ผลสอบ PRE-CIC ครั้งที่9 ปี 2560

posted 2 Feb 2017, 20:21 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:42 ]
แนะแนวการสอบเข้าม.1
วันเสาร์ที่ 4ก.พ.11:00 น. หรือ 13:00 น.


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่ง
ที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด 
อัันดับที่ 1  จักรนรินทร์  ศิลสว่าง
อัันดับที่ 2 กิตติพศ ตันตระกูล
อัันดับที่ 3 ณัฏฐณิชา เนตรอัมพร

Ċ
Proton Eva homeschool CiC,
2 Feb 2017, 20:49
Comments