ผลสอบอังกฤษ Begin(สิงหาคม54)

posted 25 Aug 2011, 20:08 by Ple Unchana   [ updated 25 Aug 2011, 21:12 ]
 ชื่อ
คะแนนศัพท์     
(เต็ม20)
 คะแนน
แกรมม่า
(เต็ม60)
 รวม
(เต็ม80)
 ผ่าน65คะแนน
 ธันย์ชนก (ต่าย) 20 60                 80  ผ่าน 
 ปารณีย์ (ยี่หวา) 20    56  76  ผ่าน
 ตฤษนันท์ (นนท์) 20     55 75 ผ่าน
 สราลัญ (ซูยุ) 20 55 75 ผ่าน
 ธันพิชชา (ขนุน) 20 55  75 ผ่าน 
 วีรยา (มายด์) 16  57 73 ผ่าน
 ณัฐนรี (ตูน) 20  52 72 ผ่าน
 พิชญุตม์ (กาย) 20 51  71 ผ่าน 
 อนันตสิทธิ์ (อาร์ม) 17 52 69   ผ่าน 
 พรทิพา (บ๊วย) 20 48  68 ผ่าน
 ชฎาพร (เฟิร์น) 17  50  67 ผ่าน 
 ณัฏฐ์ (ตอง) 17 47 64เกือบผ่าน ให้ทวน ศัพท์ there is there are แล้วเข้ามาสอบซ่อมค่ะ
 อรรจน์ (เฟรม) 20 41  61 เกือบผ่าน ให้ทวน a an do does แล้วเข้ามาสอบซ่อมค่ะ
 แสนตะวัน (ไอซ์) 20 41 61 เกือบผ่าน ให้ทวน do does pronoun แล้วเข้ามาสอบซ่อมค่ะ
 นรเศรษฐ์ (ต๊อบ) 13 47 60 เกือบผ่าน ให้ทวน ศัพท์ do does pronoun แล้วเข้ามาสอบซ่อมค่ะ
 ถิรวัฒน์ (บุ้น) 14 44 58เกือบผ่าน ให้ทวน ศัพท์ do does pronoun แล้วเข้ามาสอบซ่อมค่ะ
 ธนภูมิ (ซิวเล้ง) 8 49  57เกือบผ่าน ให้ทวน ศัพท์  pronoun
แล้วเข้ามาสอบซ่อมค่ะ
 ชรินรัตน์ (นัท) 20 37 57เกือบผ่าน ให้ทวน have has pronoun a an do does is am are there is there are แล้วเข้ามาสอบซ่อมค่ะ
 พสิษฐ์ (กล้าหาญ) 20 36 56เกือบผ่าน ให้ทวน have has pronoun do does is am are แล้วเข้ามาสอบซ่อมค่ะ 
 วิภาดา (ออม) 18 31  49ยังไม่ผ่านค่ะ
 ปภัสสรา (เบ็นซ์) 20 28 48ยังไม่ผ่านค่ะ 
 กิตติพัฒน์ (เมฆ) 11 34  45ยังไม่ผ่านค่ะ 
 ปราชญ์  3 32 35ยังไม่ผ่านค่ะ 
 วรายุทธ (ท็อป) 8 25  33ยังไม่ผ่านค่ะ 
 อรปรียา (ป๊อป) 20 ลืมทำ1ชุด  เข้ามาสอบต่อให้เสร็จด้วยค่ะ
 สุชานาถ (มายด์)    ขาดสอบค่ะ
Comments