ผลสอบ ป.4-ป.5 เทอม2ปี62

posted 1 Mar 2019, 02:14 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:35 ]
คะแนนเต็มวิชาละ 30คะแนน

ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม รวม
1 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 26 21 21 15 21 104
2 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 17 21 16 21 24 99
3 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 14 25 23 17 13 92
3 ภัทรพล ไชยทวีลาภ นัด 10 18.0 24 20 20 92
3 วิรมน เพ็ชรแสง เอย 17 19 18 22 16 92
6 นวพล อรุณชาติ นาย 14 20 20 17 18 89
7 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 14 19 16 23 16 88
8 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 12 19 23 18 14 86
9 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 9 20 17 14 23 83
10 ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ ปั้น 9 22 24 13 12 80
10 ธนาวิทย์ สุขีทรัพย์ ปลื้ม 14 20 11 15 20 80
12 ภัททกาญจน์ แสงอุทัย ต้นอ้อ 8 17 16 16 20 77
13 วรัญชน์ภัทร วงศ์แก้วมณี ปาย 14 15 18 9 19 75
14 อนันตโชค ชนะสุข โอ๊ต 11 14 20 10 18 73
14 บัณฑิตา บุญอาจ น้ำอิง 11 15 16 16 15 73
16 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 6 14 22 13 16 71
17 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 10 11 20 12 17 70
18 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 12 19 15 16 7 69
19 บวรลักษณ์ วิไลลักษณ์ เบคอน 14 20 13 7 12 66
20 จตุรวิชญ์ จันทร์เทศ ไตเติ้ล 10 8 16 12 18 64
20 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 11 14 18 8 13 64
22 พิพัฒพงศ์ แดงสั้น เซฟ 8 15 12 10 12 57
23 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 10 11 10 10 12 53

ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม ขาดสอบ          

รวิภา ใจเฉพาะ อิน ขาดสอบ          

ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม รวม
1 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 23 25 25 25 27 125
2 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 28 23 26 25 21 123
3 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน 23 23 28 20 28 122
3 ณัฐเสาวภา ประทีปะเสน ใบเฟิร์น 24 27 26 20 25 122
5 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 19 26 28 22 24 119
6 นภาดา วังมะนาว เพลง 20 26 24 20 26 116
7 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 16 24 27 21 26 114
8 จิตตพัฒน์ สายโกสุม กัปตัน 24 22 24 20 23 113
8 จินต์จุฑา ทองคำดี จิน 15 25 24 22 27 113
8 กวลินกันตา ชาญนำสิน จีจี้ 25 22 23 20 23 113
11 ปฐมภัทร ทับทอง เท็น 19 24 25 16 25 109
12 นัททพงศ์ พุกรอด ปาล์ม 20 21 18 25 24 108
12 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 17 23 20 23 25 108
14 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 21 21 20 18 26 106
14 กฤติเดช โพธิ์ทอง แทน 22 24 19 19 22 106
16 ศิวกร ทองยอด นิว 18 22 18 18 24 100
17 ธนธรณ์ สามงามยา โปเต้ 22 20 19 17 21 99
17 ธัญชนก คำแสง นาปี 14 20 19 21 25 99
19 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 16 23 24 15 20 98
20 ณัฐพัชร์ พัฒนสุวรรณ ทักข์ 15 24 26 17 15 97
21 ภัทรวดี ขำประเสริฐ หลิน 16 20 23 19 18 96
22 ธนกร ดีบรรเจิด ไอน้ำ 25 22 20 11 17 95
23 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 17 24 17 17 19 94
23 ณัฐวีณ์ พัฒนสุวรรณ ทานต์ 16 22 25 14 17 94
25 ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ อาร์ม 19 22 17 19 16 93
25 ปรีชาศักดิ์ กั่วพานิช กัสจัง 18 21 18 17 19 93
25 ศุภรดา แย้มกลีบ น้ำอิง 16 18 19 15 25 93
28 จิณณพัค สืบมี อร 7 21 24 19 21 92
29 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 11 24 23 12 21 91
29 จิระพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์ กิ๋มไช้ 14 21 21 17 18 91
31 ธนพนธ์ แจ้งชัดใจ ออมสิน 15 22 15 19 18 89
32 จิตภินันท์ เศรษฐบรมศักดิ์ ทอฝัน 9 24 21 14 20 88
32 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 16 25 13 16 18 88
32 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 14 20 20 15 19 88
32 ศักดิ์กรินทร์ วิริยะกิจเกษตร หยก 14 25 17 12 20 88
36 ทัศน์พล หร่ายมณี โอม 26 24 13 13 10 86
36 สุชานุช วรรณโภคิน แพรวา 14 21 15 18 18 86
36 กัณญ์ณณัฏฐ์ ผลเกลี้ยง ไอเดีย 11 16 22 17 20 86
36 ธนวัฒน์ ทองแกร่ง ไอซ์ 14 21 19 10 22 86
40 วิทิต แย้มขยาย ทัต 14 21 16 14 19 84
41 นรวิชญ์ น้อยสะอาด บีม 17 18 16 17 15 83
41 อนาวิล นิลรัตน์ วิน 12 19 19 14 19 83
43 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั๊นซ์ 12 19 17 14 20 82
43 ศุภากร สุขสาคร ซีน 10 17 25 18 12 82
43 ธนกฤต ซ่อนกลิ่น แสตมป์ 11 23 16 13 19 82
46 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 20 17 18 10 16 81
46 รวินกร บุญวรรณ์ ปอ 15 22 15 9 20 81
46 ธนพร ฐิตธรรมโม มาย 9 20 24 15 13 81
49 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 13 20 12 18 17 80
49 ศุภรากร จันทร์ประทีป เนย 10 18 20 15 17 80
49 ภัทรนันท์ เสลาหลัก ปราย 15 12 17 18 18 80
49 สิริกร ฤดีสังข์สกุล เก็ต 12 18 17 14 19 80
49 เกียรติศิริ ตันพันตรี หมิง 9 20 20 14 17 80
54 จิรยศ พึ่งพัน บูม 13 19 15 14 18 79
54 ปรีชญาน์ สกุลคง ไหม 15 19 17 12 16 79
56 มนต์ธัช สูริประเริฐ หมิง 15 18 17 12 16 78
57 นิชาภา อภิโชครุ่งเรือง พราว 11 16 19 14 16 76
58 เตชสิทธิ์ สุขานันท์ เครป 14 9 17 17 18 75
59 ปฏิภาณ อายินดี มิกซ์ 8 17 19 14 16 74
60 ตะวัน สิริวัฒนวิบูล มุกดา 13 20 8 15 17 73
61 นวรัตน์ เกิดแก้ว เนย 13 15 12 9 17 66
61 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 10 9 20 13 14 66
63 อมรพงษ์ ลออฤทธิ์ เพชร 11 13 10 15 16 65
63 ชญานิษฐ์ ชินะปุตตกุล ไข่มุก 11 18 12 14 10 65
65 ปาลิตา สมฤทธิ์จินดา มะปราง 10 16 9 10 17 62
66 ธนชาติ ไชยภักดี นิว 10 14 12 12 9 57

อาชวิน รักสนอง กัน ขาดสอบ          

วรนิษฐ์ เหลืองชูฤทธิ์ จีน่า ขาดสอบ          

ผู้ว่า คชเสนีย์ เซฟ ขาดสอบ          

Comments