เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์(ครั้งสุดท้ายปิดเทอมเม.ย.58)

posted 9 May 2015, 00:24 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 9 May 2015, 00:28 ]
เฉลย ดาวน์โหลดfile ด้านล่างนะคะ

ย้ำอีกครั้งสำหรับเศษส่วนนะคะ
+- ทำส่วนให้เท่ากัน
x  บนxบน ล่างxล่าง
หาร เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนĊ
Proton Eva homeschool CiC,
9 May 2015, 00:24
Comments