ผลสอบประถม4-5 ก.พ.54

posted 22 Feb 2011, 23:11 by Ple Unchana   [ updated 27 Feb 2011, 21:02 ]
คอร์ส ป.4 - ป.5

 ห้อง

วัน เสาร์   เวลา 8.30 - 12.30    
รายชื่อ   ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 อรธพร ครีม 9 8 10 21  10
2 นรเศรษฐ์ ต๊อบ 18 14 9 14 11
3 อัญชลี ปิ่น 23 23 17 24 20
4 สรภัทร เติ้ง 18 23 22 22 16
5 ศรกัญญา ศร 20 20
6 โสตถิวัฒ เฟิร์ส 9 19
7 ณัฏฐกรรณ์

หญิง

14 22
8 พรชิตา อีฟ 12 10
9 กัญญาณัฐ ไหม 17 18 24 11
10 ภูวดล บิ๊ก 15
11 ศุภรินทร์ ภูมิ
12 ดลภิญญ์ ปิ่น
13 สุภาภัทร แหนม 20 21 15 26 20
14 อัมพุกานต์ กาโต้ 19 19 12 10 17
15 ธนัญญา มิลค์ 10 19 10 12 11
16 นฤวัชร โอม
17 ขวัญชัย แน็ต 17 12 18 21 15
18 นภัสสร ใบเฟิร์น 30 29 24 16 21
19 ธนยศ ปังปอนด์ 18 21 17 19 14
20 สุพิชญา มายด์ 9 20
21 ชนกนันท์ ออม  17 18  12  22  16   
22 พัชรวรรณ จ๊ะโอ๋ 25 17 15 18 19
23 สรภัส แจ๊บ 21 19 20 25 16
24 ณัฐนลิน

มิ้ว

15 24 17 22 13
25 นิธิสิทธิ์ ปอม 8 12 8
26 ธัญธนิญฐ์

ฟ้า

19 25 21 25 13
คอร์ส ป.4 - ป.5

 ห้อง

วัน อาทิตย์   เวลา 8.30 - 12.30    
รายชื่อ   ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 พันธ์ทิพย์ แสงสว่าง เตย 12 15 13   12 52
2 กฤตยา ใจธรรม ทราย 10 22 12 20 17 81
3 จิราพร ยั่งยืน บีม 6 11 21 14 16 68
4 จุติพร นิตยธรรม นิว 20 15 11 17 17 80
5 ธีรภัทร จินดาวิมลเลิศ ต้นไม้ 25 27 19 26 16 113
6 นภัสวรรณ ภู่ธงทอง นุ่น 23 26 17 30 15 111
7 พจน์วัชร์ รังสีวรรธนะ เว็บ 15 18 15 25 20 93
8 ธาม โสภา ป้อ 9 18 15 16 13 71
9 พิจิตร เหล่าสุวรรณ เต้ย 19 15 13 17 12 76
10 นภรุจน์ จรูญศักดิ์ ไตเติ้ล 18 28 21 22 18 107
11 กัญญาภัค ทองเนียม อ๋อมแอ๋ม 12 15 16 23 16 82
12 ฐิตาพร ชาติคมขำ ฝ้าย 23 24 24 28 20 119
13 กฤษณวิชญ์ อิ่มเจริญ บอส 12 8 21 16 18 75
14 ธีรภัทร์ อิ่มอุทร โฟล์ค 16 14 21 21 14 86
15 จักรภัทร อิ่มอุทร เคน 9 13 19 19 17 77
16 สิทธิพล สวาทห้อง โฟล์ค 17 11 18 20 14 80
17 ธีรพงษ์ แย้มเสม็ด มิกซ์ 13 9 20 16 16 74
18 ธีร์ธวัช บัวแก้ว จอห์น 20 14 25 25 12 96
19 ธนสิทธิ์ เข็มอนุสุข เต้ย 13 17 18 16 16 80
20 ชลิตา เยี่ยมวารีย์ เตย 7 9 12 10 13 51
21 ธัญนิจ หนองทราย มิ้ว            
22 วทัญญู ไชยภูมิสกุล ทัญ 9 8 18 17 20 72

Comments