เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์(ครั้งสุดท้ายปิดเทอมเม.ย.58)

Post date: May 9, 2015 7:24:01 AM

เฉลย ดาวน์โหลดfile ด้านล่างนะคะ

ย้ำอีกครั้งสำหรับเศษส่วนนะคะ

+- ทำส่วนให้เท่ากัน

x บนxบน ล่างxล่าง

หาร เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน