ผลสอบป.4-ป.5เทอม2ปี61

posted 3 Mar 2018, 16:27 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:37 ]

ป.4 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 14 25 19 25 15 98
2 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 10 21 19 22 21 93
3 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 13 20 21 17 21 92
4 นภาดา วังมะนาว เพลง 16 16 15 19 21 87
5 จินต์จุฑา ทองคำดี จินต์ 16 20 16 16 18 86
6 พรเทพ แสงอนันต์ ไออ้อน 14 16 19 19 17 85
7 ธัญชนก คำแสง นาปี 13 15 17 19 18 82
8 นัททพงศ์ พุกรอด ปาล์ม 16 15 17 17 15 80
9 ณัฐวีร์ พัฒนสุวรรณ ทานต์ 10 20 20 13 16 79
10 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 17 12 17 17 15 78
11 ศักดิ์กรินทร์ วิริยะกิจเกษตร หยก 22 11 19 13 11 76
12 สิริกร ฤดีสังข์สกุล เก็ต 18 9 21 16 12 76
13 ศิวกร ทองยอด นิว 10 11 19 20 15 75
14 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 15 16 13 14 14 72
15 ณัฐพัชร์ พัฒนสุวรรณ ทักข์ 12 18 16 10 16 72
16 ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ อาร์ม 15 12 16 15 10 68
17 ปฐมภัทร ทับทอง เท็น 8 11 19 15 14 67
18 เมลดา สินเจริญ กีต้า 9 19 12 12 14 66
19 กชพรรณ ศรศิริ เนสเล่ 8 18 14 11 14 65
20 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 9 12 16 16 12 65
21 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 9 14 14 18 10 65
22 ธนกฤต ซ่อนกลิ่น แสตมป์ 11 8 14 13 17 63
23 ธนพนธ์ แจ้งชัดใจ ออมสิน 11 10 14 15 13 63
24 ราฑิภา เทพนิตย์ ภา 8 9 12 14 20 63
25 ณัฐธยาน์ เพชรน้อย บิว 10 12 19 13 7 61
26 พงศกร เรืองนาม ปลื้ม 7 10 12 16 14 59
27 สุทธิพจน์ บุญลา ต้นว่าน 9 11 16 11 11 58
28 กัณญ์ณณัฏฐ์ ผลเกลี้ยง ไอเดีย 9 12 12 12 12 57
29 ทัศน์พล หร่ายมณี โอม 8 8 12 9 12 49
30 จิรายุทธ์ เขียวสวัสดิ์ ซี 11 8 11 11 6 47
31 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 4 9 10 10 10 43
32 พิพัฒน์ กลิ่นชะนะ อู๋ 6 5 9 5 5 30
33 ภูรีภัทร ทวีวงษ์ มิกซ์ ขาดสอบ
34 โศภณ คูณสวัสดิ์ ปังปอน ขาดสอบ
35 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน ขาดสอบ

ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ณธารธรรม หมื่นนารายณ์ ต้นน้ำ 28 28 25 25 23 129
2 ธัญกร สุขพูล ขิม 23 27 25 23 26 124
3 ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 22 21 20 29 24 116
4 ศตนันท์ จิตรกสิกร เนย 14 28 20 27 26 115
5 ภพพิสิษฐ์ มีชัยมงคลกุล เบส 22 24 23 22 23 114
6 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 21 20 25 24 23 113
7 ณิขนันทน์ ลิขิตพาณิชย์พงศ์ ซอล 20 27 28 20 15 110
8 กัญญารัตน์ อุดมศิริ ใบเฟิร์น 19 24 24 21 21 109
9 ชญานิศ โอฬาริกสกุล เนย 18 22 23 25 20 108
10 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 22 17 25 20 24 108
11 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 20 23 23 23 19 108
12 ณัฐมล คล้ายสุวรรณ โอมมี่ 15 19 24 25 24 107
13 วรินญา ตาปะสี มิ้น 16 16 25 23 27 107
14 กัญญ์ภาส์ภรณ์ มกรพันธ์ ณิชชา 13 25 21 21 26 106
15 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 14 20 25 19 26 104
16 พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 16 23 22 22 21 104
17 พัทธนันท์ ธีโรภาส พลอย 15 23 20 21 23 102
18 ธีรัช พัฒนา น้ำพุ 22 20 24 17 19 102
19 ณัฎฐ์ชญา สุระสาย โบนัส 22 16 27 19 17 101
20 ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 17 21 18 19 25 100
21 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 16 19 24 19 21 99
22 ธิษณรรษฏ์ฐา อาสนะเวศ ต้นหลิว 15 15 22 23 24 99
23 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 15 20 23 15 26 99
24 อชิรญา กล่อมพุ่ม ป่าน 21 19 20 17 21 98
25 ณัชชา เชื้อจันทึก เอมมี่ 14 22 23 19 20 98
26 ธนพร เล็กบำรุง เอมมี่ 16 22 22 18 18 96
27 ญาณิศา คงสุวรรณ์ ไนซ์ 14 23 22 21 16 96
28 ธันยพร หงส์ศุภางค์พันธุ์ เกรซ 19 14 20 22 20 95
29 ฐิตาพร ชวดคำ โมเลกุล 13 20 21 23 18 95
30 อธิชา แดนสุริยานนท์ เอแคร์ 14 22 21 18 19 94
31 เกณิกา เดชยศชัยโชติ เกี้ยมอี๋ 13 19 20 22 20 94
32 สมัชญา นามดอกไม้ โดนัท 14 18 22 17 22 93
33 ปาณิสรา ศรีสำเภา มิ้ม 17 20 20 14 21 92
34 ภูริภัทร ชมเชย อชิ 18 16 19 20 17 90
35 ยศภัทร วิเชียรรัตนพันธ์ โฟกัส 20 16 19 11 24 90
36 ณัทธมน ทำเสร็จ เดียร์ 14 15 20 19 21 89
37 วัชรธร ตาปะสี มอส 9 12 23 21 24 89
38 หฤทัย เฟื่องกวินสมบัติ หยก 10 15 18 21 22 86
39 สุชานันท์ ทีตี้ พรีม 15 16 17 15 22 85
40 กฤตธนกร ปรักแก้ว ปาล์ม 12 21 19 16 16 84
41 นันทนัช สระศรี เนย 14 14 19 14 21 82
42 ภัทรพล ศรีสุวรรณ ก้อง 15 15 19 15 17 81
43 เปมิกา ลิขิตหัตถศิลป์ ไดมอนท์ 14 15 18 17 16 80
44 พิมพ์ลภัส ศรีจรงค์ พรีม 17 9 15 16 21 78
45 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 16 19 18 11 14 78
46 กฤตยา ตั๊นเจริญ ไอซ์ 14 19 16 17 12 78
47 ภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ ไอซ์ 15 12 16 19 14 76
48 ประภาสิริ ตันหลงขจร วิว 12 9 21 13 20 75
49 พิชญนันท์ หงษ์ศรี ยูนิค 18 7 14 12 22 73
50 มีโชค ประพันธ์เจริญสิน ฟิล์ม 12 9 24 18 9 72
51 พรนภา แสงอนันต์ อุ๊งอิ๊ง 12 14 17 15 12 70
52 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 13 22 9 14 12 70
53 จิรภัทร จันทธรรม มูมู่ 11 8 19 9 18 65
54 ทินภัทร โซวเซ็ง ฟิวส์ 9 8 13 6 15 51
55 โชติรส สาพิมล น้ำหวาน 5 7 13 11 11 47
56 สิริราช แสงเพ็ชร ฟิล์ม 4 3 14 10 8 39
57 สิริปภาพัศ บุตรโพธิ์ ปิ๊งปิ๊ง ขาดสอบ
58 ณัชชา นิตย์สุวรรณ มายด์ ขาดสอบ
Comments