ผลสอบคณิตพิชิตโจทย์2 ก.พ.59

posted 10 Feb 2016, 19:47 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:45 ]
คณิตพิชิตโจทย์2
ผ่านที่ 8 คะแนน น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

  ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น เต็ม20
 1 ปัณฑิกา  ผลลาภ แอ๊น 6
 2 วิชชุมนตร์  เจริญชัยนันท์ ซี 2
 3 เสฎฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 4
 4 อนัญญา  แก้วกำพร้า ใบเตย 0
 5 นาราภัทร  ปาสาณพันธ์ พลอย  2
 6 จุฑามณี  แก้วพาณิชย์ ปอปอ 11
 7 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 
 8 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 6
 9 พัตรพิมล เมืองชู แก้ม 8 
 10 ภัทรพร ประชาบาล พร 9 
 11 พุฒิพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์  คิม  
 12 จีรณา จุลนารา  ฟ่อนฟาง 4
 13 อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 2
 14 ธนภัทร คุ้มภัย สาม 
 15 พัชรลักษณ์ ชูวงศ์ ใบบัว 10
 16 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสะอาด กัญ 8
 17 ชนกนันท์ เอี่ยมสะอาด  ขิม 8
 18 รัชกฤศ อภิโสภณกุล บิ๊ก 10
 19 เสกสรัล ทองสีจัด ต้นปาล์ม 7
 20 ณิชาดา จันทร์งาม แพรวา 12
 21 ภัทรพล เรืองเดช แนท 4
 22 ณภัทร ใบหม่อน 
 23 ยศภูมิ กั๊ฟ 8
 24 อภิชญา หมูเล็ก 8
 25 ณัฏฐ์นรี มะเหมี่ยว 6
 26 โศจิรัตน์ ลอยอุดมโชค ฟิล์ม 11
  ไม่ลงชื่อ  2
  ไม่ลงชื่อ  8


Comments