ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ

Pre-cic ปี67

ผลสอบปิดเทอม เม.ย.61 อังกฤษGifted1 / พิชิตโจทย์1 / คณิต Basic — May 26, 2018 7:40:45 AM

(  61/ 03 /04)ผลสอบป.4-ป.5เทอม2ปี61 — Mar 4, 2018 12:27:46 AM

( 61/02/22) ผลสอบก.พ.61อังกฤษBegin/ คณิตBasic / คณิตพิชิตโจทย์ — Feb 22, 2018 3:05:06 PM

(2561/ก.พ.) ผลสอบ PRE-CIC61 — Feb 2, 2018 6:05:11 AM

(60/02/พ.ย.) ผลสอบต.ค.60อังกฤษBegin/Gifted คณิตBasic พิชิตโจทย์ — Nov 2, 2017 5:19:36 AM

(60/18/ก.ย.)ผลสอบเทอม1 ปี60 ประถม4-6 — Sep 18, 2017 10:55:38 AM

(60/12/ก.ย.)ผลทดสอบคอร์ส อังกฤษBegin /คณิตBasic /คณิตพิชิตโจทย์ — Sep 12, 2017 11:32:00 AM

คอร์ส คณิตBasic อังกฤษBegin (มี.ค.60) — Apr 4, 2017 6:47:12 AM

คอร์ส คณิตBasic อังกฤษBegin คณิตพิชิตโจทย์(ก.พ.60) — Feb 24, 2017 6:51:35 AM

2560ผลสอบป.4-ป.5 เทอม2 — Feb 23, 2017 11:20:00 PM

(60/4/ก.พ.)ผลสอบ PRE-CIC ครั้งที่9 ปี 2560 — Feb 3, 2017 4:21:11 AM

ผลสอบคณิต Basic อังกฤษ Begin(ต.ค.59 ) — Nov 3, 2016 11:30:14 AM

ผลสอบประถม 4-5-6 เทอม1ปี59 — Sep 27, 2016 8:00:01 AM

ผลสอบคณิต Basic อังกฤษ Begin คณิตพิชิตโจทย์2(ก.ย.59) — Sep 14, 2016 4:21:54 AM

คณิตพิชิตโจทย์1 (มิ.ย.59) — Jun 15, 2016 4:25:10 AM

ผลสอบ คณิตBasic อังกฤษBegin(เม.ย.59) — Apr 28, 2016 2:24:20 AM

ผลสอบประถม4-5 (มี.ค.59) — Mar 10, 2016 5:15:07 AM

ผลสอบคณิตพิชิตโจทย์2 ก.พ.59 — Feb 11, 2016 3:47:48 AM

ผลสอบ คณิตBasic อังกฤษBegin(ก.พ.59) — Feb 8, 2016 4:14:30 AM

ผลสอบ PRE-CIC ครั้งที่8 ปี 2559 — Feb 5, 2016 3:36:24 PM

ผลสอบคณิตพิชิตโจทย์ คณิตBasic อังกฤษBegin ต.ค.58 — Oct 18, 2015 3:20:15 PM

ผลสอบประถม 4-6 เทอม1ปี58 — Sep 16, 2015 9:21:39 PM

ผลสอบ อังกฤษBegin  คณิตBasic คณิตพิชิตโจทย์ (ก.ย.58) — Sep 3, 2015 7:16:49 AM

ผลสอบคณิตbasic อังกฤษbegin มี.ค.58 — May 9, 2015 7:32:50 AM

เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์(ครั้งสุดท้ายปิดเทอมเม.ย.58) — May 9, 2015 7:24:01 AM

ผลสอบประถม4-5 ก.พ.58 — Feb 26, 2015 5:43:36 AM

ผลสอบคณิตBasic อังกฤษBegin คณิตพิชิตโจทย์(ก.พ.58) — Feb 9, 2015 4:17:46 AM

ผลสอบ cic-preเข้าม.1 ปี58 — Jan 28, 2015 6:14:09 AM

ผลสอบ คณิตพิชิตโจทย์1/คณิตBasic/อังกฤษBegin (ต.ค.57) — Oct 19, 2014 5:52:49 PM

ผลสอบป.6 เทอม1ปี57 (ก.ย.57) — Sep 15, 2014 9:51:27 AM

ผลสอบ ป.4-ป.5 เทอม1ปี57(ก.ย.57) — Sep 15, 2014 9:41:23 AM

ผลสอบอังกฤษBegin /คณิตBasic /คณิตพิชิตโจทย์2(ส.ค.57) — Aug 31, 2014 4:55:20 PM

คณิตBasic อังกฤษ Begin มี.ค.57 — Aug 31, 2014 2:44:06 PM

ผลสอบคณิตBasic เทอม2ปี56 — Mar 1, 2014 6:04:21 AM

ผลสอบประถม4-5เทอม2ปี56 — Mar 1, 2014 5:59:49 AM

ผลสอบ cic-preเข้าม.1 ปี58 — Feb 5, 2014 9:16:34 AM

ผลสอบPRE-CICปี57 — Feb 5, 2014 9:16:34 AM

ผลสอบคณิตBASIC อังกฤษBEGIN ต.ค.56 — Oct 25, 2013 10:30:38 AM

ผลสอบป.5เทอม1(ก.ย.56) — Sep 18, 2013 11:18:16 AM

ผลสอบคอร์สป.6 เทอม1(ก.ย.56) — Sep 18, 2013 11:10:35 AM

ผลสอบคณิตBasic อังกฤษBegin(ก.ย.56) — Sep 5, 2013 12:34:00 PM

ผลสอบประถม4-5(เทอม2ปี56) — Apr 3, 2013 5:30:43 PM

ผลสอบอังกฤษ Begin(มีค56) — Apr 3, 2013 5:09:01 PM

ผลสอบประถม4-5 (เทอม2ก.พ.56) — Feb 19, 2013 9:06:27 AM

ผลสอบCIC-PREเข้าม.1(ครั้งที่5ปี56) — Jan 27, 2013 11:21:21 AM

ข่าวรับนักเรียนม.1 ม.4 ปี56( 10/17/56) — Oct 17, 2012 2:03:20 PM

เฉลย CIC PREเข้าม.1 ปี55 — Mar 8, 2012 3:47:52 AM

สรุปผลสอบเข้าม.1 ปี54 — Mar 24, 2011 1:43:28 AM

ผลสอบCIC-PRE54 — Jan 30, 2011 3:34:17 PM

เฉลยชีทเวคเตอร์ม.5 — Sep 27, 2010 12:20:22 PM

ข้อสอบคณิตม.5เทอม1 ปลายภาคปี50 — Sep 27, 2010 5:47:58 AM

เฉลยชีทติวม.4ฟิสิกส์และคณิต — Sep 22, 2010 3:42:43 PM

เฉลยข้อสอบคณิตร.ร.เบญจฯ ม.4 — Jul 20, 2010 2:19:14 PM

เฉลยคณิตม.3(พื้นที่ผิว-ปริมาตร ,กราฟ) — Jul 18, 2010 4:13:55 PM

ติดม.1 ปี 53 — Nov 14, 2009 12:17:52 AM

ม.6 ติดคณะฮิต มหาวิทยาลัยดัง — Nov 14, 2009 12:16:33 AM