เฉลยข้อสอบคณิตร.ร.เบญจฯ ม.4

posted 20 Jul 2010, 07:19 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 20 Jul 2010, 07:47 ]

คณิตเพิ่มเติม กลางภาค1/51

ตอน1

 1. ไม่มีข้อถูก
 2. ก,ค

 
คณิตพื้นฐาน กลางภาค1/51

ตอน1
  1. ค,ง
  2. ก,ข

  แบบฝึกหัดset

  Ċ
  Proton Eva homeschool CiC,
  20 Jul 2010, 07:26
  Ċ
  Proton Eva homeschool CiC,
  20 Jul 2010, 07:27
  Comments