ทีมติวเตอร์

พี่ปู

อรัญ ลิมมหาชัย

วิศวะป.โท วิศวกรรมศาสตร์การบินและอากาศยาน Aerospace

เด็กเตรียมอุดม

วิทย์ม.ต้น

อันดับ 2 ของ

ประเทศ 

น.ร.แลกเปลี่ยน

ทุนBoeing

(USA)

อาจารย์รับเชิญ

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

พี่อัญ

อัญชนา พงษ์ธรรมรักษ์

ตรี บริหารจุฬา

BBA -marketing

โท บริหารนิด้า

MBA -marketing

 คะแนนสอบเข้า อันดับ1[ป.โทนิด้า]

คะแนน exempt.

อังกฤษระดับป.โท

อันดับ2

Junior Marketing

ระัดับประเทศ

พี่กิ๊ฟ

ชนากานต์ ทุเรทพล

เกียรตินิยม

อักษรศาสตร์

ม.ศิลปากร


กองบรรณาธิการ

woman publisher

สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น


อาจารย์รับเชิญ

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

นารีวิทยา


โรงเรียน กวดวิชา ซีไอซี ราชบุรี เยื้อง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  สอนพิเศษ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย cic เป็น สถาบันกวดวิชา ที่มี หลักสูตร กวดวิชา ให้น้องๆ เลือกเรียน มากที่สุดใน จังหวัด ราชบุรี สอนสด ด้วยการเรียน การสอน ที่เน้น ความเข้าใจ เป็นหลัก โดย ทีม ติวเตอร์ มืออาชีพ คุณภาพคับแก้ว..... นำทีมโดย พี่ปู วิศวกร Areospace ป.โท พี่อัญ อันดับหนึ่ง บริหารนิด้า และทีม ติวเตอร์ คุณภาพ พร้อมบรรยากาศ การ เรียนพิเศษ ที่แตกต่างจาก ศูนย์ กวดวิชา ที่อื่นๆ เพราะcic มุ่งเน้นความ เป็นกันเอง แบบ พี่สอนน้อง น้องๆสามารถซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจได้อย่างเป็นกันเอง ตลอดเวลา