โรงเรียนกวดวิชา
ซีไอซี

กวดเข้า-โครงการสอบเสมือนจริงเข้าม.1

มัธยม1-2-3

ประถม1-2-3

ประถม4-5-6

ประถม EP

มัธยม4-5-6

ผลสอบ PRE-CIC'65

ผลสอบ PRE-CIC'65 (คลิ๊ก)

ช่องสีแดง แสดงว่า น้องส่งข้อสอบไม่ทัน
หากต้องการทดสอบใหม่กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันอาทิตย์ที่23ม.ค.นี้
line: cicschool

กรุณาจัดพิมพ์เอกสารประกอบการแนะแนว
1) ผลสอบ PRE-CIC เฉพาะหน้าแสดงผลของน้อง
เพื่อประกอบการแนะแนวรายบุคคล
2) เอกสารประกอบการแนะแนว


Image result for ยินดี