เฉลยข้อสอบคณิตร.ร.เบญจฯ ม.4

Post date: Jul 20, 2010 2:19:14 PM

คณิตเพิ่มเติม กลางภาค1/51

ตอน1

คณิตพื้นฐาน กลางภาค1/51

ตอน1

  1. ค,ง

  2. ก,ข

เฉลยตอน 2คลิ๊ก

แบบฝึกหัดset

  1. ไม่มีข้อถูก

  2. ก,ค

เฉลยตอน 2คลิ๊ก