การรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปี56

posted 7 Dec 2012, 04:28 by Ple Unchana
http://www.obec.go.th/documents/27470


เกณฑ์การรับนักเรียนม.1ประเภทสอบคัดเลือก
สอบเข้า ม.1
1.ประเภทสอบเข้าใช้ 0-NET 20% คะแนนสอบเข้า 80%
2.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 50% 

3.คะแนนสอบเข้าใช้ 5 วิชาหลัก คณิต วิทย์ ไทย สังคม รวม90% และ
อังกฤษ 10%

ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net 
รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 
สอบ 23 มีนาคม 2556 
ประกาศผลและรายงานตัว 27 มีนาคม 2556 

สอบเข้าม.4
1.
ประเภทสอบเข้าใช้ 0-NET 20% คะแนนสอบเข้า 80%(เหมือนปีที่แล้ว)
ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net 
รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556 
สอบ 24 มีนาคม 2556 
ประกาศผล 28 มีนาคม 2556
รายงานตัว 1 เมษายน 2556 
-----------------------------
Comments