ผลสอบ Pre-cic ครั้งที่11 ปี2562

posted 1 Feb 2019, 09:08 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:35 ]
(รายชื่อเรียงตามรอบ และเลขที่นั่งสอบ)

อันดับที่ 1 น้องต้นน้ำ ณธารธรรม หมื่นนารายณ์
อันดับที่ 2 น้องนัท กรวรรณ นิยมเวช
อันดับที่ 3 น้องต้นน้ำ กิตติคม สุขบัว
----------------------------------------------------------------------------------
ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง
รับฟังแนะแนวการสอบเข้าม.1 โอกาสติดGifted 
วิธีการเลือกอันดับ และ รับผลทดสอบรายบุคคล
วันเสาร์ที่2ก.พ.นี้ ที่ cic ค่ะ
จองรอบแนะแนว ติดต่อประชาสัมพันธ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินผลเบื้องต้นโอกาสติดGiftedเบญ
ให้ดู3ช่องสุดท้ายของผลทดสอบ
Giftedคณิต Giftedวิทย์/Giftedคอม  Giftedอังกฤษ
 M=มีโอกาสติดGiftedคณิตสูงS/C=มีโอกาสติดGiftedวิทย์หรือคอมสูง E=มีโอกาสติดGiftedอังกฤษสูง 
* M(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedคณิต
* C(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedคอม
แทบไม่มีโอกาสติดGiftedวิทย์
* E(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedอังกฤษ
 R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%) R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%)  R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%) 
RR=เสี่ยงมาก (โอกาสติด<1%)  RR=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<1%)   RR=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<1%) 

*กลุ่ม M(R) , C(R) , E(R)  เน้นเพิ่มคะแนนวิทย์ น้องอาจจะติดได้

กรณีน้องได้ R และ RR ทั้งหมด ควรสอบ Giftedราช

-------------------------------------------------------------------------------
โอกาสติดรอบธรรมดา
ดูที่คะแนนรวม 5 วิชา ในช่อง รวม
กรณีเป็นเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ และประสงค์จะสอบเบญ ควรมีอันดับช่องรวม  ไม่เกินที่80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปรึกษาเพิ่มเติมเชิญที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ

Ċ
Proton Eva homeschool CiC,
1 Feb 2019, 09:08
Comments