ผลสอบพิชิตโจทย์1(ต.ค.53)

posted 30 Oct 2010, 09:18 by Ple Unchana   [ updated 30 Oct 2010, 09:35 ]


 
 สอบ
เต็ม 20
 คะแนนเก็บ
นุ่น
ฝ้าย
ลูกไหน
ปังปอนด์
ฟิวส์
นนท์
เจมส์
แจ๊บ
ช้าง
จ็อบ
มะปริง
14 
16 
13.5 
12 
10.5 
8.5 
8
13.5
 
 12
15
5
4
5
13
5
1
4
3
6


รอสอบ 3คน
Comments