ผลสอบ cic-preเข้าม.1 ปี58

Post date: Feb 5, 2014 9:16:34 AM

เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟังบรรยายแนะแนวการสอบเข้าม.1

วันเสาร์ที่ 31ม.ค. เวลา 9:30 น. ที่CICค่ะ

กรุณานำใบสรุปผลสอบรายบุคคลของน้องๆมาด้วยค่ะ

รับใบสรุปผลสอบรายบุคคลของน้องๆได้ที่ CIC

ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 13:00 น.เป็นต้นไป

ดูผลสอบผ่านหน้าจอคลิ๊กชื่อไฟล์ หรือ ดาวน์โหลดผลสอบคลิ๊กที่ลูกศร