ผลสอบป.5เทอม1(ก.ย.56)

Post date: Sep 18, 2013 11:18:16 AM

ผลสอบเรียงตามลำดับคะแนน แต่ละวิชาเต็ม30 คะแนน รวม150คะแนน

(คะแนนอังกฤษเต็ม40ปรับเป็นเ็ต็ม30แล้วค่ะ)