(60/18/ก.ย.)ผลสอบเทอม1 ปี60 ประถม4-6

Post date: Sep 18, 2017 10:55:38 AM

คะแนนเต็มรายวิชา 30 คะแนน รวม 150 คะแนน

*อังกฤษ และสังคม ได้ปรับคะแนนให้มีคะแนนเต็ม 30 เท่ากับวิชาอื่นๆค่ะ