ผลสอบประถม 4-6 เทอม1ปี58

posted 16 Sept 2015, 14:21 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 18 Oct 2015, 08:29 ]
ระดับชั้นประถม4
คะแนนสูงสุด 28 27.38 28 29 23 113.88
คะแนน
ต่ำสุด
9 5.25 8 12 6 53.25
ค่าเฉลี่ย 18.87 17.64 19.03 19.65 15.32 90.51
คะแนนเต็ม 30 30 30 30 30 30.00
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ภาอุษา จรรยาเมตตากุล ส้ม 26 25.88 23 23 16 113.88
2 ปวริศา อรุณคีรีโรจน์ อันตา 26 25.88 20 23 19 113.88
3 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊น 25 23.25 21 24 20 113.25
4 ชวัลญา มณีพันธ์ แนน 23 20.25 28 22 20 113.25
5 อาชิรญาณ์ โสนุช ชิชา 20 22.13 24 28 18 112.13
6 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 21 19.13 25 29 18 112.13
7 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 25 22.50 22 22 20 111.50
8 เสฏฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 25 25.88 20 29 11 110.88
9 สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้ง 23 27.38 17 25 18 110.38
10 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 19 19.50 23 24 16 101.50
11 อาชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อาชิ 22 14.25 24 17 23 100.25
12 สริตา อภิชาตบุตร ครีม 22 22.88 17 20 18 99.88
13 พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 28 8.63 25 20 16 97.63
14 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 15 23.63 22 17 19 96.63
15 วรมนตร์ สารทอง อิ๊งค์ 21 21.38 22 17 13 94.38
16 ปาณิสรา เข็มทอง พั๊นซ์ 22 21.38 18 20 13 94.38
17 อมรเทพ สมประสงค์ น็อต 15 17.25 22 24 16 94.25
18 ณัฐนันท์ วงษ์สุวรรณ นัท 15 18.00 20 22 16 91.00
19 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 20 16.50 20 21 13 90.50
20 ธนัญญา เอี่ยมสอาด ธัญ 20 15.75 17 15 22 89.75
21 ธนเดช ไชยทวีลาภ หนาว 19 13.88 15 19 16 82.88
22 เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 16 21.38 12 15 11 75.38
23 สุประวีณ์ มาระเพ็ญ ต้นน้ำ 10 24.00 16 19 6 75.00
24 อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 20 6.38 15 19 13 73.38
25 ธีรภัทร์ คะเลรัมย์ ธีร์ 17 6.38 16 13 16 68.38
26 กฤติน ชื่นบาน ภูมิ 13 15.00 19 14 7 68.00
27 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 11 8.25 17 14 15 65.25
28 ญาณิศา ระวังพาล ช่อเอื้อง 11 15.00 8 14 15 63.00
29 กิตติธัช คำเมือง เปรม 16 8.25 12 15 10 61.25
30 เศรษฐพงศ์ นิธิกิจโอฬาร บิ๊ก 9 11.63 14 13 11 58.63
31 บุญเนติ สมบูรณ์ หนุน 10 5.25 16 12 10 53.25
32 ศุภรัตน์ เสียงใหญ่ แบม ขาดสอบ          
33 ธนัชพร เกตุมณี เบลล์ ขาดสอบ          
34 รมณียา เนียมศิริ สุพรีม ขาดสอบ          
35 มธุรดา ชลศฤงคาร พีท ขาดสอบ          

ระดับชั้นประถม5
คะแนนสูงสุด 28 28.50 29 27 27 135.25
คะแนน
ต่ำสุด
8 3 16 10 11 57.5
ค่าเฉลี่ย 20.98 18.21 23.75 19.18 18.75 100.87
คะแนนเต็ม 30 30 30 30 30 30.00
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 28 26.25 28 26 27 135.25
2 จักรนรินทร์ ศิลสว่าง จ๊าบ 26 27.00 27 27 22 129.00
3 นภัสวรรณ นาคเอี่ยม น้ำผึ้ง 26 25.50 28 24 23 126.50
4 จักรินทร์ ปรีเปรม เจมส์ 25 27.00 27 22 24 125.00
5 กมลชนก เรืองศรี นิว 28 24.00 27 27 19 125.00
6 ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 22 24.00 27 25 25 123.00
7 ณัฏฐณิชา คำเที่ยง จาจา 26 28.50 25 24 19 122.50
8 พฤศจิ์ ม่วงงาม แอ๊ม 21 25.50 27 24 25 122.50
9 ฐิตารีย์ มาระเพ็ญ ขวัญข้าว 27 24.75 29 22 17 119.75
10 สิริพร สนองสินธุ์ พร 22 27.00 26 24 19 118.00
11 พิชญาณิน วิเชียร ใบตอง 23 26.25 25 21 22 117.25
12 อธิศ ปิ่นนุช จ๊อบ 22 21.38 24 26 23 116.38
13 ธนภัทร กลิ่นศรีทอง ออม 28 19.13 27 21 21 116.13
14 ธนภัทร รังสิมันต์ กิมไซ 24 22.13 26 24 19 115.13
15 ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 24 22.88 26 19 23 114.88
16 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 22 21.75 29 23 19 114.75
17 กันต์รพี ทองนำ กาย 21 26.25 26 23 18 114.25
18 โยษิตา ใจดี น้ำหวาน 26 26.63 26 20 15 113.63
19 พรลภัส ศรีเคลือบ ขิง 28 13.50 29 21 22 113.50
20 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 24 20.25 23 22 23 112.25
21 ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 19 24.00 27 16 24 110.00
22 ศิตาพิชญ์ เทพวีระ บลิ๊งค์ 20 22.13 27 18 22 109.13
23 พิชญาณี วิเชียร ใบเตย 21 24.38 26 18 19 108.38
24 สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 25 24.00 18 20 21 108.00
25 เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 16 18.38 23 26 23 106.38
26 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 22 21.00 21 20 22 106.00
27 ธนศร ทิพางค์กุล เอเชีย 26 19.13 24 17 19 105.13
28 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 26 17.63 24 18 19 104.63
29 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 22 20.63 27 18 16 103.63
30 พิสิษฐ์ จันทร์ณุมาศ จัมโบ้ 24 12.75 23 19 24 102.75
31 สุชัญญา หยดหยาด สุ 23 10.88 21 22 25 101.88
32 อุดมพร ออกกิจวัตร หยก 24 17.25 26 16 18 101.25
33 ณัฐกฤตา กวินอิทธิโชค ริน 20 20.63 21 19 19 99.63
34 พัชญา สุวรรณเขต อีฟ 17 17.63 27 19 18 98.63
35 ณัฐสิทธิ์ วัฒนประดิษฐ์ โอม 18 15.75 29 19 16 97.75
36 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 26 11.25 23 18 19 97.25
37 รตน อินทรเสมา ตั้ม 20 15.75 26 18 17 96.75
38 กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 14 17.63 24 22 17 94.63
39 ชุติมณฑน์ ปี่ทอง ส้มโอ 22 21.38 22 18 11 94.38
40 ธันย์ชนก ศรีคง มิว 26 12.75 21 18 16 93.75
41 หทัยชนก จงรักษ์ น้ำวิว 20 21.38 20 12 20 93.38
42 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 20 13.88 18 19 22 92.88
43 ณัฎฐกรณ์ ปลีฟัก เก็ต 16 14.25 22 20 17 89.25
44 พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย เฟียส 13 18.00 20 21 17 89.00
45 ธนพร มณีมาตร เบลล์ 15 18.00 23 15 18 89.00
46 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 19 9.75 26 18 16 88.75
47 ปณิดา นิมวชิรวัฒนา เหมยรี่ 25 11.63 16 18 18 88.63
48 กัญญาณัฐ ดวงอาทิตย์ ปุ๋ม 19 8.25 24 16 20 87.25
49 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 19 17.25 20 14 16 86.25
50 พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจัน 20 12.75 21 15 17 85.75
51 ธัญวรัตน์ รอบคอบ ปังปอนด์ 18 12.38 22 15 18 85.38
52 กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย 20 13.50 18 18 14 83.50
53 ธีรพัฒน์ พีรพันธุ์ พี 20 13.50 20 15 12 80.50
54 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 12 11.25 27 17 12 79.25
55 กฤตะนนท์ อยู่คง บิว 17 11.63 18 15 11 72.63
56 วรากร ทับทิมทอง ธันวา 17 11.25 21 10 13 72.25
57 ภาณุพงษ์ ธรรมาชัยมงคล โดเรม่อน 14 3.00 21 13 18 69.00
58 ณภัทร แก้วดำรงค์ ตฤณ 14 7.13 21 12 14 68.13
59 ปัญญาพร ชัยโชติ โฟล์ค 8 11.63 17 12 11 59.63
60 ธาดา ทองคำ ฮัท 9 7.50 18 12 11 57.50
61 ภูดิศ พุ่มเจริญ บิ๊ก ขาดสอบ          
62 ก้องกิดากร คำเปลว ออกัส ขาดสอบ          
53 ชุติพงศ์ ธรรมรัตน์วัฒนา โฟล์ค ขาดสอบ          
64 รัตน์สุดา ก้านเหลือง ออม ขาดสอบ          
65 นธสม อุทัยลาภทอง บัตเตอร์ ขาดสอบ          
66 มทินา ศรีภินันท์ ต้นข้าว ขาดสอบ          
67 ตรีดาว ญาณะนันท์ แอ้ม ขาดสอบ          
68 สุธีกานต์ สุวรรณไมตรี อั้ม ขาดสอบ          

ระดับชั้นประถม6
คะแนนสูงสุด 30 28.29 30 30 27 132.71
คะแนน
ต่ำสุด
8 3.43 14 10 6 61.00
ค่าเฉลี่ย 20.88 16.83 22.10 17.82 16.51 94.14
คะแนนเต็ม 30 30 30 30 30 30.00
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 เจษฎากร ผลลาภ โอ๊ค 30 25.71 28 27 22 132.71
2 จุฑาวรรณ ขจายแสง กุ๊กกิ๊ก 30 28.29 30 23 21 132.29
3 อินทุอร ศิริถาวร แนท 28 20.57 27 30 26 131.57
4 อนันตญา ฉายาพงษ์ แพร 28 23.14 28 26 21 126.14
5 ธัญวุฒิ ทิมฤกษ์ อิ๊งค์ 29 24.86 24 22 22 121.86
6 ปริญญาพร แสงทอง แพร 25 25.71 24 26 21 121.71
7 ศวัสกร คงธนธีระ อองฟอง 25 22.29 26 21 26 120.29
8 พัชรลักษณ์ ชูวงษ์ ใบบัว 28 23.14 25 23 20 119.14
9 ชนกันต์ จิตรกสิกร กันต์ 24 24.00 28 23 20 119.00
10 ธีรภัทร ธรรมเจริญ โฟกัส 27 21.43 25 24 20 117.43
11 พสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย ปาล์ม 28 22.29 28 19 19 116.29
12 กวินทิพย์ แย้มสรวล แอ้ม 29 18.86 23 22 22 114.86
13 สุพิชชา วิเศษเจริญ แบมแบม 24 22.29 26 25 16 113.29
14 นันท์นภัส พุกรอด สปาย 27 18.00 28 22 18 113.00
15 ชนิสา สืบนิพนธ์ บับเบิ้ล 29 22.29 23 24 14 112.29
16 รัชกฤศ อภิโสภณกุล บิ๊ก 27 20.57 23 19 22 111.57
17 ชินวุฒ เหลืองทองเจริญ ซัน 27 18.00 26 21 19 111.00
18 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 24 18.86 25 26 17 110.86
19 พิชญ์สินี กาญจนประดิษฐ์ เอเธนส์ 28 20.57 23 20 19 110.57
20 วณิชยา เจรจาปรีดี เอ๋ย 26 21.43 25 19 17 108.43
21 กันตภณ วิเศษโกสิน บอส 20 22.29 19 24 23 108.29
22 ชโนชา ใหลตระกูล ใบเตย 23 26.57 25 15 18 107.57
23 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 26 21.43 24 22 14 107.43
24 ธนภัทร เอี่ยมจ้อย กันต์ 26 16.29 25 19 21 107.29
25 ณัฐธร กอวิเศษชัย ฟิวส์ 19 17.14 25 24 22 107.14
26 น้ำทิพย์ แจ่มสุริยา ตาล 22 17.14 25 21 22 107.14
27 ศรุตยา ดวงแก้ว แอล 28 14.57 25 22 17 106.57
28 ศรัณย์พร แพรทอง ออย 26 23.14 25 20 12 106.14
29 มูฮัมหมัดชาฟีอี รัตนะ ดาอี 24 11.14 26 22 23 106.14
30 ชมพูนุช จริตพันธ์ พิ้งกี้ 20 21.43 26 20 18 105.43
31 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 23 23.14 18 21 20 105.14
32 รณกร กระจ่างดวง จูเนียร์ 25 17.14 28 18 17 105.14
33 พัตรพิมล เมืองชู แก้ม 21 24.00 20 22 18 105.00
34 ยศภูมิ มณีจันทร์ กั๊ฟ 25 21.43 23 18 17 104.43
35 ชานันท์ ธนกุลนานนท์ อินเตอร์ 22 21.43 23 17 21 104.43
36 สมิตา สะไบทอง ใบหม่อน 24 20.57 23 20 16 103.57
37 ชนม์ชนก ครุธไทย ข้าวฟ่าง 26 15.43 23 19 20 103.43
38 ชมพูนุท ปัญติภาณุวัฒน์ ปลื้ม 27 22.29 26 18 10 103.29
39 พิชญาภัค ลี้กิมฮุย เครป 28 16.29 21 20 17 102.29
40 จิราพร เกษมสุข โฟกัส 22 24.86 24 22 9 101.86
41 นันทรา ศิริวงศ์พรหม แนน 26 20.57 20 19 16 101.57
42 มนัสนันท์ อิ่มสุดสำราญ ฝ้าย 29 15.43 24 17 16 101.43
43 ฐิติวัตร ปาลวิสุทธิ์ โฟกัส 22 15.43 23 14 27 101.43
44 วิชชากร อินทร์ทวี อั้ม 29 22.29 19 18 12 100.29
45 ณัฐยาน์ ทองแสงจันทร์ เอิร์น 18 18.86 25 22 16 99.86
46 ณรันพัชร จิรัฏฐ์ชัยกุล ไข่มุก 21 18.86 23 16 20 98.86
47 ทีปกร เย็นจิตต์ โฟล์ค 22 13.71 26 18 19 98.71
48 พิชญา ปัญญะหงษ์ ฟ้าใส 20 21.43 23 19 15 98.43
49 ศิธิกุล ศรีสมชัย เนย 22 15.43 26 18 17 98.43
50 ธนพร ชวดคำ มุก 27 22.29 17 20 12 98.29
51 ณิชา วัฒนาพงษากุล ภีม 16 17.14 23 22 20 98.14
52 จิรเมธ ศรีมงคล ไบเบิ้ล 22 18.86 20 19 18 97.86
53 ชนิกานต์ ขำเลิศ เชลซี 20 18.86 21 22 16 97.86
54 ชนิสรา ติมนาค แก้ม 15 20.57 20 17 25 97.57
55 กานต์ธิดา แป้นแหลม โฟกัส 26 20.57 22 17 12 97.57
56 ศุภกร ประกิตเตชะกุล ภู 26 15.43 26 14 16 97.43
57 วิสุทธิพร หรสิทธิ์ กาย 19 22.29 23 16 17 97.29
58 พุฒิพงษ์ เศรษฐบรมศักดิ์ คิม 18 18.86 23 18 19 96.86
59 พิสิฐพงศ์ บวรธรรมรัตน์ พีพี 19 18.86 26 16 17 96.86
60 ธนัชชัย ม่วงชุม เฟิสร์ 22 13.71 25 16 20 96.71
61 ชลลดา อิ่มอุทร พลอย 21 15.43 26 20 14 96.43
62 ภูริภัคร ใจซื่อ ภูผา 19 19.71 26 16 15 95.71
63 ปณิตา ชนะบวรบุตร หง 23 19.71 23 17 13 95.71
64 ณัฐดนัย ทำเสร็จ ดีน 17 14.57 27 22 15 95.57
65 อลงกรณ์ แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 19 16.29 20 22 18 95.29
66 พงศธร สังข์ศรี โจ๊ก 20 16.29 22 20 17 95.29
67 ภทรพร ประชาบาล พร 22 18.00 20 19 16 95.00
68 กษิดิ์เดช เทพวีระ เบนซ์ 19 18.00 22 16 20 95.00
69 ณิธาดา จันทร์งาม แพรวา 27 18.86 18 13 18 94.86
70 ภภัสสร รัตนารามิก พลอย 19 19.71 19 19 18 94.71
71 อริสรา แย้มสกุล ไอซ์ 23 16.29 19 19 15 92.29
72 กัญญาวีร์ อินทวงศ์ พิว 24 16.29 16 21 15 92.29
73 ศกร ทองอ่อน เท็น 18 13.71 22 17 21 91.71
74 พงศภัค นิธิกิจโอฬาร บีม 27 9.43 24 15 16 91.43
75 สุพรรณิกา สุทธางคกูล อุ้ม 23 17.14 20 16 15 91.14
76 จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 18 22.29 22 18 10 90.29
77 รัชภูมิ ฤทธิ์คุมพล ไน้ซ์ 16 18.86 24 14 17 89.86
78 ภัทรกร เข็มแดง กร 22 11.14 21 19 16 89.14
79 จิรเมธ เราจุติธรรม ก้อง 22 17.14 19 15 15 88.14
80 เขมิสรา สุขนิจจิตงาม อ๋อง 17 18.86 21 18 13 87.86
81 นภสร บำรุงสุข ใบตอง 22 17.14 22 15 11 87.14
82 เบญญาภา สวนเพลง เบญ 15 16.29 20 18 17 86.29
83 ภัทรภร ลิ้มดำเนิน อั้ม 21 11.14 19 19 16 86.14
84 ชยพัทย์ มณีพันธ์ นน 21 12.00 22 16 15 86.00
85 ศุภวรรณ บุญประสพ เอย 15 16.29 16 19 19 85.29
86 ณัฏฐณิชา ศิรินาวี แป้ง 24 18.86 20 12 10 84.86
87 ญาณิสา ช้างแก้ว วุ้น 19 18.86 18 15 14 84.86
88 อริยา ศรีวิลัย เกียร์ 22 12.86 21 13 16 84.86
89 ศิวนาถ ภักดีไพบูลย์ โชกุน 20 14.57 20 16 14 84.57
90 ณัฐนิชา น้อยพงษ์ ใบตอง 16 15.43 21 17 15 84.43
91 ชนัญชิดา อาสนเวศน์ ไหม 19 17.14 16 14 18 84.14
92 อเนชา หนูพรม เน 17 12.00 21 16 18 84.00
93 ชัยย์ธนินทร์ เฮงคราวิทย์ นินท์ 14 19.71 23 16 11 83.71
94 พิพากษา วงวงค์ ไอซ์ 19 3.43 23 20 18 83.43
95 ศุภกร อภิโสภณกุล บิว 18 15.43 19 14 16 82.43
96 กัญญาณัฐ อ่อนสา ปริม 14 12.00 17 20 19 82.00
97 บุณยนุช ห่างไกลพุ่ม นุช 19 13.71 21 12 16 81.71
98 รวินันท์ ตรุยานนท์ ฟิล์ม 17 10.29 21 15 18 81.29
99 พลภัทร ทองหน้าศาล แซน 15 10.29 21 18 17 81.29
100 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 21 10.29 23 15 12 81.29
101 วิภาดา สุขเฟื่อง ฟิล์ม 16 12.86 23 14 15 80.86
102 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 18 13.71 23 10 16 80.71
103 ชฎาพร ธนะชัยศรี ขิม 16 13.71 20 14 17 80.71
104 ชนาธร เกียรติสูงส่ง เนย 20 16.29 17 16 11 80.29
105 ณัฐวุฒิ เจิดสกุล เจ๋ง 21 13.71 17 10 18 79.71
106 การัณญภาส สังข์สุวรรณ ยีน 19 8.57 23 13 16 79.57
107 สุเมย์สิรี สุขมาก ลูกหว้า 13 10.29 22 13 21 79.29
108 รชตวรรณ เกษารัตน์ ไข่มุก 8 18.00 22 18 13 79.00
109 ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 21 13.71 17 11 15 77.71
110 ธนิสร ไวยานิกรณ์ แบงค์ 16 13.71 21 15 12 77.71
111 อังศณา เพ็งอุดม มะเหมี่ยว 20 7.71 15 14 21 77.71
112 ศุภกร ธัชศฤงคารสกุล แคมป์ 16 14.57 19 19 9 77.57
113 จุฑารัตน์ ครองสุขศิริชัย จูน 14 6.00 25 16 16 77.00
114 พงศธร สาคะระ นอต 17 11.14 23 14 11 76.14
115 ณัฐนัย สร้อยนาค อั้ม 11 15.43 20 14 15 75.43
116 พีระวัชร์ เกิดพุฒ จิมมี่ 19 18.00 19 11 8 75.00
117 ชนมน จันทร์อำพล ปลั๊ก 11 12.00 18 16 17 74.00
118 ศุภวัช เสือแผ้ว อาร์ม 15 12.00 19 14 14 74.00
119 สุชาวลี พะโรศิลป์ มิ๊กกี้ 24 8.57 15 15 11 73.57
120 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 15 17.14 21 12 8 73.14
121 ณัฐนนท์ โพธิ์งาม บอส 13 6.86 22 15 16 72.86
122 ศาณิตร์ เทือนทา แชมป์ 18 9.43 25 13 6 71.43
123 สงกรานต์ ทำสะอาด การ 16 12.86 15 12 15 70.86
124 จรดพรหม พิริยะไวทย์ หงษ์หยก 15 11.14 22 13 9 70.14
125 นิรวิทธ์ เลิศเรืองศุภกุล วิทธ์ 16 12.00 15 16 11 70.00
126 สัณหณัฐ สมร โบนัส 9 7.71 26 11 15 68.71
127 โกญจนาท แขวงโสภา เฟิร์ส 12 12.86 14 15 11 64.86
128 โยษิตา ลิ่มมั่น เนย 9 10.29 17 14 14 64.29
129 เจนณรงค์ ธรรมาชัยมงคล เจ 12 6.00 17 11 15 61.00
130 รัตนาภรณ์ รอดแสง อ๋อม ขาดสอบ          
131 ธณกร กิตติวัฒน์ น้อยหน่า ขาดสอบ          
132 สุพิสาส์ ดีพันธุ์ อาย ขาดสอบ          
133 ธนกร อรชร เจฟ ขาดสอบ          
134 แทนไท สุกเกลี้ยง ใจกล้า ขาดสอบ          
135 บูรพา ศิริสมบูรณ์ ตะวัน ขาดสอบ          
136 ภคินทร์ สมศรี กล้า ขาดสอบ          

Comments