( 63/10/24)คะแนนคอร์ส ป.123

posted 24 Oct 2020, 05:07 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 24 Oct 2020, 05:43 ]
ระดับ 1 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (30) ไทย (20) อังกฤษ (20)
1 กุลิสรา พิมพา กัสจัง 29 18 15
2 วิรภัทร บัววารี พีท 26 12 16
3 ชณฐกร คำสุข ออก้า 28 19 19
4 ณฐพงศ์ มหาพล มิดฟิวส์ 29 14 10
5 สุกฤษฏิ์ แพสอาด ต้นน้ำ 26 17 16
6 จอมขวัญ ศรีไกรสิทธิ์ มินนี่ 29 18 17
ระดับ 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (25) ไทย (20) อังกฤษ (20)
1 ณัฐวรินทร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ แมรี่ 14 11 18
2 ธนากร ศรสินชัย อิกคิว 17 9 14
3 นิพพิศน์ ธำรงเลาหะพันธ์ นนทร์ 20 15 19
4 พินทุ์ชนา สอนอ้น แป้ง 19 17 15
5 พุทธิพล รอดกลาง เหมือง 21 13 19
6 รวิภาส บุตรแก้ว พลอย 19 15 14
7 ศุภวิชญ์ โมลี ปกป้อง      
8 ณิชกานต์ วิริยา จีจี้ 14 12 17
9 สุภนิช อินทรนันท์ อ้ำ 10 8  
ระดับ 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (20) ไทย (20) อังกฤษ (20)
1 กฤศกร กลิ่นแก้ว ธามม์      
2 ณัฐชานันท์ เอื้อประเสริฐ ไข่มุก      
3 ทักษพร มูรพันธุ์ เซย่า 17 11 15
4 ธัศฌภูมิญช์ โพธิ์พยนต์ ปลื้ม 18 12 20
5 บวรรัตน์ สินทรัพย์บวร โบนัส 18 12 18
6 ภูริภัทร์ เปียถนอม ปอนเตี๊ยซ 16 14 16
7 สุภานัน กลั่นดี ขวัญข้าว      
8 ฬัฐพิชญ์ วชิรศรีสุนทรา ภูภูมิ 12 12 16
9 อิตธิพัทธ์ ขำประเสริฐ อิ๊กคิว 9 6 17
10 เอวา ลิมมหาชัย โปรตอน 15 12 18
11 สิงหา นาคเอี่ยม ไบเล่ 7 7 14
12 ปัณธร คงทองเจิรญ ศร 15 11 16
Comments