คณิตพิชิตโจทย์1 (มิ.ย.59)

posted 14 Jun 2016, 21:25 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:41 ]

คณิตพิชิตโจทย์ 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  เต็ม20
1 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 12
2 นันท์นภัส เปรมปรีสุข ปริม 8
3 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 10
4 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 5
5 ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 5
6 พสุวรรษ ตั้งตงนุช ต้นกล้า 11
7 หทัยรัตน์ ร่าเริง เนเน่  
8 สโรชา จำดวง มิว 12
9 พนิตา ขาวสอาด บุ๋มบิ๋ม 18
10 ประภัสสร พุ่มสีนิล ลูกปัด 6
11 ภูเบศ ศรีวัฒนา ริว 20
Comments