ผลสอบ CIC-PRE เข้าม.1 ครั้งที่4 ประจำปี55

posted 5 Feb 2012, 07:31 by Ple Unchana   [ updated 19 Feb 2013, 01:11 ]
คลิ๊ก 
 View เพื่อดูผลผ่านหน้าจอคอม
 Download เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ผลสอบpre55.xls
จัดแยกให้ 3 ตาราง
- ตารางเรียงตามคะแนนรวม 5 วิชา
- ตารางเรียงตามโอกาสติดGiftedเบญ 
- ตารางเรียงตามโอกาสติดGiftedราช

แนะนำการอ่่านตาราง
 - การประเมินผลรวมจัดแบ่งให้เป็น 3 ประเภท
   - ผลรวม 5 วิชา ใช้ประเมินการสอบเข้าม.1 หลักสูตรปกติ 
   - ผลรวม 2 วิชา วิทย์ คณิต ใช้ประเมินโอกาสติดGiftedเบญ(giftedคณิต giftedวิทย์ giftedคอม) และGiftedราช(ห้องวิทย์คณิตคอม) 
   - ผลรวม 3 วิชา คณิตวิทย์อังกฤษ(ค/ว/อ) ใช้ประเมินโอกาสติดGiftedราช(ห้องวิทย์คณิตอังกฤษ)
 -ประเมินผลโอกาสติดGifted
   - เข้า Gifted เบญ ควรมีอันดับรวม คณิต วิทย์ ไม่เกินลำดับที่ 30 (ห้องgiftedคณิต ควรมีคะแนนคณิตในอันดับไม่เกินที่10)
   - เข้า Gifted ราช คณิตวิทย์คอม ควรมีอันดับรวม คณิต วิทย์ ไม่เกินลำดับที่ 65
   - เข้า Gifted ราช คณิตวิทย์อังกฤษ ราช ควรมีอันดับรวม ว/ค/อ  ไม่เกินลำดับที่ 65
 - การประเมินผลรายวิชา
   - ให้เปรียบเทียบคะแนนของน้อง กับ คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชา ทางด้านบนของตาราง 
   - อันดับในแต่ละวิชาเป็นการจัดอันดับเทียบกับนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด( ประมาณ 161 คน)
   - นำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขในวิชาที่ยังอ่อน 

ขอแสดงความยินดีกับน้องคนเก่งที่ได้รับทุนการศึกษาจากCIC
  อันดับ1 ด.ญ.ปานตะวัน แสงอุทัย  รับทุนเรียนพิเศษที่cic 1500 บาท
  อันดับ2  ด.ช.ธนพล เอี่ยมทราย รับทุนเรียนพิเศษที่cic 1000 บาท
  อันดับ3  ด.ช.สุรนาท กุลธนปรีดา   รับทุนเรียนพิเศษที่cic 500 บาท
(ติดต่อขอรับรางวัลที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ)

แนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเข้าม.1 โทร. 032-318066
Ĉ
Ple Unchana,
7 Feb 2012, 08:43
Comments