ผลสอบคณิตBasic เทอม2ปี56

posted 28 Feb 2014, 22:04 by Proton Eva homeschool CiC
ป.4 ผ่าน 5 คะแนน
ป.5 ผ่าน 7 คะแนน
ป.6 ผ่าน 8 คะแนน
ผ่าน 8 คะแนนสามารถลงเรียน คณิตพิชิตโจทย์ได้ค่ะ

รายชื่อ ชื่อเล่น เต็ม15
ทินภัทร โอม 9
พศวัต แทน 2
อริยา เมย์ 4
ธวัลรัตน์ กาย 8
กานต์ชุดา การ์ตูน  
น้ำทิพย์ ตาล 3
สมมนัส แบม 4
ปิยะวัฒน์ เอก 8
กษิดิ์เดช ดิว 10
Comments