ผลสอบ PRE-CIC ปี63 (ก.พ.63)

posted 31 Jan 2020, 06:46 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:31 ]
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 3 ที่ทำคะแนนรวมราย 5 วิชาได้สูงสุด
อันดับที่ 1 นวภัทร คล้ายคลึง คะแนนรวม 198.5 คะแนน
 อันดับที่ 2 ธฤษวรรณ ศรีเพชร คะแนนรวม 197.0 คะแนน
 อันดับที่ 3 ณัฐวรรธน์ อุทัยเสรี คะแนนรวม 189.0 คะแนน
 
*เนื่องจากมีผู้ปกครองให้ความสนใจร่วมงานแนะแนวเข้าม.1 เป็นจำนวนมาก
ทาง cic จึงได้เปิดรอบแนะแนวเพิ่มอีก 1 รอบในเวลา 16:00 น. (เสาร์ที่ 1 ก.พ.)

**ผู้ปกครองสามารถรับใบประเมินผลรายบุคคลของน้องๆได้ที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ**
Ċ
Proton Eva homeschool CiC,
31 Jan 2020, 07:36
Comments