คลังข้อสอบ

ดาวรน์โหลด์ google chrome (กรณีที่IE ของคุณไม่สามารถเข้าสู่ลิงค์ได้)

ข้อสอบบางชุดอาจไม่สนับสนุน Internet Explorer(versionเก่าๆ)

ให้ทำการดาวน์โหลด google chrome และเข้าอินเตอร์เน็ตใหม่ผ่านgoogle chrome

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย — ข้อสอบ คณิต ม.ปลาย ครบทุกเรื่อง แคลคูลัส เอ็กซ์โป ลีเนียร์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ตรีโกณ ตรรกศาสตร์ จำนวนเชิงซ้อน ภาคตัดกรวย

สอบตรง ขอนแก่น ปี51

สังคม ขอนแก่น 52 — กรณีใช้IE(versionเก่าๆ)อาจไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ ให้ทำการดาวน์โหลด google chrome และเข้าหน้าอินเตอร์เน็ตใหม่ผ่านgoogle chrome

ไทย ขอนแก่น 53 — กรณีใช้IE(versionเก่าๆ)อาจไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ ให้ทำการดาวน์โหลด google chrome และเข้าหน้าอินเตอร์เน็ตใหม่ผ่านgoogle chrome