8 ชยพล ตั้งรุ่งวงษ์ธนา อู๋ 47
9 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 40
10 ปธานิน สมประสงค์ ต้อง 56
11 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 49
12 ปุณยวีร์ ครธงขวา ปุณ 46
13 ปรัชญาน์ ครุฑบุตร ย้งยี้ 43
14 นันทรัตน์ ปิ่นนุช จันทร์เจ้า 47
15 พิมพ์วาริน จีนบรรจบ ข้าวเจ้า 47
16 รวิปรียา อารมณ์สว่าง ผักกาด 54
17 ณัฐนันท์ พานิช แก้ม 48
18 ณัฐรดา สามพันช่าง เกรซ 46
19 ณัฐธิดา อรุณปาน โดนัท 43
20 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 55
21 ศุภรดา พุทธประเสริฐ หยก 40
22 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 52
23 อิระณัฏฐ์ นิมิตรพรชัย พลอย  
24 กฤษฎีกา ศรีสวาท เซิร์ท 45
25 เอมยุพา จันทร์บำรุง เอมมี่ 55
26 สิดาพร แสงสุริย์ ใบบัว 42
27 ธนพล บัวผัน พรีเมียร์ 47
28 ชนธัญ หงวนไธสง มินตั้น 48
29 กิตตินันท์ ยศสมนึก เจ้านาย 46

                          วิทยาศาสตร์  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนสอบ (60) คะแนนสอบ (35) รวม (95)
1 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 39 21 60
2 พัทธ์ธีรา ร้อยทา นิ้ง 37 26 63
3 ภรภัทร ศรีอนันต์ ซี 38 21 59
4 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 31 22 53
5 แทนธัญญ์ หาดทราย พีท 35 27 62
6 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 38 29 67
7 อรกานต์ สัตตะพิบูล ออกัส 26 23 49
8 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 40 21 61
9 ณัฐชภัทร ชัชวาลกำธร กำปั้น 39 24 63
10 ธยานิน เตียมพาณิช คุง 47 22 69
11 ปวริศา สะอาดแก้ว ผ้าไหม 36 23 59
12 นาราวินท์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ เคน 34 24 58
13 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 52 26 78
14 สิรภพ มีคง ซูโม่ 53 25 78
15 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 36 29 65
16 แพรวา เนตรนิรมล อิน 40 26 66
17 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 38 20 58
18 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 40 20 60
19 ปรมะ ยิ่งยง วิณ 33 26 59
20 ปวีณวัช สีดอกบวบ ปันปัน 44 24 68
21 พัณณ์ชิตา ปัญญาธีระพัฒน์ ปอนด์ ขาดสอบ 21 21
22 พิชชานันท์ ปัญญาธีระพัฒน์ ปริม ขาดสอบ 20 20
23 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน 42 22 64
24 ธนกร ดีบรรเจิด ไอน้ำ 47 28 75
25 กานต์พิชชา ทองรื่น มิ่งขวัญ 38 20 58
26 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 44 24 68
27 ชยพล ตั้งรุ่งวงษ์ธนา อู๋ 40 21 61
28 วิชญาพร ชาปู่ ใบหม่อน 35 20 55
29 อัครพัชร์ ศิวพราหมณ์ โอม 36 25 61
30 ลักษิณา จั่นบุญมี เหนือ 48 30 78
31 ฐิตวันต์ อวยพร บีม 36 26 62
32 พศิกา นรคีม ยูจีน 40 20 60
33 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 51 29 80

1-10 of 76