ผลสอบอังกฤษ Begin(มีค56)

posted 3 Apr 2013, 10:09 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 31 Aug 2014, 23:21 ]
อังกฤษ Begin สอบผ่านที่ 65 คะแนน 

รายชื่อ ชื่อเล่น  คะแนน
เต็ม80
 
ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 24  ยังไม่ผ่านค่ะ
ธีรภัทร ธรรมเจริญ โฟกัส 65  ผ่าน
อภิชญา แคล้วเครือ หมูเล็ก 73  ผ่าน
ศิวนาถ ภักดีไพบูลย์ โชกุน 61  ทบทวนบทเรียนแล้ว
ให้มาสอบซ่อมได้ค่ะ
สุพิชญา ภูมีพัฒนไชย พีซ 79  ผ่าน
พิพากษา วรวงค์ ไอซ์ 65  ผ่าน
พิมพ์ชนก วรรณศิลป์ พิมพ์ 30  ยังไม่ผ่านค่ะ
รังสิมันต์ กำลังหาญ นาย 38  ยังไม่ผ่านค่ะ
ณรงค์ฤทธิ์ ม่วงศรี หมู 75  ผ่าน
นันท์นภัส จึงตระกูล แพทเน่ 80  ผ่าน
อสมาพร สูริประเสริฐ ไหม 70  ผ่าน
ธัญวรัตน์ ศิริศรีมังกร อีฟ 76  ผ่าน
นิทธันต์ มากสกุล รวงข้าว 54  ยังไม่ผ่านค่ะ
ขวัญสวัสดิ์ เย็นดี ขมิ้น 76  ผ่าน
ศุภิสรา ปานสุวรรณ์ พรีม 41  ยังไม่ผ่านค่ะ
ปพณ ใจทัน โอ๊ต    
บุญสิตา กันทะมา แพท 60  ทบทวนบทเรียนแล้ว
ให้มาสอบซ่อมได้ค่ะ
พอหทัย สนองค์ โมจิ 65  ผ่าน
คนธ์นนท์ พงษ์ถิระสุวรรณ นะโม    
ปกรณ์ ทองสุข เจแปน 73  ผ่าน
ชฎาพร คุ่กระศร ออย 54  ยังไม่ผ่านค่ะ
ฐิตานันท์ มหาพรชัย ตู่ 73  ผ่าน
กมลเนตร อรุณมณี ตอง 76  ผ่าน
วรรณภา ทับทิมผล ปราง 68  ผ่าน
สโรชา เทียมเสมอ ฟางข้าว 74  ผ่าน
ธนกร บุญส่ง กร 75  ผ่าน
Comments