คลังข้อสอบ

ดาวรน์โหลด์ google chrome (กรณีที่IE ของคุณไม่สามารถเข้าสู่ลิงค์ได้)
 
 
ข้อสอบบางชุดอาจไม่สนับสนุน Internet Explorer(versionเก่าๆ)
ให้ทำการดาวน์โหลด google chrome และเข้าอินเตอร์เน็ตใหม่ผ่านgoogle chrome

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
ข้อสอบ คณิต ม.ปลาย ครบทุกเรื่อง แคลคูลัส เอ็กซ์โป ลีเนียร์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ตรีโกณ ตรรกศาสตร์ จำนวนเชิงซ้อน ภาคตัดกรวย  9 Aug 2010, 23:51 Proton Eva homeschool CiC
ċ

View
กรณีใช้IE(versionเก่าๆ)อาจไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ ให้ทำการดาวน์โหลด google chrome และเข้าหน้าอินเตอร์เน็ตใหม่ผ่านgoogle chrome  10 Aug 2010, 10:42 Proton Eva homeschool CiC
ċ

View
  10 Aug 2010, 07:17 Proton Eva homeschool CiC
ċ

View
กรณีใช้IE(versionเก่าๆ)อาจไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ ให้ทำการดาวน์โหลด google chrome และเข้าหน้าอินเตอร์เน็ตใหม่ผ่านgoogle chrome  10 Aug 2010, 10:48 Proton Eva homeschool CiC
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View Download
  552k v. 11 26 Sept 2010, 07:15 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  338k v. 5 26 Sept 2010, 07:15 Proton Eva homeschool CiC
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View Download
  249k v. 3 9 Aug 2010, 12:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  257k v. 3 9 Aug 2010, 12:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  268k v. 3 9 Aug 2010, 12:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  263k v. 3 9 Aug 2010, 12:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  272k v. 3 9 Aug 2010, 12:39 Proton Eva homeschool CiC
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View Download
  250k v. 6 9 Aug 2010, 13:43 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  287k v. 6 9 Aug 2010, 13:43 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  291k v. 6 9 Aug 2010, 13:43 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  261k v. 6 9 Aug 2010, 13:43 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  235k v. 6 9 Aug 2010, 13:43 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  226k v. 6 9 Aug 2010, 13:43 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  216k v. 2 9 Aug 2010, 13:20 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  244k v. 2 9 Aug 2010, 13:20 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  266k v. 2 9 Aug 2010, 13:20 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  246k v. 2 9 Aug 2010, 13:20 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  218k v. 2 9 Aug 2010, 13:20 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  215k v. 2 9 Aug 2010, 13:20 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  233k v. 2 9 Aug 2010, 13:20 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  246k v. 2 9 Aug 2010, 13:20 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  254k v. 2 9 Aug 2010, 13:20 Proton Eva homeschool CiC
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View Download
  248k v. 6 9 Aug 2010, 13:42 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  261k v. 6 9 Aug 2010, 13:42 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  245k v. 2 9 Aug 2010, 12:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  245k v. 2 9 Aug 2010, 12:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  242k v. 2 9 Aug 2010, 12:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  281k v. 2 9 Aug 2010, 12:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  256k v. 2 9 Aug 2010, 12:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  272k v. 2 9 Aug 2010, 12:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  269k v. 2 9 Aug 2010, 12:43 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  265k v. 4 9 Aug 2010, 12:43 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  270k v. 4 9 Aug 2010, 12:43 Proton Eva homeschool CiC
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View Download
  289k v. 6 9 Aug 2010, 13:40 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  269k v. 6 9 Aug 2010, 13:40 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  262k v. 6 9 Aug 2010, 13:40 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  275k v. 6 9 Aug 2010, 13:40 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  179k v. 6 9 Aug 2010, 13:40 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  241k v. 5 9 Aug 2010, 13:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  313k v. 5 9 Aug 2010, 13:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  350k v. 6 9 Aug 2010, 13:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  328k v. 6 9 Aug 2010, 13:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  293k v. 6 9 Aug 2010, 13:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  307k v. 6 9 Aug 2010, 13:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  325k v. 6 9 Aug 2010, 13:40 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  268k v. 5 9 Aug 2010, 13:40 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  272k v. 5 9 Aug 2010, 13:40 Proton Eva homeschool CiC
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View Download
  220k v. 4 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  244k v. 4 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  246k v. 4 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  238k v. 4 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  238k v. 4 9 Aug 2010, 13:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  243k v. 4 9 Aug 2010, 13:39 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  220k v. 6 9 Aug 2010, 13:37 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  197k v. 6 9 Aug 2010, 13:37 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  216k v. 4 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  242k v. 6 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  222k v. 6 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  225k v. 6 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  246k v. 6 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  204k v. 6 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
ą

View Download
  212k v. 6 9 Aug 2010, 13:38 Proton Eva homeschool CiC
Comments