ผลสอบCIC-PREเข้าม.1(ครั้งที่5ปี56)

Post date: Jan 27, 2013 11:21:21 AM

*สอบgifted เบญ ราช ให้ดูช่องคะแนน คณิต+วิทย์

giftedเบญ กรณีที่เด็กเรียนกวดgiftedกับcic

ถ้าอันดับรวมคณิตวิทย์ไม่เกินที่ 35 โอกาสติดประมาณ 95%

ถ้าได้อันดับ 36-60 โอกาสติดประมาณ 10-50%

giftedราช กรณีที่เด็กเรียนกวดgiftedกับcic

ถ้าได้อันดับรวมคณิตวิทย์ไม่เกินที่ 70 โอกาสติดประมาณ 95%

ถ้าได้อันดับ 71-120 โอกาสติดประมาณ 10-50%

*รอบปกติดูคะแนนรวม 5 วิชา

และดูคะแนนแต่ละรายวิชาเทียบกับคะแนนเฉลี่ย เพื่อดูว่าน้องต้องปรับปรุงวิชาใดเป็นพิเศษ

*รับผลสอบและแนะนำรายบุคคลเชิญที่cic ค่ะ

### ผลสอบเรียงตามลำดับคะแนนรวม คณิต+วิทย์ ##

(คะแนนมีการปรับปรุงบางวิชา เป็นผลให้อันดับต่างจากใบผลสอบรายบุคคนเล็กน้อย)