ผลสอบ PRE-CIC61

posted 1 Feb 2018, 22:05 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:41 ]
แนะแนวการสอบเข้าม.1
วันเสาร์ที่ 3 ก.พ.
9:00 น. / 10:00 น. / 11:00 น. / 
13:00 น. / 14:00 น.
(การเลือกร.ร. และ เลือกอันดับGifted ตามผลการทดสอบของน้องๆแต่ละคน)
รับผลการทดสอบ จองรอบแนะแนวที่ประชาสัมพันธ์ 


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่ง
ที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด 
อันดับที่ 1 ปวริศา อรุณคีรีโรจน 195.8 คะแนน
อันอับที่ 2  นัสวรรณ รุงฤทธิเดช  190.5 คะแนน
อันดับที่ 3  ชญานิศ ผองพันธ 189.0 คะแนน

Ċ
Proton Eva homeschool CiC,
1 Feb 2018, 22:05
Comments