(60/4/ก.พ.)ผลสอบ PRE-CIC ครั้งที่9 ปี 2560

Post date: Feb 3, 2017 4:21:11 AM

แนะแนวการสอบเข้าม.1

วันเสาร์ที่ 4ก.พ.11:00 น. หรือ 13:00 น.

ประกาศผลสอบ(คลิ๊กที่นี่)

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่ง

ที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด

อัันดับที่ 1 จักรนรินทร์ ศิลสว่าง

อัันดับที่ 2 กิตติพศ ตันตระกูล

อัันดับที่ 3 ณัฏฐณิชา เนตรอัมพร