คะแนนสอบวันที่19 ก.พ.62

posted 20 Feb 2019, 10:27 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:34 ]
คะแนนสอบวันที่19 ก.พ.62


Gifted เบญฯ
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (50) วิทย์ (50) อังกฤษ (50) รวม (150)
นทมน แจ้งแสดง สายป่าน 19 33.25 41 93.25
นพวรรณ จิตต์สมุทร ปิ่นมุก 20 30.25 38 88.25
กร สาลีวรรณ มาร์ธา 8 31.5 44 83.5
ธนภร จิรพนาธร ออย 23 26.25 32 81.25
บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 13 34 33 80
นิธิศ อ่วมทอง คุณ 22 27.25 30 79.25
นันท์นภัส สินสวัสดิ์ มะปราง 17 26.75 33 76.75
พัสกร ฉั่วสมบูรณ์ มินโน่ 10 26.25 40 76.25
ธัญธิตา สุวรรณ ฝ้าย 10 30 36 76
ณัฐณิชา มาสุข ปาล์ม 10 26.5 39 75.5
กิ่งกาญจน์ ศิวิลัย กิ่ง 7 26.25 42 75.25
วิวรรธน์ คำนวนมิตร ลัคกี้ 17 22 36 75
อัญชลิกา มะลิทอง อาย 14 29.75 31 74.75
ศุภวิช ชัยศักดานุกูล ปันกัน 15 26 31 72
ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 4 33 34 71
กชนิภา พานิชย์ ต้นข้าว 16 25.75 29 70.75
นิชฌานน มีสวัสดิ์ กุนซือ 13 29.5 28 70.5
ชนัฏดา ขุนบำรุง ใยบัว 11 29.25 30 70.25
นภสร นนทเบญจวรรณ วิว 9 24 37 70
บุศราทิพย์ โพธิธนะพงษ์ บุศ 8 28.75 31 67.75
ภพพิสิษฐ์ มีชัยมงคลกุล เบสท์ 8 21.75 38 67.75
ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 1 31.5 35 67.5
รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 11 27.25 28 66.25
กัตโชติ สอนประสาน โชติ 4 27 33 64
ธวัฒชัย กอศรี นนท์ 3 24.25 35 62.25
ณัฐวรีย์ จิรถาวรอนันต์ เคท 3 24 35 62
ไชยพัฒน์ ขาวดำ ฟีฟ่า 11 26.25 24 61.25
มัลลิกา แย้มเย็น มีน 7 28.25 26 61.25
สุธิณีย์ พรมเอี่ยม กุ๊กกิ๊ก 13 25 23 61
ปิยเนตร แดงสกุล ปราง 1 18.5 41 60.5
ปุณณภพ ผิวสอาด เก้า 4 18.5 36 58.5
พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 3 28.75 26 57.75
สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 3 24 30 57
กัญญารัตน์ อุดมศิริ ใบเฟิร์น 2 23 31 56
ภาณิชพัฒน์ กีรติรัชตะวัฒน์ เติมเต็ม 3 12.5 40 55.5
นาธาน ภุมรินทร์ เนม 1 26.25 28 55.25
ณิชาภา สงฤทธ์ พลอย 1 25.25 29 55.25
ภัทรพร อิ่มโอษฐ์ เม่เม้ 3 20 32 55
บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 4 26.75 24 54.75
ปราชญานันท์ ยอดจันทร์ สตางค์ 0 26.5 28 54.5
ธีร์ธวัช กรสุวรรณเลิศ ธีร์ 3 27.25 24 54.25
ศิวกร อรุณปาน ออม 1 20.75 32 53.75
ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 8 19.25 26 53.25
ปาณิสรา ศรีสำเภา มิ้ม 0 20.75 32 52.75
เปมิกา บู่ทอง มิ้ง 1 19.5 32 52.5
ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 2 20.25 29 51.25
อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 3 21.75 26 50.75
ศรัณย์รัชต์ ปรึกษากร เนส 2 21.25 27 50.25
วิกร โอภาสศุภกุล วิน   20 30 50
ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 3 23.75 23 49.75
ชยพล ลือชัยวัฒนโสภณ กาย 4 24.5 21 49.5
หฤทัย เฟื่องกวินสมบัติ หยก 1 22.5 26 49.5
เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 0 24.75 24 48.75
เบญญาดา เหลืองนวล ต้นหลิว 0 25 23 48
พิมพ์นิภา ชื่นปราณี อิ๋ม 0 20.25 27 47.25
เศรษฐพงศ์ สินสมบัติ ปูนปั้น 1 18 28 47
บุรัสกร บุตรแก้ว นิล 4 25.25 17 46.25
ณัทธมน ทำเสร็จ เดียร์ 1 20.75 23 44.75
กรรวี อินทรอ่อน ดรีม 2 25.75 16 43.75
ภูริภัทร ชมเชย อชิ 2 17.75 24 43.75
สิรภพ เสมประวัติ ปัง 7 15 21 43
ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 3 12.75 26 41.75
บุญยวีร์ ผาตินาวิน บุญหนุน 1 20.5 20 41.5
ณัฐวดี เลิศเรืองศุภกุล ไอซ์ 2 16.5 23 41.5
ปวีณ์กร อินทะแสน อิม 1 17.25 23 41.25
วิริทธิ์พล บำเพ็ญธรรมสกุล ต้นคูณ 2 15 24 41
กันตวิชญ์ กันย์พิมานมนต์ เดฟ 2 14.25 24 40.25
ปารเมศ ชัยศิริโภคา สปาย 0 17 23 40
กฤษฏิ์ เอี่ยมสอาด กิจ 3 22.75 14 39.75
จิรศาล พึ่งพัน บีม 5 16.75 18 39.75
จิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์ เนตร 3 20.25 16 39.25
ก้องภพ จงจุดเทียน ก้อง 0 15.75 21 36.75
สุรีย์พิชญ์ สุจินต์ธรรมกร พีช 0 20.25 16 36.25
สุวพัชร วรรณโภคิน พลอย 2 18 16 36
อรัชญา ถุงกลาง แพนเค้ก 0 11 25 36
อินทิรา หยู หญิง 1 15.5 19 35.5
ชนกนันท์ ตรงเที่ยง ไผ่ 0 12 20 32
กฤษณ์กวี แก่นไร่ ออดี้   0   0
จิรันธนิน ครุฑอ้น ซันเดย์   0   0
ชลชนก แก้วสายทอง ชีส   0   0
ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์   0   0
ณิศวรา ปิยภูวดล แพง   0   0
นันท์สินี ขุนณรงค์ ใบบัว   0   0
นิตย์รดี วัฒนาณรงค์ วิว   0   0
ปัญญากร วงศ์วัฒนากิจ เฟิร์ส   0   0
พิชยุตม์ ชิดภาษา นิก   0   0
พีรวิชญ์ ปัญญา บอส   0   0
แพรวา ลำบุตร แพรว   0   0
ศิรสิทธิ์ นุชนารถ องศา   0   0
สุชานันท์ ทีตี้ พรีม   0   0
อุไรอร ปิ่นศิริ เบสท์   0   0

สำหรับของน้องคอร์สกวดเข้าGiftedราช 
คะแนนวิทย์เป็นข้อสอบเดียวกันกับคอร์สGiftedเบญ
ส่วนคะแนนคณิต จะเป็นการสอบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆในแต่ละบทเรียน
และจะมีการเทสรวมในวิชาคณิตอีกครั้งเมื่อทำการเรียนการสอนครบทุกบท
Gifted ราชฯ
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (35) คณิต (30) วิทย์ (50) รวม
ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 28 26 25.5 79.50
ธันยพร หงส์ศุภางค์พันธุ์ เกรซ 29 26 20.75 75.75
ณัฏฐธิดา อุทยานรัตน์ ซี 25 24 25 74.00
นันทนัช สระศรี เนย 26 26 20.25 72.25
อสมาภรณ์ เฉื่อยฉ่ำ พลอย 24 20 28 72.00
ธีรภัทร ทุ่นใจ เปรม 26 26 19.75 71.75
พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 25 26 17.75 68.75
เกียรติกุล เอี่ยมสอาด ตี๋เล็ก 30 22 16.25 68.25
บุณยานุช สูญสิ้นภัย นุช 24 26 18.25 68.25
ศศิชา แจ้งปกรณ์กิจ กิ่ง 28 17 22.25 67.25
พีรวิชญ์ แซ่ลิ้ม พี 24 22 20.5 66.50
จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 25 24 17.5 66.50
กุสุมา ภมรมงคล เดียร์ 18 22 26 66.00
ชญานิศ ดอกกุหลาบ หม่านโถว 25 23 18 66.00
วรัทยา มณีฉาย ขิง 24 19 22.75 65.75
ภัทรภร แก้วธำรงค์ เกรซ 21 20 24 65.00
ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร หนาว 25 20 19.5 64.50
ภัทรนันท์ จันทร์หมื่นไวย์ ลูกเกด 26 23 15.5 64.50
พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 21 21 22.25 64.25
เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ 21 23 19.75 63.75
กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 21 20 22.5 63.50
บัณฑิตา ปัญญาอินทร์ สตางค์ 23 20 19.75 62.75
นิติภูมิ สีสอาด ภูมิ 27 24 11.75 62.75
อัครมณี ปิ่นแม้น มีณ 20 23 19.5 62.50
ณัชชา นิตย์สุวรรณ มายด์ 25 19 17.75 61.75
ญาดาวดี ศศิธร มิว 22 20 16.75 58.75
ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 20 20 18.25 58.25
ดนัยณัฏฐ์ อัยลา ภูมิ 18 23 17.25 58.25
เปรมมิกา พรหมทับทิม ดิว 16 22 19.5 57.50
ศศิญาณ์ เดชกำจรสมบัติ โมนา 18 19 19.75 56.75
ธมนวรรณ สาวสุดชาติ อิน 17 16 23 56.00
ฐิติมาภรณ์ อนันต์กวิน มะปราง 24 18 12.25 54.25
ธนพนธ์ ภาศรี มาร์ค 21 21 10 52.00
กุลภัสสร์ ศักดาคาร ฟ้าใส 20 17 13.75 50.75
รดา อ้นพิทักษ์ ใบเฟิร์น 17 18 13 48.00
พรนภัส สิทธิไชย พลอย ขาดสอบ 22 ขาดสอบ 22.00
Comments