ผลสอบคณิตBASIC อังกฤษBEGIN ต.ค.56

posted 25 Oct 2013, 03:30 by Proton Eva homeschool CiC
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน / pronoun 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน

คณิตBasic 
ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์ส Pre-gifted
ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์ส Pre-gifted
----------------------------------------------------------------------
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
คอร์ส อังกฤษ Begin  
ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น  คะแนน
เต็ม80คะแนน
1 ภาวิดา นุ่น 60
2 ลลิดา ไนท์ 10
3 กฤษฎ์ ไฮ 58
4 อังศนา มะเหมี่ยว 63
5 คุณพัฒน์ พี 45
6 นภัทร ภัทร 65
7 พิจิตรา มิ้น 73
8 ศรุตา เอ็มมี่ 80
9 วิชญ์ กว้าง 76
10 สุธิพร อั้ม 42
11 จิรโชติ เอิร์ธ 41
12 ภาณุวิชญ์ แบงค์ 69
13 วรภพ อ๋อง 76
14 ธนินี เบส 58
15 พิพากษา ไอซ์ 48
คอร์ส คณิต Basic  
ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น  
1 ภาวิดา นุ่น 3
2 ภาวัต เบสท์ 0
3 ลลิดา ไนท์ 1
4 กฤษฎ์ ไฮ 7
5 คุณพัฒน์ พี 0
6 นภัทร ภัทร 11
7 พิจิตรา มิ้น 4
8 ศรุตา เอ็มมี่ 8
9 วิชญ์ กว้าง 8
10 สุธิพร อั้ม 5
11 ภาณุวิชญ์ แบงค์ 11
12 วรภพ อ๋อง 13.5
13 พิพากษา ไอซ์ 0
Comments