ผลสอบคอร์สป.6 เทอม1(ก.ย.56)

posted 18 Sept 2013, 04:10 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 31 Aug 2014, 23:22 ]
ผลสอบเรียงตามลำดับคะแนน คะแนนเต็มแต่ละวิชา 30 คะแนน
(อังกฤษเต็ม35 ปรับคะแนนเป็นเต็ม30แล้วค่ะ)

ลำดับที่ รายชื่อ ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 กฤษณะ ปังปอนด์ 28 23.3 28 26 25 130.3
2 ธิดารัตน์ เบนซ์ 29 21.8 28 27 22 127.8
3 ปุณณศิริ ตวง 29 18.8 28 27 25 127.8
4 ชุภาณัฏฐ์ กาญ 30 21.8 28 22 25 126.8
5 ณัฐชา พลอย 29 22.5 27 22 26 126.5
6 จินต์จุฑา ออมสิน 29 19.5 28 23 22 121.5
7 ภัทรนันท์ อาร์ม 27 20.3 27 23 21 118.3
8 ณภัทร ภีม 28 22.5 24 25 17 116.5
9 หฤษฎ์ ภูมิ 27 15.8 25 24 23 114.8
10 ณัฏฐ์นรี ณัฏฐ์ 24 21.0 27 20 22 114.0
11 พชรพล โตมอน 24 19.5 24 22 24 113.5
12 รินรดา องุ่น 23 16.5 25 23 25 112.5
13 พสิษฐ์ แมน 27 23.3 27 20 14 111.3
14 หฤษิต ซินแบท 26 18.0 24 24 18 110.0
15 พัชรพล แพ็ค 27 21.0 25 18 18 109.0
16 พรชิตา โบว์ 26 21.8 22 24 15 108.8
17 ธนกร กร 22 17.3 24 23 21 107.3
18 ธันยธรณ์ อินเดีย 20 14.3 27 24 22 107.3
19 อรัญ ป๋อ 19 15.8 28 19 25 106.8
20 ธนภรณ์ ออม 18 20.3 20 24 24 106.3
21 วสุพล บอมส์ 24 20.3 27 17 18 106.3
22 ชนิดาภา อุ๋งอิ๋ง 24 18.8 22 20 21 105.8
23 กฤตษกร เบสท์ 23 15.8 26 23 18 105.8
24 สิรัญญา แคท 22 17.3 24 18 24 105.3
25 ณัฐวรา ซี 21 19.5 23 22 19 104.5
26 ธีรภัทร์ อาม 20 16.5 24 23 19 102.5
27 ธรณ์ธันย์ อุ้ม 22 18.8 23 19 19 101.8
28 ธันวา บอล 21 12.8 26 19 23 101.8
29 ปาณิศา บี 21 20.3 22 20 17 100.3
30 ณัฐปพน ปุ๊น 23 11.3 24 21 21 100.3
31 ชญานิษฐ์ เจลลี่ 20 15.0 26 20 19 100.0
32 ธนวัฒน์ ไอซ์ 21 11.3 26 24 17 99.3
33 รชานนท์ อิง 25 14.3 21 20 18 98.3
34 สุชาครีย์ ปั้น 21 16.5 25 16 19 97.5
35 ศิศิรา รันตี 19 13.5 23 22 20 97.5
36 ศุภิสรา แพร 14 17.3 19 21 26 97.3
37 จิดาภา อ้อน 21 17.3 23 19 17 97.3
38 ธภัทรวัฒน์ โอปอ 20 16.5 23 22 15 96.5
39 วรัญญา เจน 20 14.3 18 19 25 96.3
40 ธีรพัฒน์ เฟิร์ส 14 11.3 25 23 23 96.3
41 ณภัทร เฟรนด์ 20 13.5 26 18 18 95.5
42 ณัชลดา ณัช 26 14.3 22 19 14 95.3
43 กัลยรัตน์ ปองปอง 22 11.3 25 18 19 95.3
44 ณัฏฐ์ ตอง 23 15.0 21 18 18 95.0
45 กัญจนาภรณ์ แพร 17 15.0 27 15 21 95.0
46 ยศนนท์ มิกซ์ 23 15.8 19 16 21 94.8
47 ปภานิน หมั่นโถว 16 17.3 25 20 16 94.3
48 ศิริลักษณ์ ออม 18 15.8 21 21 18 93.8
49 ปรินทร เวิร์ค 24 17.3 24 17 11 93.3
50 บุษกร มายด์ 18 14.3 27 18 16 93.3
51 ภัคจิรา อุ้ม 15 12.0 26 18 22 93.0
52 ศิวกร เพชร 23 15.8 24 19 10 91.8
53 ปุณยวีร์ มีมี้ 17 12.8 22 20 20 91.8
54 พวงทอง กิ๊ก 14 15.0 23 23 16 91.0
55 ปัณณทัต เขม 17 12.8 25 19 17 90.8
56 อมรเทพ พีท 22 16.5 19 18 15 90.5
57 จันทัปปภา แมงมุม 19 13.5 20 20 18 90.5
58 นภัทร ภัทร 17 12.0 24 19 18 90.0
59 สรัลรัตน์ ดรีม 24 11.3 22 19 12 88.3
60 ชวัลวิทย์ ฟีฟ่า 14 16.5 23 15 19 87.5
61 วนัสนันท์ ปุ๊กปิ๊ก 16 12.0 26 16 17 87.0
62 ฉัตรี เมต 17 17.3 19 17 16 86.3
63 วุฒิชัย อ้น 21 12.0 23 14 16 86.0
64 วชิรา โจ 20 15.8 20 16 14 85.8
65 พรชนก เอิร์ธ 23 15.8 18 15 14 85.8
66 กันตินันท์ โอเว่น 24 15.0 17 16 13 85.0
67 มนปริยา พลอย 22 11.3 18 18 15 84.3
68 สุปรียา พลอย 17 12.8 20 16 17 82.8
69 กวิสรา วิว 17 17.3 20 10 18 82.3
70 ชินกฤต พีพี 20 7.5 27 15 11 80.5
71 อลงกรณ์ เกล 17 12.8 23 13 14 79.8
72 ชรินรัตน์ นัท 10 18.0 23 15 13 79.0
73 วชิรวิทย์ ต้าร์ 17 14.3 20 14 12 77.3
74 ลภัสรดา ควีน 21 11.3 12 16 17 77.3
75 ณัฐนนท์ เปรม 18 16.5 20 12 10 76.5
76 อธิชา กาแฟ 14 12.0 18 16 16 76.0
77 นิริวิทย์ อึ้ง 16 9.0 21 15 15 76.0
78 ปนัดดา จ๊ะ 10 15.0 20 15 14 74.0
79 สุธิพร อั้ม 19 8.3 21 13 12 73.3
80 จีรนันท์ แอม 5 12.0 20 17 19 73.0
81 เบญจพร ฟาง 12 10.5 18 16 16 72.5
82 วธูสิริ อิง 12 14.3 16 16 14 72.3
83 กรรณรัตน์ ต่าย 15 13.5 15 12 16 71.5
84 สิรวิชญ์ เอิร์ธ 16 11.3 16 17 11 71.3
85 ศุภวิชญ์ ไวย์ 17 9.8 23 11 10 70.8
86 นิตยา หนูนา 14 12.0 17 16 10 69.0
87 พิสิษฐ์ เจ 17 7.5 19 15 8 66.5
88 ทินภัทร โอม 15 12.0 18 12 8 65.0
89 ศุภณัฐ ออตโต้ 16 8.3 16 12 12 64.3
90 พรหมพิริยะ ภีม 12 14.3 22 16   64.3
91 พิจิตรา มิ้นท์ 11 9.8 19 10 12 61.8
92 ณัชชา พี 12 9.8 11 10 18 60.8
93 ชิษณุพงศ์ ฟิวส์     21 19 14 54.0
94 พีรรัช พี 11 4.5 13 10 10 48.5
95 นวพล เต้ 14 11.3       25.3
  ปกรณ์ เจแปน           0.0
  สุธีรา จ๋า           0.0
  ธนพร แป้ง           0.0
  นครินทร์ ริน           0.0
  เบญจรัตน์ เกตุ           0.0
Comments