ผลสอบCIC-PRE54

posted 30 Jan 2011, 07:34 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 30 Jan 2011, 08:50 ]
แนะนำการอ่่านตาราง
 - การประเมินผลรวมจัดแบ่งให้เป็น 3 ประเภท
   - ผลรวม 5 วิชา ใช้ประเมินการสอบเข้าม.1 หลักสูตรปกติ (มีนาคม)
   - ผลรวม 2 วิชา วิทย์ คณิต ใช้ประเมินโอกาสติดGiftedเบญ(giftedคณิต giftedวิทย์ giftedคอม) และGiftedราช(ห้องวิทย์คณิตคอม) 
   - ผลรวม 3 วิชา คณิตวิทย์อังกฤษ(ค/ว/อ) ใช้ประเมินโอกาสติดGiftedราช(ห้องวิทย์คณิตอังกฤษ)
 -ประเมินผลโอกาสติดGifted
   - เข้า Gifted เบญ ควรมีอันดับรวม คณิต วิทย์ ไม่เกินลำดับที่ 20 (giftedคณิต ควรมีคะแนนคณิตในอันดับไม่เกินที่10)
   - เข้า Gifted ราช คณิตวิทย์คอม ควรมีอันดับรวม คณิต วิทย์ ไม่เกินลำดับที่ 40
   - เข้า Gifted ราช คณิตวิทย์อังกฤษ ราช ควรมีอันดับรวม ว/ค/อ  ไม่เกินลำดับที่ 40
 - การประเมินผลรายวิชา
   - ให้เปรียบเทียบคะแนนของน้อง กับ คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชา ทางด้านบนของตาราง 
   - อันดับในแต่ละวิชาเป็นการจัดอันดับเทียบกับนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด( ประมาณ 107 - 108 คน)
   - นำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขในวิชาที่ยังอ่อน 
กรณีต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่CIC ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัล 
อันดับ1 ทุนเรียนพิเศษ 1,500 บาท 
อันดับ2 ทุนเรียนพิเศษ 1000 บาท 
อันดับ3 ทุนเรียนพิเศษ 500 บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนCIC
สำหรับงานมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะจัดในวันเลี้ยงฉลองสอบติดม.1 

CIC-PRE54


Comments