ผลสอบCIC-PRE54

Post date: Jan 30, 2011 3:34:17 PM

แนะนำการอ่่านตาราง

- การประเมินผลรวมจัดแบ่งให้เป็น 3 ประเภท

- ผลรวม 5 วิชา ใช้ประเมินการสอบเข้าม.1 หลักสูตรปกติ (มีนาคม)

- ผลรวม 2 วิชา วิทย์ คณิต ใช้ประเมินโอกาสติดGiftedเบญ(giftedคณิต giftedวิทย์ giftedคอม) และGiftedราช(ห้องวิทย์คณิตคอม)

- ผลรวม 3 วิชา คณิตวิทย์อังกฤษ(ค/ว/อ) ใช้ประเมินโอกาสติดGiftedราช(ห้องวิทย์คณิตอังกฤษ)

-ประเมินผลโอกาสติดGifted

- เข้า Gifted เบญ ควรมีอันดับรวม คณิต วิทย์ ไม่เกินลำดับที่ 20 (giftedคณิต ควรมีคะแนนคณิตในอันดับไม่เกินที่10)

- เข้า Gifted ราช คณิตวิทย์คอม ควรมีอันดับรวม คณิต วิทย์ ไม่เกินลำดับที่ 40

- เข้า Gifted ราช คณิตวิทย์อังกฤษ ราช ควรมีอันดับรวม ว/ค/อ ไม่เกินลำดับที่ 40

- การประเมินผลรายวิชา

- ให้เปรียบเทียบคะแนนของน้อง กับ คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชา ทางด้านบนของตาราง

- อันดับในแต่ละวิชาเป็นการจัดอันดับเทียบกับนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด( ประมาณ 107 - 108 คน)

- นำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขในวิชาที่ยังอ่อน

กรณีต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่CIC ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัล

อันดับ1 ทุนเรียนพิเศษ 1,500 บาท

อันดับ2 ทุนเรียนพิเศษ 1000 บาท

อันดับ3 ทุนเรียนพิเศษ 500 บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนCIC

สำหรับงานมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะจัดในวันเลี้ยงฉลองสอบติดม.1

คลิ๊กเปิดผลสอบCIC-PRE54แบบเต็มหน้าจอ

CIC-PRE54