ผลสอบคณิตBasic เทอม2ปี56

Post date: Mar 1, 2014 6:04:21 AM

ป.4 ผ่าน 5 คะแนน

ป.5 ผ่าน 7 คะแนน

ป.6 ผ่าน 8 คะแนน

ผ่าน 8 คะแนนสามารถลงเรียน คณิตพิชิตโจทย์ได้ค่ะ