ผลสอบคอร์สป.6 เทอม1(ก.ย.56)

Post date: Sep 18, 2013 11:10:35 AM

ผลสอบเรียงตามลำดับคะแนน คะแนนเต็มแต่ละวิชา 30 คะแนน

(อังกฤษเต็ม35 ปรับคะแนนเป็นเต็ม30แล้วค่ะ)